boedellijst aan alle erven?


21 september 2008

Vraag nummer: 11979  (oude nummer: 11299)

Volgens een broer zou de inboedellijst niet verplicht aan alle erven overhandigd hoeven te worden. Er is niemand gevolmachtigd door de erven of de eerste erfgename mijn moeder. Kunt u ons vertellen of mijn broer ons een copie van de boedellijst moet geven?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De erven zijn samen erfgenaam, gerechtigd en bevoegd en niet één apart (zonder volmacht). Dus het spreekt voor zich dat alle erfgenamen van alles op de hoogte moeten zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.