weigering voldoen aan volmacht


24 september 2008

Vraag nummer: 11993  (oude nummer: 11321)

Wat zijn de mogelijkheden als één van de erfgenamen weigert medewerking te verlenen aan een ook door hem ondertekende volmacht?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik sanp het niet: iemand weigert medewerking terwijl door hem/haar al een volmacht is afgegeven? Medewerking is dan juist niet nodig omdat er een volmacht is. Is die er niet of niet afdoende, dan moet je eventueel medewerking via de rechter afdwingen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.