Afwikkeling erfenis


11 mei 2009

Vraag nummer: 12648  (oude nummer: 12983)

Ik heb te maken met een nalatenschap die niet tot afwikkeling komt omdat een van de erfgenamen moeilijk doet. Dit komt mede doordat de notaris tot nu toe geen indicatie heeft gegeven over het beschikbare banksaldo ( het enige wat er te verdelen is). Mijn vraag is: Is een notaris verplicht om bij verzoek daartoe de erfgenamen te informeren over het huidige banksaldo ? Het bekend worden kan de dwarsligger mogelijk overtuigen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik snap het niet. De notaris zal toch wel goede redenen hebben om informatie niet te hebben/niet te geven? Uiteraard is daarbij van belang welke rol/taak de notaris in het geheel vervult.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.