verjaring erfdeel


27 augustus 2013

Vraag nummer: 35418

Vervolg op vraag 35416. De familie (ik beheer zijn erfdeel) heeft geen enkel probleem met het reserveren van zijn erfdeel, maar onze leeftijden spelen ook een rol (ik ben 71). Hoe lang moeten wij reserveren? Hij blijft weigeren enige actie te ondernemen. Hij is ongehuwd en heeft geen kinderen. Verjaard zoiets dan nooit?

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel verjaart de bevoegdheid een keuze uit te brengen niet. Vandaar dat de wet de mogelijkheid geeft via de rechter een termijn te laten stellen aan betreffende erfgenaam. Bij verloop van die termijn zonder een keuze te maken wordt betreffende erfgenaam geacht zuiver te hebben aanvaard en zou betreffend bedrag overgemaakt kunnen worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.