inboedel en koopsompolis


16 december 2010

Vraag nummer: 14027  (oude nummer: 16262)

De inboedel is onderdeel van de nalatenschap. Gaat men bij de schatting van de waarde uit van de vrije verkoopwaarde? Is deze bij een gemiddeld huishouden zonder dure spullen (geen sieraden of antiek) meestal nihil? Hoe kan je eventueel zelf tot een goede schatting komen?
Maakt een koopsompolis (verzekering die bij leven bij een bepaalde leeftijd of bij overlijden in de vorm van lijfrentes uitkeert aan de partner) onderdeel uit van de nalaltenschap? Met andere woorden kunnen andere erfgenamen dan de partner aanspraak maken op deze uit te keren lijfrentes?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Inboedel heeft doorgaans een beperkte waarde, maar dat kan uiteraard onder omstandigheden anders zijn. Ik kan dat niet goed beoordelen.

De uitkering van een verzekering bij overlijden valt doorgaans buiten de nalatenschap, want deze wordt ontvangen door de begunstigde. Daarmee is uiteraard van belang wie de begunstigde is. Dat wil overigens niet zeggend dat de uitkering dan niet belast is met erfbelasting. Het beste is langs uw eigen notaris te gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.