bankafschriften


25 januari 2012

Vraag nummer: 27303

ben ik verplicht om de bank afschriften op te sturen wat zyn advocaat eist

clieent is onterft heeft wel recht op zyn legitieme portie, of kan ik ze ter inzage aanbieden by de notaris of by my thuis.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De wet heeft het over het recht van een legitimaris op 'inzage en een afschrift van alle bescheiden..........' en het daartoe verstrekken van alle inlichtingen en kan daartoe de erfgenamen en de met beheer belaste executeur aanspreken. Een afschrift is een kopie. Voor het overige raad ik u van harte aan even te overleggen met de betrokken notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.