opeisen deel onverdeeld deel van erfnis


14 mei 2008

Vraag nummer: 11716  (oude nummer: 10694)

bij de erfenis waren een aantal schilderijen niet verdeeld.
na 25 jaar wil een van de erven deze als nog verdelen. Hij heeft nooit intresse getoond, nog bij gedragen aan onderhoud/ reauratie van de schilderijen.Hoe lang heeft hij nog recht hierop en kunnen wij de gemaakte kosten van hem opeisen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Mij lijkt als de schilderijen tot de erfenis behoorden, de erfgenamen daar recht op hebben en houden. Doorberekenen van de kosten van onderhoud lijkt op zich redelijk. Beste is als er een overeenkomst over gesloten wordt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.