legitieme portie


25 januari 2011

Vraag nummer: 14070  (oude nummer: 16369)

Mijn moeder heeft mij onterfd. Dit blijkt gebeurd te zijn op 5 januari 2010. De erfenis is verdeeld onder mijn broer en zus. Maar volgens mij heb ik recht op de legitieme portie. Alleen weet ik niet over welk bedrag het gaat. Heb ik nu recht op inzage van het uitgesproken testament, of hoe kan ik erachter komen om hoeveel het gaat. Had ik op de hoogte moeten worden gesteld van de onterving. Hoe kan ik dit het beste doen. B.v.d. voor uw antwoord

Antwoord:

Geachter heer/mevrouw,

Indien aanspraak wordt gemaakt op het legitieme deel, dan kun je inderdaad aan de erfgenamen ook informatie opvragen zodat de hoogte van de vordering kan worden vastgesteld.
Er is naar mijn weten geen verplichting een onterfde erfgenaam van de onterving op de hoogte te stellen. Het beste is wellicht 'even' langs uw notaris te gaan voor informatie en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.