Executeur nalatig of niet?


16 juni 2016

Vraag nummer: 46481

Beste meneer Van de Griend,

Mijn vader is afgelopen 18 mei overleden. Hij had geen testament, wel een papier waarin hij aangaf dat, mocht hij overlijden, zijn zus alles zou afhandelen.

Mijn broer en ik zijn erfgenamen. Mijn moeder is al eerder gestorven, vlak voor haar dood zijn mijn ouders gescheiden.

De zus van mijn vader (ik had haar al ca. 15 jaar niet meer gezien/gesproken) heeft alle financiële zaken afgehandeld (zei ze) en wilde het daarna aan ons overdragen. Echter heb ik aangegeven of ik niet zeker wist of ik het wilde aanvaarden omdat mijn vader behoorlijk wat schulden had.

Zij heeft mijn broer en mij een financieel plaatje voorgelegd en ze zei dat het uiteindelijk wel mee viel met de schuld omdat e.e.a. ook nog teruggestort zou worden.

Wij hebben toen aanvaard en alles is aan ons overgedragen.
Echter, nu blijkt, nu ik door alle financiële zaken loop, dat er nog 2 grote schulden zijn. Deze waren gewoon te lezen in de map met financiële zaken die mijn tante had gemaakt, echter deze mocht ik op de dag van overdracht niet meenemen, die wilde zij nog houden.

Nu was mijn tante niet officieel een executeur vastgesteld door een testament, maar nu blijkt dat de schulden veel hoger zijn, kunnen mijn broer en ik nog iets doen?

WIj hebben beiden momenteel niet de mogelijkheid om al deze schulden op ons te nemen.
Doordat wij toen hebben aanvaard (met verkeerde voorlichting van de executeur) zijn wij bezig gegaan met opruimen e.d. van het huis.

Met vriendelijke groet,
Annegien

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een executeur moet inderdaad in een testament worden aangewezen, zo niet, dan is er in beginsel dus geen executeur.
Volgens de wet is een keuze onherroepelijk. Aanvaarding kan ook niet ongedaan worden gemaakt op grond van dwaling volgens de wet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.