successie over voorlopig verdelde boedel


5 oktober 2009

Vraag nummer: 13046  (oude nummer: 13980)

enkeel jaren geledne is mijn vader opgenoemn in een verpleeghuis. Zijn inboedel is toenverdeeld over de kinderen, om te beheren tot na zijn overlijden eventueel testament uitsluitsel zou geven. Nu is vader overleden. Moet er over die verdeelde boedel ook successierechten betaald?

Antwoord:

Geachte heer,

Als het zijn eigendom nog is dan moet er belasting over worden betaald. Is het destijds geschonken dan is destijds schenkingsrecht verschuldigd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.