Kan de notaris in dienst zijn van een van de erfgenamen? (vervolg 14598)


21 december 2009

Vraag nummer: 13323  (oude nummer: 14630)

Geachte mr C. van de Griend,

Wel heeft ET een declaratie ontvangen betreffende honorarium afwikkeling nalatenschap en een brief met de mededeling dat deze notaris op verzoek van zuster is begonnen met de verklaring van erfrecht.
Zuster heeft mij deze in kopie zonder begeleidend schrijven toegezonden.

Deze notaris blijft weigeren mij te registreren voor beneficiaire aanvaarding.
Om praktische redenen ben ik niet ingegaan op de twee uitnodigingen van deze notaris om tezamen met een collega van deze notaris van hetzelfde kantoor, om alleen, zonder familie, op kantoor te komen.

Het laatste advies van deze notaris luidde, ik citeer:
"U dient zich derhalve tot een andere (nieuwe) adviseur te wensen."
Ik neem dat bedoeld wordt dat ik een eigen notaris moet inhuren, terwijl deze notaris inmiddels wel weet dat ik hier geen geld voor heb.

Verwijzend naar uw antwoord van 14598:
Hoe kom ik er achter indien er nog een notaris bij betrokken is?

Kan ik hierbij nu definitief aannemen dat deze notaris enkel in dienst is van mijn zuster?

Vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zoals aangegeven zorgt de notaris die de verklaring van erfrecht opstelt niet slechts voor de belangen van 1 erfgenaam. Ik vind het dus moeilijk te volgen en snap in die zin ook uw problemen.

Misschien toch goed, als ik u goed begrijp komt u niet veel verder, om eens langs een andere notaris te gaan. Er zijn nog (genoeg) notarissen die een gratis eerste gesprek aanbieden. Gewoon even navragen bij u in de buurt.

Lukt dat niet dan kunt u misschien naar de rechtswinkel of het juridisch loket voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >