Wel het werk, maar geen vergoeding?


2 mei 2010

Vraag nummer: 13770  (oude nummer: 15690)

Mijn moeder treedt op als executeur testamentair omdat wijlen mijn vader haar dat bij leven gevraagd had. Helaas heeft hij, door zijn onverwacht en veel te vroeg overlijden, niet de tijd gehad om dit schriftelijk vast te leggen. Ze zijn al sinds 1992 gescheiden maar altijd op bijzonder goede voet gebleven. Ikzelf en de andere erven, te weten mijn twee halfzussen, zijn ermee akkoord gegaan dat mijn moeder de zaken verder regelt. Zij heeft nu echter van een kennis vernomen dat ze de tot nu toe gemaakte kosten (al in de 3500 euro en oplopend) niet vergoed kan krijgen. Klopt dit?
Ik vind dit namelijk niet juist gezien het feit dat zij alles voorschiet om nog openstaande rekeningen te betalen, allemaal ten bate van de erven. Zou u hier een juridisch licht op kunnen laten schijnen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het klopt dat indien er geen afspraken over zijn gemaakt de gevolmachtigde (doorgaans) geen vergoeding krijgt voor de werkzaamheden. Dat is anders dan een executeur, die in beginsel recht heeft op het wettelijk loon (tenzij anders bepaald). Van onkosten zou je kunnen zeggen dat die wel in rekening kunnen worden gebracht, maar ook hier is geen harde wettelijke verplichting. Het is dan wellicht juist om dat met elkaar af te spreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >