Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

plicht erfgenaam

19 september 2006

Vraag nummer: 10518 (oude nummer: 8335)

Goede middag mevr./hr., Een nalatenschap dient onder 4 erfgenamen verdeeld te worden. De erfgenamen zijn mondeling overeengekomen dat 1 van de erfgenamen de nalatenschap regelt en schriftelijk overeengekomen dat deze ook het beheer heeft over de gelden(ban/kgirorek.) door betalingen te verrichten en geld te ontvangen. Op dit moment hebben 3 erfgenamen schriftelijk te kennen gegeven akkoord te gaan met de verdeling van het eindbedrag. Ieder krijgt zijn wettelijke erfdeel.Doch 1 erfgenaam weigert te reageren en het is dus niet bekend wat deze erfgenaam met zijn/haar deel wil doen. Mag er dan toch verdeelt worden zodat de overige erfgenamen reeds hun erfdeel ter beschikking krijgen of moet er eerst toch nog op bericht van de andere erfgenaam gewacht worden? B.v.d. voor uw reaktie en met vriendelijke groet,
Mart

Antwoord:

Geachte heer,

Gezamenlijk is gezamenlijk. De mondelinge volmacht houdt m.i. niet in dat er ook op grond van de volmacht verdeeld kan worden. Via de rechter kan de verdeling vastgesteld worden en betreffende erfgenaam gesommeerd worden daaraan mee te werken.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder