plicht erfgenaam


19 september 2006

Vraag nummer: 10518  (oude nummer: 8335)

Goede middag mevr./hr., Een nalatenschap dient onder 4 erfgenamen verdeeld te worden. De erfgenamen zijn mondeling overeengekomen dat 1 van de erfgenamen de nalatenschap regelt en schriftelijk overeengekomen dat deze ook het beheer heeft over de gelden(ban/kgirorek.) door betalingen te verrichten en geld te ontvangen. Op dit moment hebben 3 erfgenamen schriftelijk te kennen gegeven akkoord te gaan met de verdeling van het eindbedrag. Ieder krijgt zijn wettelijke erfdeel.Doch 1 erfgenaam weigert te reageren en het is dus niet bekend wat deze erfgenaam met zijn/haar deel wil doen. Mag er dan toch verdeelt worden zodat de overige erfgenamen reeds hun erfdeel ter beschikking krijgen of moet er eerst toch nog op bericht van de andere erfgenaam gewacht worden? B.v.d. voor uw reaktie en met vriendelijke groet,
Mart

Antwoord:

Geachte heer,

Gezamenlijk is gezamenlijk. De mondelinge volmacht houdt m.i. niet in dat er ook op grond van de volmacht verdeeld kan worden. Via de rechter kan de verdeling vastgesteld worden en betreffende erfgenaam gesommeerd worden daaraan mee te werken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >