inning schuld


6 oktober 2008

Vraag nummer: 12024  (oude nummer: 11386)

Mijn vader is overleden en heeft veel schulden. Naast de schulden is er nog wat banktegoed (± € 7.000). Ik heb benificiair aanvaard en ben bezig met de beschrijving. Een schuldeiser wil graag geld en heeft een vonnis.
Moet hij wachten op mijn beschrijving of mag hij beslag leggen op het banktegoed en zijn vordering innen?

vr. gr

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan dat voor uw schuldeiser niet beoordelen.
Bij beneficiaire aanvaarding is de wettelijkevereffening van toepassing en zullen dus ook aan alle verplichtingen zoals omschreven moeten worden voldoen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.