nalatenschap


28 januari 2010

Vraag nummer: 13420  (oude nummer: 14905)

Mijn broer is overleden op 28 april vorig jaar. Ik ben via via geïnformeerd op 17 december. Voor ik achterhaald had wat de laatste verblijfplaats enz. geweest is was het 20 januari. Binnen welke termijn na overlijden kun je een nalatenschap benificair aanvaarden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien een erfgenaam nog geen keuze heeft gemaakt en geen termijn is gesteld, dan staat de keuze nog open, tenzij 1 van de andere erfgenamen beneficiair heeft aanvaard en je binnen 3 maanden nadat je van deze beneficiaire aanvaarding op de hoogte bent gekomen geen keuze maakt (voor verwerping/zuiver aanvaarden), want dan wordt je geacht ook beneficiair te hebben aanvaard.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.