verklaring van erfrecht


12 november 2009

Vraag nummer: 13186  (oude nummer: 14353)

Mijn schoonvader is onlangs overleden. Hebben we een verklaring van erfrecht nodig voor de bank? Of kan degene die voorheen gemachtigde was voor de bank, dit zelf regelen met de bank.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De machtiging vervalt door het overlijden. De bank bepaalt vervolgens of een verklaring van erfrecht vereist is. Overigens kan het opstellen van een verklaring van erfrecht wel aan te bevelen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.