voogdij


18 maart 2013

Vraag nummer: 33957

Mijn zwager is onlangs overleden en heeft twee kinderen.
De oudste is bijna 21 jaar en de jongste 14 jaar.
Mijn zwager is gescheiden en heeft volledig ouderlijk gezag over de kinderen.
De jongste wil niet bij zijn moeder wonen. Hij logeert nu tijdelijk bij ons.
Het traject via de rechter kan wel even duren.
Moet/kan ik tussentijds iets al regelen?
Zoals ziektekostenverzekering, kinderbijslag, inschrijven op ons adres enz?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er zal in het gezag/voogdij moeten worden voorzien inderdaad. Doorgaans is er sprake van gezamenlijk gezag en zal de langstlevende ouder 'gewoon' het gezag houden. Is dat niet zo, dan kan die ouder de rechter verzoeken om het gezag, ook al heeft de overleden ouder een voogd benoemd. De raad van de kinderbescherming en de kinderrechter spelen een rol voordat definitief in het gezag wordt voorzien. Ik raad u aan ook daar te informeren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.