Verdeling erfenis na overlijden moeder


13 april 2012

Vraag nummer: 28096

Geachte heer,

Mijn moeder is in februari 2012 overleden mijn ouders waren al gescheiden in 1986 hebben even apart gewoond maar zijn later weer bij elkaar gaan wonen.
De scheiding was wel al uitgesproken. Maar er was nooit een verdeling geweest van boedel en de woning.
Mijn vader heeft nu zijn huis te koop staan en er is ook al eenakter voor.
Maar mijn vraag is hoe is de verdeling ik heb ook nog een broer. Wat krijgt mijn vader en wat erven mijn broer en ik.

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet
N.Pauwels

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien de echtscheidiong definitief was het het huis van beiden was, dan behoort waarschijnlijk (onder meer) tot de nalatenschap de onverdeelde helft van de woning met de daarop rustende lasten.Wie de erfgenamen zijn hangt onder meer af van de vraag of er een testament was en wie als erfgenamen zijn aangewezen. Voor de verkoop en levering van de woning zouden in dit geval dus ook de erfgenamen van uw moeder moeten meewerken en hebben dan ook recht op de helft van de overwaarde (indien aanwezig).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.