Opdracht makelaar


25 mei 2011

Vraag nummer: 24820  (oude nummer: 16750)

Kan een door de erven aangewezen persoon die door de notaris in de verklaring van erfrecht met een beperkte volmacht staat opgenomen, de volgende handeling verrichten zonder dat alle erven hiermee instemmen: Het plaatsen van een verkoopopdracht aan een makelaar van een woning uit de nalatenschap?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het antwoord hangt uiteraard volledig af van het antwoord op de vraag welke bevoegdheden in de volmacht staan opgesomd. Dus raad ik u aan de volmacht daar nog eens op na te kijken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.