Verjaring van een schuldbekentenis


27 december 2011

Vraag nummer: 27013

in 1997 gaf ik mijn man een schuldbekentenis voor zijn verbouwingsactiviteiten in mijn woning. in 2006 zijn wij gescheiden en hebben getekend voor finale kwijting. vorige maand is hij overleden en zijn familie wil dat ik hen de schuldbekentenis, die blijkbaar niet was weggedaan, betaal. kunnen zij dat eisen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan dat niet vanaf deze plaats beoordelen, maar indien tijdens de echtscheiding finale kwijting is gegeven, dan neem ik aan dat het ook voor die schuld geldt. Dat kan anders zijn indien deze schuld is 'vergeten' bij de scheiding. Dan kan die schuld nog bestaan en opeisbaar worden. Alle documenten in verband met de scheiding en dan vooral het convenant zijn daarbij van belang om vast te stellen of de schuld wel of niet is voldaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.