Wat moeten we doen als we met 4 kinderen het huis hebben geerfd?


10 december 2017

Vraag nummer: 53046

Wij hebben met 4 kinderen het huis van onze ouders geërfd . Een kleinkind wil graag voor een jaar lang het huis huren en daarna willen wij het verkopen . We weten niet wat we precies allemaal moeten doen ! Er is een testament , hebben wij een verklaring van erfrecht nodig ? Moet er een huurcontract komen ? Waar moeten we beginnen !

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Aan te bevelen is bij het begin te beginnen: wat bepaalt het laatst geldende testament, wie zijn de erfgenamen, willen de erfgenamen wel aanvaarden en is er een erfgenaam of een derde die als gevolmachtigde gaat optreden. Voor die elementen is het aan te raden een verklaring van erfrecht op te laten stellen door uw notaris, dan staat één en ander in ieder geval vast.

Vervolgens kan bezien worden wat moet de woning kan/moet worden gedaan en of er sprake is van hypotheek. Indien de woning wordt verhuurd, dan is het weer van harte aan te bevelen een huurovereenkomst op te (laten) stellen. Dan weet ieder waaraan die toe is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.