kan een erfenis vervallen?


11 maart 2007

Vraag nummer: 10948  (oude nummer: 9004)

Mijn schoonvader heeft recht op een erfenisdeel van een overleden schoonzuster van hem.
Het gaat om een bedrag van ongeveer 10.000 euro.
Nu is er een van de erfgenamen niet te traceren of deze wil niet tekenen.
Volgens mijn schoonvader gaat de hele erfenis, als er niets verder gebeurt, vervallen.
Mijn vraag is: Is dit waar en als het waar is waar gaat de erfenis dan heen?
Moet de notaris hier geen actie in ondernemen naar de andere erfgenamen die wel willen erven en verdelen?
de zaak duurt nu al bijna drie jaar.

Met vr gr,

Klaas

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Bij onenigheid vervalt er geen erfenis. Als alle door de wet geroepen erfgenamen verwerpen of niet aanwezig zijn, dan vervalt het uiteindelijk aan de staat.

Als er een erfgenaam niets van zich laat horen, kan mogelijk een wettelijk vereffenaar worden benoemd. Uw notaris kan u daar verder mee helpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.