beslissingsbevoegdheid partner/kinderen na overlijden


23 maart 2010

Vraag nummer: 13725  (oude nummer: 15542)

Mijn moeder is onlangs overleden en nu willen de buren graag de erfafscheiding wijzigen. Kan mijn vader hiermee instemmen, dit kadastraal en notarieel vastleggen zonder de toestemming van zijn kinderen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat zou heel goed mogelijk kunnen zijn zeker als er een langstlevende systeem (krachtens wet of testament) op grond waarvan de langstlevende enig eigenaar is geworden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.