Erven onroerend goed


9 december 2009

Vraag nummer: 13286  (oude nummer: 14549)

Beide ouders komen te overlijden. 2 kinderen zijn de erfgenamen. Willen het huis niet bewonen. Het huis staat uiteraard op de naam van beide ouders.
Wat is de te volgen procedure? Ze regelen een verklaring van erfrecht en dan?

Antwoord:

Geachte heer,

en gaan vervolgens het huis verkopen of verhuren of verdelen op grond waarvan één van beiden de eigenaar wordt.

Indien er sprake is van verdeling of verkoop dan is notariele tussenkomst verplicht. Misschien verstandig als u toch besluit een verklaring van erfrecht op te stellen om alles in één hand te houden.

Tot slot, de verklaring van erfrecht kan ook ingeschreven worden in het kadaster. Dan komt het huis op naam van de erfgenamen te staan in het kadaster.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.