Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

erfenis

20 september 2014

Vraag nummer: 39925

beste lezer,

eerder deze week werd ik benaderd door familie uit Suriname , zij hadden mijn en mijn broers handtekening nodig voor de verkoop van de bakkerij van mijn opa in Suriname.
nu is mijn opa in 1996 overleden en heb ik sindsdien geen contact meer met deze familieleden, ook ben ik niet op de hoogte van een erfenis welke er wel schijnt te zijn waar hebben ze anders mijn handtekening voor nodig? mijn vraag aan u is het volgende welke stappen dien ik te nemen om erachter te komen of ik een erfenis van mijn opa heb gekregen, en hoe kan ik die evt opeisen indien ik hier behoefte aan zou hebben.
familie heeft tot heden geen contact meer gezocht en mij ontbreekt het aan contactgegevens van hen.

Alvast bedankt voor de genomen moeite.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er sprake is van overdracht met volmachten, dan is er wellicht ook een notaris in Suriname bij betrokken. Ik raad u van harte aan een informatie in te winnen bij die notaris.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder