Van wie zijn de sieraden?


16 oktober 2018

Vraag nummer: 56421

Mijn vraag is, vervolg van 56416.Mijn vrouw bewaarde de sieraden van haar moeder bij ons in de kluis.1Schoonzus wil de sieraden maar er zijn nog 9 zussen /broers van mijn vrouw. Beter is misschien dat het verdeeld wordt.
Of maak ik dat uit als erfgename?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien slechts sprake is van bewaring, dan is de eigendom neem ik aan niet overgegaan en behoorde de sieraden dus niet tot de nalatenschap van uw echtgenote, maar haar moeder. Verdeling moet dan geschieden door de erfgenamen van de moeder van uw vrouw.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.