Verwerpen of benificiair aanvaarden?


31 maart 2010

Vraag nummer: 13755  (oude nummer: 15604)

Onlangs is mijn moeder overleden. Ze had veel schulden en er was geen testament. Haar partner is snel na haar overlijden naar een ver land verkast om ervoor te zorgen dat de schuldeisers niet bij hem kunnen aankloppen.

Moet je in deze situatie als enig kind je 'erfdeel' verwerpen om te voorkomen dat de schuldeisers de gehele schuld bij je komen innen? Of is beneficiaire aanvaarding toch afdoende? Het is als kind niet mogelijk om goederen uit de nalatenschap te verkopen. Deze bevoegdheid komt alleen de partner toe.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het beste is langs een notaris te gaan voor advies. Verwerpen kan, maar heeft vaak als gevolg dat het erfdeel dan doorschuift naar je eigen kinderen. Beneficiair aanvaarden betekent dat de wettelijke vereffening van toepassing is. Heb je een keuze gemaakt, dan kan je niet meer terug, dus vooraf advies en overleg is zeer aan te bevelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.