onvoldoende saldo om alle schulden te betalen


19 november 2010

Vraag nummer: 13996  (oude nummer: 16201)

Mijn zwager is onlangs overleden. Zijn vrouw is dement (en niet wilsbekwaam) en zit al enige tijd in een verzorgingshuis. Nu blijkt dat er flinke schulden zijn, maar ook dat er nog een iets lager saldo op hun en/of rekening staat. Wie krijgt nu het geld als de weduwe de erfenis niet accepteert? en wie moet dat voor haar regelen ?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er sprake is van bewind of curatele, zal er namens mevrouw beneficiar moeten worden aanvaard. Voor verwerping is naar mijn weten goedkeuring van de rechter nodig.

Indien er sprake is van verwerping en er is geen testament, dan bepaald de wet wie de erfgenamen zijn en dan is weer de samenstelling van het gezin/de familie van belang.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.