erfrecht kleinkind


6 april 2009

Vraag nummer: 12551  (oude nummer: 12727)

Goedemorgen ,

Graag zou ik van u willen vernemen of een wettelijk erkend kind wiens vader is overleden de plaats inneemt van zijn vader bij het erven indien de enigste levende grootouder (de ouder van de overleden vader dus) van het kind overlijd?
En kan de enigste levende grootouder het erkende kind van zijn overleden zoon uitsluiten voor het legitieme kindsdeel wat aan de overleden vader zou zijn toegekomen indien hij nog had geleefd ?
Of kan de enigste grootouder het kind middels een testament uitsluiten van dat legitieme gedeelte en zo ja kan een kind dat dan aanvechten op grond van de wettelijke erkenning ?

Bij voorbaat dank,

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Via de wettelijke regels van plaatsvervulling kan een kleinkind in de plaats treden van een vooroverleden kind (ouder van het kleinkind) in de nalatenschap van de grootouder.

Kleinkinderen kunnen ook een legitieme portie hebben via die route.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >