successierechten


7 mei 2013

Vraag nummer: 34443

Dag

Mijn man is overleden en nu moet ik het f biljet invullen. Wat betreft het vermogen: welke datum rekent men als uitgangspunt. De datum van overlijden of een half jaar oid na overlijden. Mag/moet je een post opnemen van" te vorderen" en of nog te betalen gelden/schulden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mijn excuses voor dit late antwoord, maar het f. biljet heeft in beginsel te maken met de inkomstenbelasting en niet de erfbelasting.Wellicht dat uw boekhouder daarbij kan helpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.