Akte van verdeling


22 januari 2014

Vraag nummer: 37091

Na het overlijden van mijn stiefvader blijkt uit het testament dat mijn moeder 1/100 deel erfgenaam is en het vruchtgebruik heeft van de woning e.d. Mijn broer stiefzus en zus zijn de erfgenamen. De notaris stelt voor een akte van verdeling op te maken. Is dit nodig?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan ik lastig beoordelen, want het lijkt er in eerste instantie op dat er sprake is van een legaat van vruchtgebruik op een (groot)deel van de nalatenschap, welke bij notariele akteb zal worden gevestigd. Mogelijk zou verdeling daaraan voorafgaande één en ander wat overzichterlijker maken, maar nogmaals dat ik niet goed beoordelen. Vraagt u dat gewoon even na. Uiteindelijk zal er met meer deelgenoten wel sprake (moeten) zijn van verdeling lijkt mij.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.