vruchtgebruik of ??


8 oktober 2013

Vraag nummer: 35859

Mijn vriendin heeft samen met haar zus een huis geërfd, nu is deze zus in dit huis gaan wonen.
Maar ze betaald maar een klein deel van de maandelijkse kosten van dit huis.
Vraag, valt dit onder vruchtgebruik en moet mijn vriendin de rest van de maandelijkse kosten betaalen, of zijn hier wettelijke regels voor wat de huur moet zijn.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat zal toch echt afhangen van de afspraken tussen partijen en de inhoud van een testament (indien aanwezig). Van vruchtgebruik is in eerste instantie sprake indien het testament dat bepaalt. Doorgaans staan dan ook de bijzondere bepalingen van het vruchtgebruik opgenomen. Als er geen bijzondere bepalingen zijn opgenomen, dan zijn de wettteksten over vruchtgebruik verder doorslaggevend.

Huur lijkt vooral een afspraak tussen partijen. Ook in de huur zouden nadere afspraken opgenomen moeten worden. Er kan uiteraard mogelijk een verschil worden gemaakt tussen gebruikerslasten en eigenaarlasten, maar dat is aan partijen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.