onderbedeling ?


19 januari 2011

Vraag nummer: 14060  (oude nummer: 16351)

Vader draagt voor overlijden een stuk grond van 715 m2 over aan een zoon tegen landbouwprijs 5,- p m2 in 1996. Vader verrekend 4/5 met overige 4 kinderen met de mondelinge afspraak dat bij meerwaarde van de grond alsnog zou worden meegedeeld. In 1998 overlijd vader. In 2010 gaat broer op zijn tegen landbouwprijs verkregen grond bouwen waardoor de grond meer dan 100.000 waard wordt. Hiervan is een taxatierapport.
VRAAG: kunnen de erfgenamen zich nu beroepen op onderbedeling, immers nu is duidelijk dat de grond veel meer waard geworden is dan 5,-per meter. In de overdracht akte(nu opgevraagd en nooit ter inzage geweest)staat dat alleen bij verkoop de meerwaarde in de erfenis zal vallen.
Kan dit zo, broer eigent zich zo alle meerwaarde toe, tegen de afspraken in.

Graag Uw antwoord .Kan hier van verjaring sprake kan zijn ?

Hartelijk dank voor Uw antwoord

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan daar zo geen antwoord op geven, behalve dat het over het algemeen gebruikelijk is dat er doorgaans pas sprake is van verrekening van een meerwaarde indien deze ook wordt gerealiseerd, dus met name bij verkoop.
Ik raad u aan eens langs betreffende notaris te gaan om deze kwestie te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.