Kwijting & Decharge


12 november 2011

Vraag nummer: 26661

Ik krijg een erfenis van een tante die is overleden. De erfenis komt uit de verkoop van een huis. Dit huis is verkocht maar de woz waarde wordt aangevochten. Nu wil de testamentair executeur dat ik alvast de kwijting & Decharge teken zodat hij kan uitbetalen. Is dat verstandig omdat het bewaarprocedure bij de gemeente belasting nog loopt?. Heb ik dan geen afstand gedaan van alles? Dus kan hij dan met geld doen wat hij wil?

Alvast vriendelijk bedankt.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Inidne er is verkoch dan zal er een dus ook een verkoopprijs zijn. De WOZ waarde is met name van belang voor de hoogte van de erfbelasting. Het lijkt mij juist om 'even' af te wachten tot alles rond is en met name dus ook de hoogte van de erfbelasting vaststaat, hoewel wellicht de executeur daar verder weinig meer aan kan doen. Overlegd u anders even met de notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.