Verwerpen en plaatsvervulling


30 september 2008

Vraag nummer: 12010  (oude nummer: 11358)

Onlangs is mijn moeder overleden. In haar testament heeft zijn haar kinderen onterfd en een nicht alles toebedeeld. Nu is er onduidelijkheid over de situatie mocht zij de erfenis verwerpen. Voor de volledigheid merk ik nog op dat mijn nicht drie kinderen van haarzelf heeft en de moeder van de overledene ook nog leefd.

Kunt u mij vertellen wie de erfgenaam wordt als mijn nicht namens haarzelf en haar kinderen zou verwerpen?

Groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het spijt me, maar omdat ik niet de precieze tekst van het testament ken, kan ik dus ook geen antwoord geven. Ga gewoon even met het testament langs uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.