schulden broers of zussen?


18 april 2006

Vraag nummer: 10291  (oude nummer: 7896)

wanneer een alleenstaande man zonder bezittingen,zijn familie (broers en zussen )laten opdraaien voor ziekenhuis kosten en sculden?

Antwoord:

Geachte heer,

Zonder testamenten, echtgenoot en kinderen zijn ouders broers en zussen de erfgenamen. Erfenamen zijn inderdaad aansprakelijk voor schulden en gerechtigd tot tegoeden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.