het erven van een auto


15 maart 2012

Vraag nummer: 27809

Op wiens naam moeten wij de nieuw aan te schaffen auto plaatsen/ Wij zijn op huwelijkse voorwaarden gehuwd en hebben elk 2 kinderen. Wie erven de auto bij overlijden van een van ons beiden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uiteraard kan ik niet voor u uitmaken op wiens naam de auto moet worden gezet. Indien u zelf die keuze hebt gemaakt dan is het aan te bevelen om zowel de tenaamstelling bij de Rijksdienst, de betaling door- en de factuur van de garage op naam van die persoon te zetten. Een testament van betreffende persoon bepaalt dan vervolgens wie gerechtigd is tot die auto bij overlijden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.