Zijn er extra kosten verbonden aan aanwijzen van een gevolmachtigde in nalatenschap?


19 juli 2017

Vraag nummer: 51387

Beste Medewerker,

ik heb namens mijn moeder een vraag. Mijn moeder en haar zussen/broer hebben een "Verklaring nalatenschap / Beperkte boedel volmacht" ontvangen van de notaris. Dit daar 1 van hun zussen (alleenstaand) is overleden en geen testament had. In dit document staat o.a.:

"Uw voornoemde zus, mevrouw T. , stelt voor om de nalatenschap voor en namens de overige erfgenamen af te wikkelen.

N.B. Wanneer u niet akkoord gaat met dit voorstel en uw zus geen volmacht wilt verlenen om de nalatenschap mede namens u te kunnen afwikkelen, dan verzoek ik u om de bijgesloten verklaring/vo/macht niet te ondertekenen en per omgaande contact met mij op te nemen. Graag verneem ik dan van u wie u zou willen dat de nalatenschap zal afwikkelen."

Nu zijn de meeste het niet eens dat deze zus de erfenis af gaat handelen, maar volgens de notaris gaat het geld kosten als we iemand anders aan gaan wijzen. Is dat juist?

B.v.d.

Met vriendelijke groet,
Anoniem

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat kan ik niet beoordelen. Indien er geen kosten zijn verbonden indien een bepaalde erfgenaam als gevolmachtigde optreedt, dan lijkt het vreemd dat indien een andere erfgenaam als gevolmachtigde optreedt er wel kosten zijn verschuldigd. Misschien wordt bedoeld, dat indien het notariskantoor wordt aangewezen als gevolmachtigde daar extra kosten aan verbonden zijn. Vraagt u dat gewoon even na.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.