schuld aannemen of niet


12 maart 2010

Vraag nummer: 13664  (oude nummer: 15428)

De situatie

Mijn ouders zijn gescheiden.
Mijn vader is in oktober overleden en had schulden.

Nou wil ik graag weten wat gebeurd er als mijn opa overlijd.
Krijg ik dan mijn vaders kinddeel? Of is dat anders geregeld?

Maakt het dan ook nog uit of ik de erfenis het aangenomen?

En als ik de erfenis heb aangenomen, worden dan de schulden verrekend met de erfenis van opa?

alvast bedankt

Carolien

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Tenzij anders is bepaald in een testament, dan is de kans groot dat kleinkinderen in de plaatstreden van een vooroverleden ouder in de nalatenschap van grootouder. Misschien goed om eens langs een notaris te gaanvoor informatie.
Overigens is dit weer een andere kwestie dan de nalatenschap van uw vader. Ook daarin hebt u een keuze als u als erfgenaam bent aangewezen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.