schuldeisers bij overlijden


3 september 2009

Vraag nummer: 12931  (oude nummer: 13737)

Ik heb een benificiar aanvaarde erfenis waarop na verkoop van een woonhuis een niet al te groot saldo overblijft.
Alvorens def. te aanvaarden wil ik graag weten hoe lang evt. schuldeisers van de overledene nog bij mij kunnen aankloppen om hun vordering betaald te krijgen. Of moet ik een advertentie plaatsen waarin ik schuldeisers oproep zich te melden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als je beneficiair hebt aanvaard, dan kun je niet meer zuiver aanvaarden of verwerpen. In die zin heb je dus al definitief aanvaard. Bij BA zijn de regels van de zogenoemde wettelijke vereffening van toepassing, tenzij je de kantonrechter vraagt om ontheffing (indien mogelijk).

Ik raad u aan langs een notaris te gaan voor advies en om vast te stellen welk stadium van de wettelijke vereffening is bereikt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.