testament


9 mei 2014

Vraag nummer: 38294

Mijn broer zei dat mijn moeder ook het testament van mijn vader heeft ondertekend. Dat klopt niet. Mijn moeder was aanwezig.
De nalatenschap van mijn vader is afgehandeld maar ik heb gisteren de ontdekking gedaan dat wij 12,5% ipv 10% hadden moeten ontvangen.
Mijn moeder had dus geen testament. Volgens het erfrecht hebben wij recht op een deel van haar geld wat er nog over is. Wat als één van de kinderen alles van haar rekening heeft gehaald ? Eén van de kinderen heeft nl. haar financiën afgehandeld al die jaren. Ze was geen bewindvoerder, curator namelijk. Moeten zij dan nog rekenschap afleggen van wat er met haar geld is gebeurd vraag ik mij af.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien sprake is van curatorschap dan moet tijdens het levens al steeds rekening en verantwoording zijn afgelegd.
Als er sprake is van een volmacht, dan zou het afleggen van rekening en verantwoording mogelijk op basis van de volmacht moeten geschieden.
Bij de bank kunnen mogelijk de afschriften van de laatste jaren opgevraagd worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.