Na Overlijden vrijwaring van woonrecht


3 maart 2011

Vraag nummer: 24738  (oude nummer: 16489)

Onze schoonouders zijn beide overlleden hadden vrij recht van bewonen van 1-11-1988 tot 14-02-2011.Moet het woonrecht nu verwijderd bij Kadaster of kun je de woning zo verkopen???

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Vastgesteld dient te worden of inderdaad het woonrecht is geeindigd door het overlijden (terug te vinden in de akte van vestiging). De kans is uiteraard groot dat dat zo is, en als dat zo is, dan kan er strikt genomen 'gewoon' verkocht worden. De notaris die de overdracht verzorgt, zal dan in de akte aangegeven dat het woonrecht is geeindigd. Ook dient in de koopovereenkomst een garantie hierover te worden afgegeven aan de kopers.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.