erfrecht


19 januari 2010

Vraag nummer: 13369  (oude nummer: 14848)

mijn moeder en mijn oudste broer hebben een en/of rekening ze doen daar heel geheimzinnig over wat kan ik doen als ze komt te overlijden zij is 95

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een en/of rekening stelt vast wie kan beschikken over de rekening en niet zozeer wie eigenaar is. Bij overlijden van een rekeninghouder moet dus vastgesteld worden welk gedeelte van het saldo van de overledene is. Uiteraard is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.