Erfrecht/belasting


29 november 2012

Vraag nummer: 32876

Wat is de verdeling van een erfenis bij een bedrag van c.a. € 1.000.000 waarbij een echtgenote alsmede 2 kinderen overblijven en wat zal er betaald dienen te worden aan erfbelasting?

Antwoord:

Geachte heer,

Deze rubriek leent zich niet voor berekeningen.
In het algemeen: indien er twee kinderen en een langstlevende echtgenoot zijn, dan zijn er volgens de wet in beginsel drie erfgenamen, elk voor een gelijk deel. De nalatenschap is bij gemeenschap van goederen in beginsel de helft van het gemeenschappelijk vermogen. De kinderen hebben een vrijstelling van ongeveer 19.000,00 en de langstlevende 600.000 (minus pensioenaaspraken).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.