Opheffing bankrekening


18 februari 2010

Vraag nummer: 13524  (oude nummer: 15140)

Wij willen de bankrekeningen van onze overleden moeder opheffen en hebben de bank de akte van overlijden, trouwboekje en handtekeningen en identiteitskaarten van de kinderen gestuurd die alle akkoord gaan met de opheffing, maar volgens de bank is daar een verklaring van erfrecht voor nodig.
Op de rekeningen staat nog € 17,90 en de kinderen hebben de erfenis in goede harmonie verdeeld.
Mag de bank eisen dat er een verklaring van erfrecht komt?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De bank kan dat inderdaad eisen en doorgaans is het ook wel verstandig, maar ik snap dat het vanuit uw optiek misschien wel erg overdreven is. Probeert u het nog een keer bij de bank. Wat verder van belang is of er een testament is. Dat vindt u via het centraal testamenten register in Den Haag.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.