Verwerpen


23 mei 2011

Vraag nummer: 24817  (oude nummer: 16740)

Mijn jongste broer waar we meer dan 20 jaar iets van gehoord hebben is plotseling overleden. Hoop schulden en loonbeslag voor meer dan 18.000 euro.
Van begrafenis onder nemer de keus gekregen: afstand doen van lichaam of via notaris.
Afstand lichaam houdt in dat gemeente begrafenis regelt enalles uit zijn inboedel aan het toe gaat komen. Auto, huisraad etc. Hiermee verliezen wij elke vorm van aansprakelijkheid.
Echter... Nu zeggen anderen dat eventuele schuldeideisers als nog achter ons, danwel onze kinderen, aan kunnen gaan om de schulden te innen.
Kunt u aangeven wat hier klopt en niet klopt.
Dank alvast
Boudewijn Hoeneveld

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Verwerpen moet via het afleggen van een verklaring bij de Griffie van de rechtbank! Overigens kan een Gemeente naar mijn weten op grond van de wet toch familieleden (ook al zijn deze geen erfgenamen) aanspreken ivm de begrafeniskosten.

Let op, bij verwerping kan mogelijk sprake zijn van plaatsvervulling op grond waarvan de kinderen van de verworpen erfgenaam als erfgenaam worden aangewezen. Ik raad u dus van harte aan langs uw notaris te gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.