Vergoeding boedelgevolmachtigde


13 februari 2011

Vraag nummer: 14083  (oude nummer: 16433)

Heeft een boedelgevolmachtigde ook recht op vergoeding uit een erfenis?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar mijn weten wettelijk gezien niet, maar er zou wel een afspraak gemaakt kunnen worden tussen de volmachtgevers en de gevolmachtigde omtrent een (onkosten-)vergoeding. Het kan overigens wel zo zijn dat zo'n vergoeding mogelijk als loon wordt gezien.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.