Kindsdeel

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Afwikkeling testament

Goedemorgen, Mijn vraag is of een Legataris die aanvullend een bero... >>


testament gemaakt maar geen samenlevingscontract

Geachte heer, Mijn partner is overleden en heeft een testament gemaak... >>


Erfenis niet gekregen

Mijn vader is in 2009 overleden. Mijn moeder een jaar erna. Ik ben ... >>


Schenking en onterft

In 2022 en in 2023 heeft mijn man en zijn zuster een belastingvrije sc... >>


kosten uitvaart vader

Goedendag, Deze vraag gaat over een alcoholistische man die zijn vrou... >>


Finale kwijting c.q. decharge inzake legitieme portie broers.

Geachte heer de Vriend, Mijn vraag aan u is of ik als executeur en ... >>


Adoptie

Heb ik er recht op om mijn aandelen op teeisen bij mij pleegvader? Ik... >>


legitieme aanspraak

Mijn vader is de langstlevende van het echtpaar. Ik ben nu enige kind ... >>


Overlijden

Beste, Ik heb 20 jaar geen contact met mn vader gehad en hoor onlan... >>


Niet eens met testament

Mijn stiefmoeder heeft een testament laten opstellen waarbij de gehele... >>


Vordering stiefzoon

Hartelijk dank voor uw antwoord. De vordering van mijn stiefzoon is ... >>


Vordering en stiefzoon

Wijlen mijn echtgenote had een langstlevende testament. A.d.h.v. schul... >>


Kindsdeel Moet een notatis kinderen zoeken?

Situatie is als volgt: Geboren uit een wettelijk huwelijk gevolgd do... >>


verkoop woning na overlijden echtgenote

Beste, Indien ik de woning verkoop na overlijden van mijn echtgenote,... >>


kindsdeel

Mij vader is overleden in 1982 en mijn moeder had het vruchtgebruik va... >>


voorkomen impasse verdeling erfenis

Mijn vraag betreft het volgende. Nadat mijn moeder eind vorig jaar is ... >>


Kindsdeel

Mijn ouders zijn allebei overleden vader 20-4-2020 Moeder 23-3,-2022... >>


Zoon is niet erkend bij geboorte

Goedemorgen, Van Peter van Schaik (regelt de uitvaart van mijn sch... >>


erfenis verdeling probleem

hallo mijn moeder is in jan. 2014 overleden ik en me stief zusje hebbe... >>


Vader overleden met testament langstlevende nu stiefmoeder overleden

In 2002 is onze vader overleden hij was getrouwd met onze stiefmoeder ... >>


Wat als de langstlevende emigreert buiten de EU

Mijn vader is laatst overleden en tot mijn schrik en verbazing heeft h... >>


legitieme berekenen

Welke waarde van de woning wordt gebruikt bij berekening voor de legit... >>


Erfenis

Mijn zus heeft een paar jaar geleden een wanhoopsdaad gedaan. Door di... >>


betekenis moeders deel

Mijn zus en ik hebben bezwaar aangetekend bij de belastingdienst vanwe... >>


overlijden moeder

Mijn moeder is overleden en we zijn met drie erfgenamen. Nu hebben de ... >>


opeisen van deel erfenis door een goed doel

Mijn moeder is meerder keren bij de notaris geweest om haar testament ... >>


Volmacht tbv bewindvoerder

Aan een zoon wordt de vraag gesteld om een volmacht te geven aan de be... >>


Testament beide ouders

Geachte heer/mevrouw, Binnen 2 maanden tijd stierf eerst mijn vader... >>


Sieraden

Mijn broer en zussen hebben mama sieraden al verdeeld terwijl papa lee... >>


Erfenis ouders

Er was geen testament opgemaakt, dus normaal uit contract langst leeft... >>


Erfenis ouders

Heb 3 zussen De Knijf, en 1 overleden halfbroer Contract was opgemaa... >>


Wie heeft er recht op het erfdeel na overlijden echtgenoot.

Mijn vrouw heeft samen met haar broer het huis geërfd van hun overled... >>


Stiefkinderen kindsdeel

Mijn man is overleden en heeft een testament. Daar staat niets in over... >>


stiefkind erfenis

ik ben als 1 jarige bij een nieuwe vader terecht gekomen, door huwelij... >>


giften en schenkingen voor overlijden

Mijn vader is 10 jaar geleden overleden en ik heb die erfenis beni. aa... >>


kindsdeel

mijn vader is na de scheiding met moeder hertrouwd in 1990 zonder test... >>


Kindsdeel achterhalen

In 2010 is pa overleden. Ma onlangs. Ik heb de erfenis toen pa overled... >>


opeisen kindsdeel

Ik wil voor mijn zoon zijn kindsdeel opeisen. Mijn zoon zijn opa is ... >>


Erfenis betalen uit nalatenschap ( geen erfgenaam )

Geachte, Ik ben afgelopen week mijn vader verloren. Ik vroeg mij a... >>


Erfenis na overlijden beide ouders

Heeft mijn ega recht op een deel van de erfenis van mijn ouders Wij z... >>


Erfdeel naar zwager

In 2013 overleed mijn vader, gehuwd, drie kinderen. Als kinderen krege... >>


Val ik onder erfrecht pleegkind

Mijn vader is eind 1960 overleden en mijn moeder is een paar jaar daar... >>


weggeven erfdeel

Kan ik mijn erfdeel, de erfenis waar ik als kind recht op heb bij over... >>


Kindsdeel

Mijn moeder is in 2018 gestorven toen ik 16 was en ik woon nu nog thui... >>


Kindsdeel vroegtijdig uitkeren

Mijn vrouw is onlangs overleden. Via testament heeft haar dochter rech... >>


Overlijden kind - geen kleinkinderen

Beste Uitvaartnl, Mijn zus van 62 jaar is overleden. Had wel een ... >>


Vordering na overlijden langslevende

Hallo, Situatie in het kort. Vader is overleden vóór 2003 met tes... >>


audreytwo1974@gmail.com

Mijn moeder woont in een verpleeghuis, dementerend, al schijnt ze wel ... >>


bereking promesse disconto

In testament vader, overleden 4-11-2009, is promesse disconto rentebep... >>


Erfgenamen opsporen

Mijn zwager is overleden,hij had een (overleden)broer met twee kindere... >>


Regeling nalatenschap

Indien beide ouders overlijden, hoe is de nalatenschap geregeld voor: ... >>


Legitieme portie - Erfdeel

Heb je nog recht op een deel van de erfenis als je de legitieme portie... >>


Kind afstand laten doen

Mijn oudste dochter wenst geen contact meer en heeft ook haar achterna... >>


verjaringstermijn

Hallo, Ik heb vernomen dat een oom van mij 3 jaar geleden is overle... >>


overlijden schoonmoeder

Hallo, Mijn schoonmoeder is weduwe en had 1 kind. Dit kind (mijn man)... >>


eerder uitkeren kindsdelen

Mijn echtgenoot is in 2011 overleden, er was geen testament en vrij sn... >>


minderjarig kind erfgenaam overleden moeder in Duitsland

Een minderjarig kind van 10 jaar is erfgenaam van zijn overleden moede... >>


Erfenis kleinkind

Goedendag, Ik heb een vraag over een erfenis. Mijn oma is in 2020 ov... >>


erfbelasting 19 jaar later

LS, Vader stierf in 2002, zonder testament. Moeder & 3 kinders erve... >>


Zijn mijn kinderen erfgenaam of hebben zij enkel recht op (vastlegging

Vraag nummer: 63191 Met de vader van mijn kinderen had ik een samenle... >>


Erfenis

Kan men bij huwelijkse voorwaarden iets opstellen dat beide partners a... >>


kinderen erfgenaam, of enkel recht op kindsdeel

Met de vader van mijn kinderen had ik een samenlevingscontract en in 1... >>


onterfd door vader erfgenaam van eerder overleden moeder

Hallo, Ik ben bij testament door mijn moeder in de legitieme gestel... >>


Kindsdeel

Mijn moeder is in 1993 overleden en navraag bij Testamentenregister br... >>


Constructie onterving

Allereerst bedankt voor uw uitgebreide en behulpzame informatie over h... >>


Schenking (?) vlak voor overlijden. Kinderen willen het terugvorderen

Mijn stiefvader heeft vlak voor zijn overlijden op een ondertekend en ... >>


overlijden moeder

Mijn moeder is in maart j.l. overleden en ze had een testament. Wij zi... >>


Adoptie

Ben mantelzorger van mijn zus in verpleeghuis. Zij heeft een adoptieki... >>


kindsdeel na overlijden 1 ouder

Goedendag, Mijn vader is in 2018 overleden en was/is hertrouwd. Nu h... >>


Ergename opzoeken

Mijn vader (Nederlander, wonende in Belgie) is vorige week overleden. ... >>


Doorgeven erfenis

Kan ik mijn kindsdeel doorgeven aan mijn buitenechtelijke kinderen en ... >>


Wilsrecht

Mijn moeder is overleden in 1999 zonder testament. Ik weet niet meer o... >>


Heeft man en kinderen van van overleden zus op hun legitieme deel

Geachte heer/ mevrouw, Mijn vader is in 1995 overleden. Mijn zus is... >>


Schenking

Vraag.. mijn ouders hebben 6 kinderen, waarvan 2 onterft zijn. 4 van ... >>


Zelf afhandelen erfenis of notaris nodig.

Beste heer C van de Griend, mijn moeder is overleden. Nu is er een tes... >>


Verworpen erfenis

Mijn vader is overleden kinderen en kleinkinderen hebben de erfenis ve... >>


Erfenis

Mijn schoonouders zijn gescheiden. Hun zoon, mijn man is overleden. U... >>


Overlijden ouders en erfenis broer is verworpen

Goedendag, Mijn vader is in 2015 overleden. Hij was in gemeenschap ... >>


kindsdeel

me beide ouders zijn overleden. Mijn moeder 17 jaar geleden, en mijn ... >>


Erfgenaam na 3 jaar deel opeisen

Goeden dag 5 jaar geleden overleed mijn vader 2 jaar later mijn moeder... >>


Verwerping erfenis na 3 maanden

Beste, Mijn vrouw heeft geen contact meer met haar vader en wil dat... >>


broer heeft financien van moedergeregeld, maar geeft geen inzage

Geachte, mijn moeder is vorige week overleden, mijn broer en zus he... >>


Ontvangt baby nu schuld van opa

Geachte, Mijn schoonvader is nu ongeveer 5 jaar geleden overleden. ... >>


overleden kind, zonder eigen kinderen

Laatste ouder komt te overlijden en heeft 2 kinderen. Echter 1 van die... >>


Erfrecht - zie mijn vraag en uw antwoord op nr. 62388 en 61881

Misschien ben ik niet duidelijk geweest maar de vraag in dit geval: H... >>


inzien bankzaken na overlijden demente ouder

Zus heeft jarenlang de financiën van vader geregeld. Vader leed sinds... >>


Kindsdeel en verwerpen erfenis

Mijn broer is overleden en zijn kinderen hebben zijn erfenis verworpen... >>


Bewindvoering overleden moeder

Mijn moeder is een aantal jaar geleden door de rechtbank onder bewind ... >>


Plaatsvervangend erven

Als een minder jarig kind de erfenis van vader heeft verworpen. ( best... >>


Kindsdeel

Hoord de inboedel ook bij een kindsdeel?... >>


Erfenis

Mijn vader is overleden. Stiefmoeder bleef achter. Vader heeft kinder... >>


Onterfde vader

Beste, Mijn opa is reeds overleden (november 2020). Hier heeft hij ... >>


Vraag nummer: 62236

Dit is niet helemaal een antwoord op mijn vraag. De 4 kinderen hebben ... >>


Kindsdeel overleden kind

Geachte, Hoe werkt het kindsdeel van een overladen kind waarbij er ... >>


erfvrijstelling

Ouders hadden testament op langstlevende. Mijn vader is halfjaar geled... >>


ervenis na naamsverandering

1. Ik ben geboren te Amsterdam, geboren als A. Bootsman. 2. Moeder na... >>


Erfgenaam bij naamsverandering

Het kind, uit een eerder huwelijk, van mijn echtgenote heeft mijn acht... >>


Verdelen spullen

Mijn vader is als weduwnaar opnieuw getrouwd. Deze vrouw had 1 dochter... >>


Testament kindsdeel

Mijn vrijgezelle tante zonder kinderen is overleden en heeft 2 persone... >>


Advies overlijden specifieke kosten en geen vermogen

Goedenavond, Mijn vraag is: Mijn vader is erg ziek en het moment van... >>


Hoe lang blijven de kinderen van mijn overleden man recht hebben op ki

Goedeavond, Mijn man is 4,5jaar geleden overleden. Hij en ik hebbe... >>


62116

En wat als ik de erfenis niet accepteer?... >>


Recht op erfenis of niet

Goedendag, Mijn vraag is of mijn vrouw recht heeft op een deel vd erf... >>


Minderjarig vs meerderjarig kind, welke datum is leidend

Onlangs is mijn schoonvader overleden en na een inventarisatie van de ... >>


minderjarige kinderen erfgenamen

Onze gezien was in buitenland en mijn partner is overleden. wij waren ... >>


Erfrecht

Erft de partner van mijn overleden zus van mijn moeder als zij overlij... >>


testament

Mijn broer heeft op de dag dat mijn moeder werd opgenomen in een zorgi... >>


Erfrecht

In vervolg op mijn vragen 61768 en 61860 heb ik nog de volgende vraag:... >>


Percentage erfgenamen

Mijn moeder haar man ,(wie eerder getrouwd was maar wiens vrouw is ove... >>


Kinds deel opeisen

Hoi me opa is 3 weken overleden Maar me oma leeffnog en mij moeder is... >>


Erfrecht afgestaan kind.

In vervolg op mijn vraag nr. 61768: Niemand van de familie weet exact... >>


oud erfrecht voor 2003 kind

vader is in 1980 overleden, gehuwd zonder testament. Moeder is in huis... >>


Voogd verwerpt nalatenschap

Hallo, Mijn schoonmoeder was minderjarig toen haar moeder overleed... >>


Kindsdeel.

Mag ik kindsdeel zelf als vader of moeder uitkeren aan mijn kinderen.... >>


Afhandeling testament

Geachte hr. Van de Griend, Bij mijn vaders overlijden in 2009 was e... >>


kindsdeel

Goedemiddag, Mijn vader is in 2011 overleden en had geen testament ... >>


Testament erfrecht

Mijn vader....hoe kom ik erachter wat er met zijn spullen huis auto ge... >>


Kan mijn moeder mijn vaders testament laten vervallen

Mijn vader is in 2005 overleden. In zijn testament stond dat als mijn ... >>


Erfrecht

De moeder van mij en mijn 4 broers en zusters is op 15-8-2020 op 104-j... >>


begrafenis kosten uit erfenis betaald

Mijn partner is overleden in buitenland. Het familie van mijn man heef... >>


Minderjarige wees

Goedemiddag, op korte termijn komt mijn beste vriendin te overlijden. ... >>


Erfgenaam overlijdt voor erflater

Mijn moeder heeft testament. Mijn zus en ik zijn erfgenamen. Wat gebeu... >>


Erven na niet aanvaarden

Graag vraag ik u onderstaande. Mijn broer is onlangs overleden de kin... >>


overlijden moeder

hallo geachte, Binnen een maand of drie/vier gaat moeder van mijn ... >>


Vraagnummer 61584

Graag zou ik nog iets willen vragen over mijn vraagnummer. Er is geen ... >>


Erfrecht

Goedenavond. Mijn moeder is al enige tijd overleden, maar was getrouwd... >>


Uitbetalen kindsdeel stiefdochter

Ik ben 4 1/2 jaar geleden getrouwd. Ik heb een dochter er mijn man ook... >>


plaatsvervulling

Mijn moeder is overleden. Er zijn 4 kinderen waarvan er 1 is overleden... >>


Erven

Mijn echtgenote is 2 januari overleden, haar vader is onlangs ook over... >>


erfenis/erfrecht

in april is mijn stiefmoeder overleden. zij had een testament waarin i... >>


Erfdeel overleden zoon

Mijn tweelingbroer is bij de geboorte overleden, heeft hij recht op ee... >>


Erfrecht schoonouders

Mijn man is in mei20 overleden, we hebben geen kinderen en zijn getro... >>


wie te benaderen

moeder is overleden, heeft 2 zonen waarvan 1 in Belgie woont. Nederlan... >>


vrijkomen kindsdeel

moeder wordt opgenomen in verzorgingshuis.2001 is vaderoverleden en is... >>


Testament

Moet ik na het overlijden van mijn echtgenoot het kindsdeel van de 3 k... >>


Erfenis

Goedenavond, Vorig jaar (2019) is mijn schoonmoeder overleden. M... >>


op voorhand verwerpen van erfrecht

Geachte heer, kan ik op voorhand,dus voordat mijn ouder overlijdt al e... >>


erfenis

een zoon is overleden een dochter nog in leven overleden zoon heeft tw... >>


Termijn kindsdeel opeisen

Dank voor uw antwoord op mijn vraag van eergisteren. Maar een kind ... >>


kindsdeel

In het testament dat mijn vader maakte staat: benoemd tot erfgenamen ... >>


Termijn kindsdeel opeisen

Is er een maximale termijn waarbinnen een erfgenaam een erfenis kan op... >>


erfrecht

In 2003 is een nieuw erfrecht opgesteld. In het nieuwe erfrecht is een... >>


Aftrek kosten

In het testament ben ik als enige erfgenaam genoemd. Om het huis te ve... >>


Schenking en erfenis

4 jaar geleden een auto gekregen van iemand. 2 jaar geleden is deze pe... >>


legitieme portie

mijn zus en ik zijn onterfd. Vader is overleden 10 april 2020 Huis w... >>


verdeling erfenis

Wat is de wettelijke verdeling van een erfenis van overleden ouders? ... >>


Overlijden langstlevende ouder

Vader en jaar later moeder overleden. Ze hebben 3volwassen kinderen. N... >>


Welke verdelijng geld ouders

Beide ouders overleden. Kinderen 2 zoon dochter. Zoon ook overleden. D... >>


kindsdeel

Dat klopt dat de stiefkinderen recht hebben om alles in te mogen zien ... >>


kindsdeel

Mijn 3 stiefkinderen willen het kindsdeel laten vastleggen maar ze wil... >>


Adoptie

Indien mijn echtgenoot onze volwassen zoon Patrick zou adopteren verli... >>


erfrecht stiefzoon

Goedendag ik ben hertrouwd en heb een zoon uit een eerdere huwelijk mi... >>


Tijdstip inkorten Legitieme Portie

Mijn vader is overleden en mijn broer is onterfd. Er is een OBV in het... >>


kindsdeel

Vader overleden in 1974. Vlgns kadaster zijn de kinderen mede-eigenaar... >>


heb ik recht op een erfenis

toen ik 1 jaar oud was is mijn moeder hertrouwd met een ander, tot mij... >>


Afzien van koopwoning overleden ouder

Hallo, Mijn vader heeft een koopwoning, maar heeft mogelijk daarnaa... >>


vraag bij nummer 60240

Ik kan dus geen brief of zo opstellen die hij bijvoorbeeld tekent dat ... >>


erfrecht

We zijn met 2 kinderen die erven, maar nu heeft mijn broer in het verl... >>


hoeveel bedraagt een kindsdeel

wij willen graag weten wat een kindsdeel bedraagt. Is dat een kwart of... >>


Erfenis kleinkinderen bij overlijden van oma

Mijn zoon is overleden, die heeft 2 kinderen , kan ik mijn testament w... >>


Kindsdeel

Vader in 1986 overleden, kindsdeel over op langstlevende. Langstleven... >>


erven kindsdeel overleden man door schoondochter als schoonmoeder dit

mijn schoonmoeder is de langstlevende van het echtpaar. Haar beide zon... >>


Erfenis

Kan ik mijn erfenis van ons papa opeisen ,mijn moeder leeft nog en on... >>


Erven door stiefkind

Mijnechtegenote is overleden. Het was een huwelijk in gemeenschap van ... >>


Overlijden

Mijn ex vrouw en ik zijn in 1986 gescheiden. Ik heb de voogdij toegewe... >>


Ouders geen testament, grootouders wel.

Mijn moeder is 8 jaar geleden overleden en had geen testament. Voorda... >>


Erf mijn halfzus?

Mijn vader is overleden. Ik ben zijn biologische zoon. Mijn ouders zij... >>


notariële of onderhandse akte

In een testament dat de wettelijk verdeling volgt staat dat de vastste... >>


Erfenis

Vader overleden geen testament, heeft twee kinderen,een kind accepteer... >>


Verantwoordelijk

Mijn vader is overleden Zijn vrouw leeft nog in hoe verre zijn wij a... >>


Wat kan ik doen na onterven?

Ik heb geen contact meer met mijn moeder. Mijn vader is al 20 jaar gel... >>


Hoe bereken je rente over erfdeel vader?

hoe berekent men die 6% , bijv over: € 21140,25 over 17 jaar, dat zo... >>


Wat zijn mijn rechten als kind?

Mijn moeder heeft 3 jaar na het overlijden van mijn vader (in gemeensc... >>


Hoe hoo is de legitieme portie van onterfde broer?

Beste, Sinds enige tijd is mijn vader (als langstlevende overleden)... >>


Wat is het nadeel van bewind op het erfdeel van een kleinkind?

Geachte heer, Gaarne U reactie op het volgende: Testament : erfe... >>


Wat is de hoogte van de legitieme portie?

mijn notaris beweert dat het legitieme portie saldi, goederen en onro... >>


Kan ik mijn nalatenschap in delen laten uitkeren?

Is het mogelijk om mijn nalatenschap van b.v. € 50.000 in b.v. 10 ja... >>


Kan nog aanspraak gemaakt worden op het kindsdeel overleden kind

Vader is in 2006 overleden. Gezamenlijk vermogen vader en moeder op da... >>


Hoe luidt het erfrecht door adoptie?

Mijn nicht en neef zijn geadopteerd, de adoptie vader is onlangs overl... >>


Erven kleinkinderen?

Wat erven kinderen van mijn overleden zoon van mijn erfenis en waar... >>


Heeft kind in long stay tbs erfrecht?

Mijn situatie Mijn vader is te komen overlijden hij heeft in zijn test... >>


Mag ik uitkeren voor de aangifte erfbelasting?

Mijn echtgenote is in mei overleden. Wij hebben een testament.in testa... >>


Hoe moeten we de legitieme portie berekenen?

Beste Hr v. d Griend, Zou ik u nog een vraag mogen stellen omtrent de... >>


Wie heeft recht op erfdeel bij eerder overlijden?

Mijn broer en schoonzus en mijn man en ik zijn beiden in gemeenschap v... >>


Hoe krijg ik mijn kindsdeel?

Goedemiddag, mijn moeder is twee jaar geleden overleden, en nu is mijn... >>


Kan ik een last op het erfdeel kind leggen?

kan in het testament worden opgenomen dat het kind de erfenis moet geb... >>


Is het verstandig het kindsdeel bij verkoop huis uit te keren?

Is het verstandig het kindsdeel uit te betalen bij woningruil (elkaars... >>


Wie bepaalt de waarde van de woning ten behoeve van langstlevende?

Beste heer Van de Gried, Mijn moeder en stiefvader hebben geen geme... >>


Mag de verkoop ouderlijke woning zonder mijn medewerking?

In 2013 is mijn vader overleden. Ik heb geen contact meer met mijnmoed... >>


Wie zijn de erfgenamen bij eerder overlijden?

Bedankt voor het antwoord, ik snap dat het standaard naar zijn kindere... >>


Wie zijn de erfgenamen bij vooroverlijden erfgenaam?

Mijn man is voor zijn moeder overleden. Wij waren op huwelijkse voorwa... >>


Kan ik een testament aanvechten?

in het testament van mijn moeder krijg ik als een van de twee kinderen... >>


Wie zijn de erven?

Mijn vader is eind november overleden en heeft al zijn kinderen schijn... >>


Wat gebeurt er met mijn kindsdeel als ik eerder overlijdt dan mijn moe

Hallo, Ik zit met een vraag betreffende mijn kindsdeel. Mijn vader ... >>


Kindsdeel voortijdig uitkeren, wat wordt het saldo dan erna?

Hoe wordt het saldo van het restant kindsdeel bepaald na voortijdig ui... >>


Kunnen wij de vordering kindsdeel uit eerdere relatie opeisen?

Ongeveer 10 geleden is mijn moeder overleden. Zij had geen testament. ... >>


Hoe kan ik het kindsdeel bewijzen?

Geachte, In 2012 is mijn moeder overleden en recentelijk mijn vader. ... >>


Kan ik mijn kindsdeel opeisen na overlijden langstlevende?

Ons gezin bestond uit vader, moeder, broer (ik) en zus. Vader is overl... >>


Erft een buitenechtelijk kind?

Mijn vader is 8 jaar geleden overleden. Zijn erfenis is nog niet gehee... >>


Wat betekent 'wettelijk erfdeel'?

Hoewel de kinderen in het testament, waar ik als enige erfgenaam benoe... >>


Wat gebeurt er met het kindsdeel bij overlijden kind?

In 2009 is vader overleden waarbij een erfenis is geregeld. Ik en mijn... >>


Erft een wettelijk geadopteerd kind?

Mijn schoondochter is op 8 jarige leeftijd wettelijk geadopteerd door ... >>


Moet een executeur informatie verstrekken?

mijn vader is overleden, ik ben onterfd en mijn broer is enig erfgenaa... >>


Hoe zit het met een erfdeel na scheiden?

Erfdeel na scheiden ….Goeiedag allen, Weet iemand een antwoord ... >>


Kunnen de kinderen meteen worden uitbetaald?

Kan de langlevende echtgenoot direkt de 2 erven (kinderen) elk hun dee... >>


Hoe kan ik de wettelijk rente bepalen?

Goede morgen, Hartelijk dank voor uw reactie. Die gegevens heb ik ... >>


Erft een onwettig kind in deze situatie?

In 1973 is na een kortstondige relatie van mij een kind geboren. Via d... >>


Hoe bepaal je de waarde van een woning in 1989?

Voortbordurend op vraag 45828. Hoe bepaal je dan de waarde van die ... >>


Wat houdt verhoging met de wettelijke rente in?

L.S. In het testament van mijn overleden man staat dat de vordering va... >>


Wanneer is de legitieme portie opeisbaar?

Legetieme portie is aanvaard Hoelang mag zoiets duren voordat je beri... >>


Mag ik de erfenis voor stiefzoon eerder uitkeren.

Zoon van mijn overleden partner is mijn enige erfgenaam. Kan ik mijn s... >>


Wat te doen na opeisen legitieme portie?

Ik heb legitiem deel opgevraagd van mijn vader. Er is groot verschil t... >>


Wa moet ik doen als kinderen de LP opeisen?

De twee kinderen van mijn partner die plots overleed krijgen volgens z... >>


Wat kan ik doen aan een testament van moeder?

Mijn moeder, 75 jaar heeft 9 jaar geleden een cva gehad. Sinds die tij... >>


Kan een kind onterfd worden?

hallo mijn vader is in 1984 dverleden mijn moeder is in 2015 overleden... >>


Rechten m.b.t. nalatenschap overleden vader in Canada

Geachte heer, mevrouw, Mijn vader is 13 november jl. overleden en w... >>


Mag persoon die geen erfgenaam is toch spullen verkopen?

Woensdag gaan we het huis van mijn vader leeghalen. Wij (ik en 2 broer... >>


Hebben kleinkinderen erfrechten?

hebben de kleinkinderen ook recht op een deel van nalatenschap van gro... >>


Kindsdeel opeisen?

Mijn vader was getrouwd met mijn stiefmoeder nu is mijn vader vorig ja... >>


Aanspraak op legitieme portie door een (andere) erfgenaam?

Goedendag mijn oma is overleden en ik ben erfgenaam samen met mijn zu... >>


Hoe kom ik aan informatie over mijn kindsdeel?

Goedemiddag. Mijn moeder is 1 1/2 week geleden overleden. Ik had de ... >>


Kan ik mijn broers kindsdeel afkopen terwijl mijn moeder nog in leven

Goedemorgen, Mijn man en ik, wonen samen met mijn moeder in haar huis... >>


Wat is de hoogte van de legitieme portie bij verkoop van het huis?

Geachte notaris, Als een ouder overweegt een van zijn kinderen te o... >>


Kan een kind een testament aanvechten?

Ouders komen te overlijden, ouders willen verdeling erfenis, 2 kindere... >>


Wat zijn mijn rechten als dochter?

Hallo Ik heb een vraag mijn moeder is overleden Ze was getrouwdt ik... >>


Zijn de kosten uitvaart en de negatief nalatenschap voor rekening stie

Hr. C. van de Griend, Vorige week is mijn stiefvader overleden. D... >>


Hoe zit het met de erfenis van opa?

Geachte heer/mevrouw, Hierbij heb een vraag. Mijn opa is overleden... >>


Zal ik mijn legitieme portie wel of niet opvragen?

Mijn moeder is bijna 6 maanden geleden overleden. Ze heeft mij onterfd... >>


Hoe kan ik mijn legitieme portie berekenen?

Mijn vader is vorig jaar overleden, nadat ik al 10 jaar geen contact m... >>


Hoe kan ik schenkingen bewijzen?

Recent is mijn moeder overleden. Mijn vader overleed 10 jaar eerder. Z... >>


ontvreemding uit boedel

Recent is mijn moeder overleden. Mijn vader overleed 10 jaar eerder. Z... >>


Wat is de waarde van de vordering van ex schoondochter?

mijn vader is in 2008 overleden. Ik was toen getrouwd. Mijn moeder is ... >>


Wat is te doen als een legaat lager is dan de legitieme portie?

Wat kan je doen als je uit een erfenis een legaat krijgt in geldwaarde... >>


Wat te doen bij verwerpen namens een minderjarige?

wat moet ik als ouder/voogd van mijn minderjarig kind doen om te verwe... >>


Wat te doen na verwerping?

Moeder overleden. Laat veel schulden achter. Akte van verwerping van d... >>


Wat houdt het erfrecht Filipijnen in?

Mijn broer is naar de Filipijnen verhuisd, getrouwd met een Filipijnse... >>


Kan je nog verwerpen na aanvaarding?

Na het overlijden van mijn echtgenote is er een onroerend goed, vrij v... >>


Krijg ik bericht van overlijden?

Mijn vader is dement zijn vriendin heeft mijn vader een volmacht laten... >>


Wat zijn mijn verplichtingen bij overlijden van moeder?

Ik heb geen enkel contact met mijn moeder meer. Waartoe ben ik verplic... >>


Moet de hoogte van het kindsdeel worden vastgesteld?

Krijgen de kinderen na overlijden 1 ouder, en het openen van testament... >>


Hoe groot is mijn kindsdeel?

Beste meneer / mevrouw, mijn vader is 5 jaar geleden overleden. Toen i... >>


Erven onze kinderen die een uitkering ontvangen?

We hebben 2 kinderen met allebei een uitkering WAO en een WAJONG, hoe ... >>


Wie is er aansprakelijk voor schulden?

mijn zus is weduwe geworden en is blijven zitten met veel schulden, bv... >>


schenkingen/leningen

Geachte heer van de Griend. Vorig jaar augustus 2015 is mijn demen... >>


begrafeniskosten

Mijn dochter woont bij haar vader, mijn ex-man. Vader is ernstig ziek.... >>


Termijn opmaken akte

Mijn vader is in 2014 overleden, en was hertrouwd met mijn stiefmoeder... >>


Kindsdeel

De vader van mijn zoon is overleden nu ook zijn oma. Vader is enigst ... >>


erfenis

Geachte heer/ mevrouw, 25 jaar geleden heb ik waarschijnlijk een kind ... >>


erfenis oud en nieuw

In 2007 is mijn moeder overleden en is er een verklaring van erfrecht ... >>


Geen contact met moeder, wel erfgenaam

Mijn zus en ik hebben vele jaren geen contact gehad met mijn vader. Hi... >>


vader overleden

Geachte Heer, Ik heb via via vernomen dat mijn vader is komen te ov... >>


biologische vader Duitsland

Onlangs is onze biologische vader overleden. Vanaf ongeveer het 4e/5e ... >>


vraag 48380

bedankt voor uw snelle antwoord.Zover was ik ook al,rest mij de vraag;... >>


persoonlijk bezit van minderjarigen

vader is overleden (moeder is buiten beeld).man laat 6 kinderen achter... >>


prioriteit legaat vs kindsdeel

1.Welk element heeft de prioriteit in een geval waarin er een legaat m... >>


vaders deel

mijn vader is gestorven mijn moeder leeft nog heeft huis verkocht en w... >>


kan ik mijn kinderen verwerpen bij positief saldo?

Mijn vader is recentelijk overleden. Echter heb ik hem om persoonlijke... >>


kindsdeel opeisen

Goede avond Vorig jaar is mijn moeder overleden en mijn vader vorige... >>


erven

hallo. wij hebben een zoon onterft eigenlijk,,testament laten maken... >>


recht bij naams verandering

hallo.wij hebben al een 9 jaar geen contact meer met onze zoon,,testam... >>


Moeder en partner overleden

De moeder van mijn partner is in de zomer overleden, mijn partner is ... >>


kinderen bericht van de notaris

Mijn ex en ik zijn gescheiden waaruit 2 kinderen zijn geboren nu meerd... >>


overgaan van erfenis op schoondochter

Ik,weduwnaarheb meerdere getrouwde kinderen.Het huwelijk van een zoon ... >>


bepaling hoogte erfdeel

Onlangs is mijn vader overleden. Hij is hertrouwt. Nu heeft hij in het... >>


kindsdeel bij erfenis bij het overlijden van het kind

mijn vrouw is overleden en haar ouders zijn pas geleden overleden. Het... >>


Huis

Beste, Sinds kort heeft mijn vader een huis gekocht met zijn nieuwe... >>


schenken kindsdeel bij leven

Mijn man is in 2003 overleden. Een van mijn kinderen kan het geld mom... >>


erfenis

hallo, als je 3 kinderen hebt, waarvan je er 2 wilt onterven, krijg... >>


kindsdeel

Geldt in het Australisch erfrecht het recht op een kindsdeel?... >>


Erfrecht kleinkinderen.

Mijn zuster 94 jaar heeft 2 kleinkinderen, haar enige zoon is een aant... >>


erfenis moeder

mijn ouders zijn een paar maanden geleden overleden eerst mijn vader ... >>


Wettelijke rente op te laat opgeeist erfdeel

Moeder is in 1978 overleden er is toen notarieel als erfdeel voor de z... >>


erfdeel

wij waren met 8 broers en zussen 1 getrouwde broer is 7 jr. geleden ... >>


Aansprakelijkheid voor vader's schulden door kindsdeel erfenis moeder?

Mijn moeder is in 2000 overleden toen ik nog minderjarig was. Mijn vad... >>


Testament verworpen

Mijn vader is in september 1996 overleden. Er was een langstlevende te... >>


Eerder uitbetalen kindsdeel

Beste, 24 jaar na overlijden van mijn vader, neemt zijn 2e vrouw con... >>


geen contact meer met mijn vader

goedemorgen, ik heb al jaren geen contact meer met mijn vader, krijg... >>


Enig kind en begravenis vader

Ik ben enig kind en heb geen contact met mijn vader Als hij komt te o... >>


erfenis huis overleden vader

Onlangs is mijn vader overleden. Mijn zus en ik erven ieder de helft v... >>


erfenis van overleden schoonmoeder.

Ik stel deze vraag namens een vriend. Situatie: hij en zijn vrouw lev... >>


schenkingsbelasting

mijn zwager is twee maanden geleden overleden. Mijn zus heeft twee kin... >>


terugvorderen

kan een ouder het kindsdeel terugvorderen als de zoon of dochter eerde... >>


erfdeel opeisen na 6,5 jaar

Mijn man is eerder overleden als mijn schoonouders, uit dit huwelijk z... >>


Kind onterven

Is de wet zo, je kunt een kind onterven maar legitieme portie blijf al... >>


bemoeienis kind bij afhandeling nalatenschap

Middels testament zijn mijn zus en ik aangewezen als erfgenamen van mi... >>


Erven benoemd in testament

Mijn vader is tijdje terug overleden. Nu weet ik dat hij een testament... >>


erfenis opeisen kindsdeel

mijn vader is maand geleden overleden. Had samenlevingscontract. Partn... >>


Sucessierecht moeder en kind

Mijn vader is sinds 2012 overleden. Zij hadden een langstlevende tes... >>


Erfrecht

Hallo Mijn moeder is in juli 2005 overleden. Ze heeft een kleine erfe... >>


Huisverkoop na overlijden van pleegvader

Mijn pleegvader is 2012 overleden, was getrouwd heeft een testament ge... >>


Krijg ik automatisch de erfenis van mijn biologische moeder?

Geachte, Ik ben 21 jaar en woon alleen. En ik heb een vraag. Va... >>


Kan dat zo maar

Goedendag Mijn vrouw is overleden en onze kinderen zijn nu ipv haar... >>


Rechten legitimaris

Wat zijn precies de rechten van een legitimaris voor wat betreft inzag... >>


Welke deel?

Er zijn 6 kinderen waarvan 1 is overleden, hoeveel gaat er dan naar he... >>


is wijziging testament mogelijk

mijn moeder is overleden en mijn vader heeft net zijn huis verkocht en... >>


kidsdeel opeisen

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is ongeveer 14 jaar geleden overl... >>


antischoondochter

Geachte heer, wij zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Ivm de sch... >>


uitbetaling erfenis stiefkinderen

goedemorgen, mijn man is/was weduwnaar en heeft heeft uit dat huwelij... >>


de executeur overlijdt

Geachte heer van de Griend, Mijn vader heeft in 1994 een testament ... >>


erfbelasting

Beste, In 1995 is onze vader overleden en hebben wij afstand gedaan... >>


Stiefvader maakt alles op en geeft alles weg, wat is mijn recht?

Mijn moeder is 17 mnd geleden overleden en mijn stiefvader is alcholis... >>


Rente kindsdeel bij hertrouwen

Moeder is 31 jaar geleden overleden. Vader is 26 jaar geleden hertrouw... >>


wie handeld wat af

Zoon is overleden , gescheiden , minder jarig kind nog 2 mnd.wie moet... >>


Erfen

Goedenmiddag, ik had een vraag vorige maand is mijn oma overleden en ... >>


erfrecht

Gezinssamenstelling: vader, moeder, zoon, dochter. Mijn vader is 5 ja... >>


35 jaar geen contact

Afgelopen zondag 24-04-16 kreeg ik een telefoon daar werd mij medegede... >>


onterving kinderen

Als mijn moeder komt te overlijden kan zij dan haar kinderen overslaan... >>


Overleden kind onterfen

Geachte hr van de Griend, is het mogelijk om, als grootouder, een ove... >>


erfenis weigeren

Beste medewerker, Mijn stiefvader is in 2001 overleden, hij was met m... >>


kindsdeel levensverzekering

In januari is onze moeder overleden, nu blijkt er een levensverzekerin... >>


kindsdeel als je in onmin leeft met ouders

Beste meneer v.d. Grient. Doordat ik een familie geheim bespreekba... >>


overlijden vader

als mogelijk erfgenaam van vader (oudste dochter) heb ik benificair aa... >>


Verdeling onverdeelde boedel

Geachte heer Van de Griend, Mijn vader is overleden in 1981. De nal... >>


Erfenis vader: Vordering op moeder

Graag had ik wat meer info over hoe mijn broer en ik ons deel kunnen v... >>


erfbelasting

Vader is in 97 overleden, moeder afgelopen maand februari. In 97 verkl... >>


Kindsdeel niet goed beheerd

Wij hebben als kinderen(4) afstand gedaan van ons kindsdeel toen mijn... >>


ouderlijk huis verkocht

Mijn vader is 14 jaar gelden overleden. Nu heeft mijn moeder dat huis... >>


kindsdeel

Geachte heer van de Griend, In december 2013 is mijn vader overled... >>


welke rente?

Welke renteberekening wordt bij een overbedelingsschuld uit 1980 berek... >>


Uitkeren

Vader is overleden. Stiefmoeder heeft nu huis verkocht aan onze half z... >>


Afstandverklaring

Mijn man is overleden ben ik nu erfgename van mijn schoonvader, of zij... >>


Afstand erfrecht namens ongeboren kind

Mijn moeder is overleden en heeft schulden en geen vermogen. Mijn zu... >>


Hoeveel bedraagt een kindsdeel.

Als kind van mijn overleden vader ben ik onterfd. Maar ik heb recht op... >>


Halfbroer eist geld van zijn moeder na overlijden.

Mijn moeder is dit jaar overleden, en mijn halfbroer wil nu een gedeel... >>


Erfrecht

Beste, Als mijn opa komt te overlijden dan gaat de erfenis naar zij... >>


Erfenis

Ik was klein me ouders zijn gescheiden beiden weer getrouwd met een an... >>


Erfenis broer die eigenlijk mijn neef is

Wat weinigen in de familie weten is dat mijn biologische broer als bab... >>


legitieme portie

Samen met 2 zussen zijn wij erfgenaam. 6 broers en zussen hebben verwo... >>


erven

de vader van mijn moeder en tante is vorig jaar overleden ,daar hadden... >>


kindsdeel

Hallo M. Mijn man is 20 jaar geleden overleden,kan ik mijn zoon helpe... >>


vraag over reactie op erfenis van stiefkinderen

Dus als ik het goed begrijp krijgen de stiefkinderen niets als ik zelf... >>


erfenis van stiefkinderen

Goede morgen. Ik heb een vraag. Mijn man is 3 jaar geleden overleden.... >>


Erfenis

Toen ik klein was zijn mijn ouders gescheiden. Mijn vader heeft afstan... >>


Erfrecht aangetrouwde en stiefkinderen

Mijn vader is al 28 jaar geleden overleden. Mijn moeder leeft nog en z... >>


het opeisen van kindsdelen bij stiefmoeder, eer zijn twee testamenten

moet stiefmoeder kindsdelen uit betalen aan kinderen eerste huwelijk ?... >>


Erfrecht ex-man

Ik ben een gescheiden vrouw met 2kinderen van 14 en 16.Wij wonen nu sa... >>


legaat

Geachte mijnheer Griend, Mijn moeder is vorig jaar overleden en heeft ... >>


inzage in stukken periode dat erflater nog leefde

Geachte heer Van de Griend, Casus: Vader heeft 5 kinderen. Vader i... >>


volmacht

geachte heer/mevrouw mijn ex man komt te overlijden en heeft niks v... >>


erfenis van overleden oma

Mijn man is 10 jaar geleden gestorven, hij had een broer en een zus.zi... >>


betekenis vaderlijk erfdeel in nalatenschap moeder

Geachte heer van de Griend, Kunt u mij uitleggen wat de betekenis i... >>


opeisen vordering op langstlevende

15 jaar geleden is onze vader overleden en hebben we een vordering op ... >>


kindsdelen van eerste vrouw van mijn overleden man

wat gebeurt er met de kindsdelen van mijn pas overleden man ? De eers... >>


Overlijden oma na overlijden vader

Beste, Kortgeleden is mijn oma overleden, mijn vader is in 2013 ove... >>


kindsdeel uit huwelijk lang geleden

Hallo, Mijn schoonvader is onlangs overleden. Hij was weduwnaar van... >>


afstands verklaring/volmacht

Beste heer .mijn moeder is al jaren dood en stiefvader leeft nog.nu il... >>


Kindsdeel

Mijn vader is 2 jaar geleden overleden, Nu wil zijn nieuwe vrouw dat m... >>


kindsdeel

Mijn vader is 6 jaar geleden overleden en mijn broer en ik hebben toen... >>


Kindsdeel

Is dat niet het geval voor de legitieme portie en verjaard het kindsde... >>


kindsdeel vrij laten komen

Mijn moeder is in 2008 overleden. Ik ben getrouwd, heb geen kinderen e... >>


Erfenis van grootouders

Mijn grootouders hebben 2 kinderen (1is mijn moeder) en hebben bij tes... >>


Verwerpen

Mijn vader is onlangs overleden waar ik geen contact meer mee had als ... >>


Kinsdeel

Dag, Mijn ouders zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Mijn va... >>


vaders deel

Mijn vrouw is een aantal jaren geleden overleden, na de dood van haar ... >>


kindsdeel

goedemiddag, Mijn vraag is het volgende,Mijn vader is 6 jaar geleden ... >>


kindsdeel vastleggen

Vader 7 jaar geleden overleden moeder leeft nog en samen hadden ze te... >>


erfdeel

hallo ik heb een eigen huis,ik wil een ander klein huis kopen mijn vr... >>


Onterfd en afwikkeling erfenis bij vertrek naar buitenland.........

Mijn vader en moeder waren in gemeenschap van goederen getrouwd in nov... >>


Hoe wordt een half kindsdeel berekend?

Mijn vader is overleden. Hij was getrouwd, en ik heb 1 broer en 3 zuss... >>


Kindsdeel

Een kindsdeel staat al 11 jaar tegen 7% wettelijke rente. Wat ben ik a... >>


mijn broer vindt dat ik geen recht op erfenis heb

Goededag, onlangs zijn mijn beide ouders overleden. nu onstaat er een... >>


kindsdeel

Moeders is 7 jaar geleden overleden er is een testament uit 1979 voor ... >>


opeisen kindsdeel na overlijden langstlevende

Mijn vader is hertrouwd en zijn echtgenote is 9 jaar geleden overleden... >>


onterft

Kinderen zijn onterft,kleinkinderen ook en achterkleinkinderen zijn de... >>


erfdeel weigeren

kan 1 van de 7 kinderen als die een erfdeel van 2500 euro krijgt dit w... >>


kindsdeel

Mijn moeder wil graag ons kindsdeel uitbetalen. Kan ze dat onder aftr... >>


uitbetaling kinsdelen

betreft: een langstlevende testament uit de jaren 80 de langstlevende... >>


kindsdeel

Mijn schoonvader is 2 jaar geleden overleden. Nu wil zijn vrouw ( niet... >>


vader wil de erfenis verdelen

Het bovenstaand verhaal is uit 2007. Ik wil daar toch op 'door-vragen'... >>


Kindsdeel hertrouwde vader

Mijn vader heeft met mijn moeder 3 kinderen gehad, en is daarna gesche... >>


Maximale rente

Als in een testament staat dat het rentepercentage vrij te kiezen is. ... >>


vadersdeel/kindsdeel

Mevrouw, meneer, mijn moeder is 86 jaar, woont nog zelfstandig in eige... >>


Inkorten Schenkingen

Langstlevende overleden 5 kinderen erfgenaam. Allen hebben beneficiai... >>


Kindsdeel

Is het mogelijk mijn kindsdeel af te staan aan een broer of zus, of be... >>


opeisen kindsdeel/overdracht grafrechten van mijn moeder

Mijn biologische moeder is in 1981 getrouwd met mijn stiefvader. Mijn ... >>


hoeveel erft kleinkind na onterven kind

vader heeft zoon onterfd. Zoon is overleden. Wat erft het kind van de ... >>


aanvaarding erfenis

Geachte dames, heren, Mijn broer en ik zijn de enige 2 erfgenamen v... >>


eerder betaalde belasting na overlijden

Mijn moeder is in 2000 overleden. Zij hadden een langstlevendentestame... >>


wat erft de nieuwe echtgenote

Kinderen van weduwnaar hebben kindsdeelvorderingen lopen van bv.in tot... >>


successierecht erfenis 2009, nu terugbetalen in legaat 2014

Geachte heer, In 2009 erfde ik 'zuiver aanvaard', een X bedrag 'als... >>


Erfrecht

Mijn moeder is overleden, mijn broer en ik zijn de enigen die het rest... >>


Stiefvader houdt spullen achter

Mijn moeder is pas plots overleden. Ze heeft geen testament opgemaakt.... >>


kindsdeel

Hallo, even in het kort, mijn moeder is hertrouwd zonder testament. mi... >>


erfenis

Ik had een hele goede band met mijn ouders, mijn vader overleed en heb... >>


Hoort sparen op ander bankrek. dan overleden ook onder erfenis?

Mijn vader wilde niet dat zijn dochter rechten kon ontlenen op zijn er... >>


Kindsdeel

Vorig jaar is mijn vader overleden, nu kregen wij een belastingaanslag... >>


stiefmoeder nieuwe partner/hoe zit het met kindsdeel

Situatie: Nichtje is nu 22 jaar oud Haar ouders zijn gescheiden... >>


kindsdeel opeisen

Mijn ouders zijn inmiddels beiden overleden. Ik heb nog 4 broers/1 zus... >>


erfrechten van de vrouw van mijn broer

Wij zijn 2 broers. Mijn vader stierf vorig jaar. Op dat moment had mi... >>


opeisen kinds deel

Hallo mijn moeder is drie jjaar geleden overleden sinds die tijd heb i... >>


Bij leven uitbetalen kindsdelen.

Geachte heer/mevrouw, Mijn vader is in 2002 overleden. Er was een lan... >>


kan ex-man meedingen in de nalatenschap na overlijden langstlevende

Mijn vader is overleden voor mijn scheiding. Mijn vader had geen testa... >>


erfenis oma

mijn moeder is gisteren overleden maar mijn tante (haar zus) leeft nog... >>


moeder langstlevende overleden

Mijn vader had een testament uit 1975. Moeder is langstlevende en is ... >>


mijn vader is hertrouwd en nu overleden.

Mijn vader is overleden en hij is 5 weken geleden getrouwd nu heb zij ... >>


Kindsdeel

Menner, Mijn vraag is: in 1999 is mijn man overleden, wij hadden ee... >>


Oma en kleinkind

Oma is gestorven en heeft nog 3 levende kinderen. 1 overleden zoon hee... >>


Kinsdeel afgestaan

Mijn ouders zijn jaren geleden gescheiden en mijn vader is al een tijd... >>


Testament; situatie partner erfgenaam

L.S., indien een kind van een erflater eerder komt te overlijden da... >>


Bedriegende oom

In 1979 is een Erfenis van mijn grootmoeder ongelijk verdeeld tussen h... >>


Auto

Mijn man heeft een auto ter waarde van 30.000 euro. Hij wilt deze auto... >>


Kwijtschelding na overlijden

Ik ben school maatschappelijk werkster. Voor een cliënt wil ik graag ... >>


vermogen toeslagen

Mijn zwager en schoonzus zijn een paar maand geleden van hun eigen hui... >>


Kindsdeel overleden vader eisen bij grootouders

Kan mijn zoon bij zijn, nog levende grootouders het kindsdeel en famil... >>


Vruchtgebruik ouderlijke woonst

Mijn vader is 5 jaar geleden overleden. Mijn 2 zussen en ik hebben toe... >>


Verkoop huis moeder, nalaten kindsdeel volgens testament

In 2009 is mijn vader overleden, mijn moeder leeft nog steeds, er zijn... >>


erfenis voor overlijden uit betalen

Mijn adoptievader en moeder zijn gescheiden. vader dreigt dochter uit ... >>


Gehandicapte onder bewind-kindsdeel opeisen

Ik ben bewindvoerder van mijn zus. Zij woont in een AWBZ instelling. N... >>


Vadersdeel

Mijn vader is 8 jaar geleden overleden en twee jaar geleden heeft mijn... >>


Kindsdeel op wat krijg ik nog?

Mijn moeder is pas overleden en alles stond op het langstlevende Ver... >>


afhandeling legitieme portie

Is executeur verplicht de status van erfenis aan erfgenaam die bij ... >>


Beneficiair aanvaarden voor mijn minderjarige kinderen

Indien ik de nalatenschap van de oom van mijn kinderen beneficiair aan... >>


testament

Mijn vader is in 2008 oveleden. In zijn testament staat dat ons legiti... >>


erfenis Oma

Oma sterft december 2012, voordat erfenis verdeeld is (de erfbelasting... >>


Bericht bij overlijden?

Mijn biologische vader heeft mij erkend, maar sinds ik 8 jaar ben heb ... >>


erfrecht klein kind , achternaam moeder

Mijn opa is ongeveer 7 jaar geleden overleden. Toevallig hoorde ik van... >>


medeeigenaar eigen huis ouders

mijn man zijn vader is overleden en nou hoorde we laatst bij de notari... >>


opeisen van de legitieme portie als 1 ouder nog leeft.

Ik heb een vraag, een kennis van mij heeft onlangs (afgelopen maand) z... >>


erfrecht

Kan ik na 10jaar nog aanspraak maken op mijn legitieme portie mijn zus... >>


Wat kan nu ik regelen

Hallo, Ik heb via een Fb bericht 1414-03vernomen dat mijn moeder is ... >>


aanvaarding na overlijden langst levenden

Ik heb de erfenis ( testament langstlevende) na het overlijden van 1 o... >>


Kindsdeel na overlijden stiefmoeder

12 jaar geleden is mijn vader overleden. Hij was hertrouwd en daarbij ... >>


erfenis na 9 jaar

hallo mijn vader is 9 jaar geleden overleden 1 dag voor zijn dood is z... >>


huwelijkse voorwaarden en/of testament

Mijn ouders hebben een testament gemaakt waarbij zij de koude kant uit... >>


kindsdeel

Hallo,mijn moeder is in 1986 overleden,mn ouders hadden een eigen bedr... >>


Kindsdeel

Goedendag,mijn vader is 1 jaar geleden overleden,nu heb ik recht op mi... >>


kindsdeel na overlijden hertouwde vader

ik ben 7 jaar geleden gescheiden en opnieuw hertrouwd.wat gebeurt er m... >>


schuldeiser van broer bij erfenis ouders

Onze ouders zijn overleden en wij hebben ons erfdeel verdeeld over de ... >>


Wettelijke bepaling wel/niet eruit halen?

Ls, Mijn moeder heeft in haar testament laten opnemen dat de erfenis... >>


rente over kindsdeel erfenis

Is een kindsdeel van een overleden ouder altijd rentedragend met 6% re... >>


In reactie op 37497

Maar kan deze persoon in kwestie na inzage nog verdere eisen hebben? I... >>


Kindsdeel

Geachte, Iemand die ik een warm hart toedraag is executeur geweest ... >>


kindsdeel

Mijn vrouw is jaren geleden overleden.Als ik aan mijn zoon zijn kindsd... >>


kindsdeel opeisen

mijn ouders zijn al 25 jaar gescheiden. 5 jaar geleden is mijn vader ... >>


informeren kinderen over testament

Mijn moeder is (jaren geleden) overleden toen haar kinderen nog minder... >>


Bepalen legitieme portie onterft kind

Mijn vader en moeder hebben in hun testament mijn zus onterft. Mijn va... >>


erfrecht niet erkend kind

Heeft een niet erkend kind, die de achternaam draagt van nieuwe partne... >>


schulden

hallo ik heb een vraagje. mijn vader is pas overleden hij heeft veel ... >>


breukdeel

Ik krijg een breukdeel van het legitieme. Wat betekend dat? ... >>


heb ik recht op inzage in het hele testament

ik weet dat ik recht heb op inzage en een afschrift van alle bescheide... >>


inzage testament

mijn vader is anderhalf jaar geleden overleden.ik ben onterfd maar heb... >>


erfenis/bijstand

Geachte heer/mevrouw, Mijn broer leeft sinds geruime tijd van een ... >>


Nalatenschap aan kinderen

Ik ben 20 jaar geleden gescheiden , uit dit huwelijk heb ik 2 kindere... >>


Executeur verantwoordelijk voor schenkingen?

Hallo, Situatie is als volgt: Oma is overleden, Opa was al overl... >>


Kindsdeel of legitieme portie

Mijn moeder is 4 jaar geleden overleden, mijn vader heeft sinds enkele... >>


Stel ik wil mijn legitieme portie opeisen

Stel ik wil mijn legitieme portie opeisen : 1) kan ik dat dan aan d... >>


rente over kindsdeel

Mijn man overleed eind mei 2006. Zijn kinderen hebben recht op hun ki... >>


kindsdeel uitkeren

Mijn man is overleden. Zijn kinderen hebben (na mijn overlijden recht ... >>


Overleden vader met schuld

Hallo Mijn vader is vorig maand overleden. Hij heeft geen testame... >>


beneficiair verjaring en niet ingelicht door notaris

Bonjour, ik ben Nederlandse en woon in Franse Alpen dus contact met NL... >>


Kindsdeel overleden moeder

LS, In 1973 is mijn moeder overleden en niet snel daarna is mijn vade... >>


Eenmalige uitkering werkgever

Geachte heer van de Griend, Mijn ex-man is overleden tijdens de schul... >>


kan ik mijn kindsdeel opeisen ( moeder overleden )

Mijn moeder is bijna vier jaar gelden overleden en heb destijds benifi... >>


stiefmoeder

Onze moeder is in 1992 overleden,vader is hertrouwd in 1998. Hij is j.... >>


legitieme portie

Vader overleden 2000, moeder overleden september 2013, beiden op een l... >>


erfrecht kleinkinderen

Beste, de vader van mijn kinderen is gestorven.De kinderen willen nie... >>


moeder heeft nieuwe vriend

hallo mijn moeder heeft een nieuwe vriend(mijn vader is overleden a... >>


recht op kindsdeel?

Onze vader is in 1982 overleden. Er was geen testament. Mijn broer en ... >>


kindsdeel

hallo, mijn vader is overleden, hij was hertrouwt. ik weet dat ik geen... >>


moeder met schuld

hallo mijn moeder heeft schulde openstaan bij whekamp en neckerman... >>


legitieme portie

In testament staat,kinderen zijn onterf,uitsluitings clausule leg.port... >>


Kindsdeel opeisen

Hallo, mijn moeder is overleden en zij was getrouwd met mijn stiefvade... >>


verjaring testament

Min vader is overleden in 1978, wij waren toen minderjarig. Er was een... >>


afstandsverklaring

als e afstand van je ouders heb gedaan en er gebeurt wat met hun en z ... >>


verdeling erfenis oma

Hallo , ik heb een vraag over de verdeling van de erfenis van mijn oma... >>


uitsluitings clausule

in 2007 heb ik via mijn moeder die in gemeenschap van goederen was get... >>


Woningruil en schenking

Stel: ouders en dochter ruilen van woning. Het verschil in waarde word... >>


vordering opeisbaar bij halfbroers

Man heeft 2 kinderen. trouwt voor 2e keer en krijgt nog 2 kinderen. ... >>


Beide ouders overleden, maar vader was hertrouwd

Beste, Een kennis van mij is een aantal jaar zijn moeder verloren. ... >>


kindsdeel

Hallo ik heb een vraag mijn schoonmoeder is enige tijd geleden overled... >>


kindsdeel

Geachte, jl november 2012 is mijn moeder overleden. Mijn stiefvader he... >>


zorginstelling en vruchtgebruiktestament

Vader jaren geleden overleden. In zijn testament (vruchtgebruik) staat... >>


oma

mijn moeder is overleden heb ik dan recht op het deel van mijn moeder ... >>


kindsdeel

Hallo, de vader van mijn man is vorig jaar overleden. Zijn exvrouw (... >>


erfenis

Ik ben enigst kind van mijn opa en oma en mijn vader was ook enigst ki... >>


kindsdeel erfenis

Ik ben ongeneeslijk ziek en heb geen geld om een fatsoenlijke begrafen... >>


Verdeling geld.

Geachte mevr/Heer, Mijn vader is 25-03-2013 overleden.Alles is geregel... >>


waarde kindsdeel bij overlijden langstlevende

Hoe bepaal je de waarde van de kindsdelen uit 1996 bij het overlijden ... >>


verwerping

Mijn vader is op leeftijd en als hij komt te overlijden dan wil ik al... >>


erfenis

geachte ik heb nog een klein vraagje mijn opa en oma hadden 1 ko... >>


erfenis

geachte ik ben de enigste kleindochter van mijn opa en oma , en hu... >>


kindsdeel?

vader is 2,5 jaar geleden overleden er was geen testament en vader en ... >>


Onterven

Kan ik mijn kind onterven... >>


Wat te doen na overlijden van een ouder met schulden

Mijn vader is overleden. Nu was er bij ons niet anders bekent dan dat ... >>


stiefdochter

mijn moeder is overleden. zij was 30 jaar getrouwd met mijn stiefvader... >>


Er zijn 3 kinderen en 1 kind wil het huis kopen

Beide ouders zijn dit jaar overleden en laten een huis na met daarop e... >>


legaat en erfgename

Hallo, Ik zit met een aantal vragen..het gaat om het volgende. Mijn... >>


Zus heeft woning ouders te goedkoop gekocht

Een zus van mij heeft 30jaar geleden de woning van mijn ouders onder d... >>


hoe wordt ons legitieme portie berekend?

Mijn vader is in 2009 overleden. Hij had een agrarisch bedrijf en dit ... >>


Vervroegd uitbetalen erfdeel

Mijn vader is 4 jaar geleden overleden, had geen testament. Ten tijd... >>


Kindsdeel overleden ouder

Mijn vader is afgelopen jaar overleden. Zijn huidige partner woont in ... >>


kindsdeel

Mijn schoonmoeder is enkele jaren geleden overleden. Nu heeft mijn sch... >>


ERFDEEL VADER

HALLO, mijn vader is in okt. 2008 overleden. volgens de notaris waar w... >>


erfenis

Geachte Meneer, In nov.jl is de oma van mijn 2 kinderen overleden. Z... >>


hoe gaat het opeisen van het kindsdeel in zijn werk

Ik heb nog een aanvullende vraag hoe gaat het opeisen van het kindsdee... >>


Hoe gaat het erven in zijn werk

Geachte heer, mevrouw, Mijn vader is gisteren overleden. Ik ben één... >>


opmaken inboedellijst 8 jaar na overlijden vader

Beste Notaris, Verjaart dit, destijds is dit verzuimt. Inmiddels zijn ... >>


Uitbetaling deel van kindsdeel

Enkele jaren geleden is de moeder van een vriendin van me overleden. U... >>


tehuis i.v.m. opeisen kindsdeel

Wanneer een echtgenote overlijdt en in haar testament bepaalt dat de k... >>


kindsdeel

Ik heb al een tijdje een nieuwe vriend die heeft uit een vorig huwelij... >>


Erfenis

Mijn moeder is vorige jaar overleden. Wij zijn samen naar nederland ge... >>


Hoe aanspraak op vordering overleden vader woonachtig in Spanje in gan

Goedemiddag, Mijn vader is komende april 5 jaar geleden overleden. ... >>


Kindsdeel uitkeren bij leven

Mijn schoonvader zit in een verzorgingshuis en mijn schoonmoeder is ov... >>


kleinkinderen recht op ervenis

Mijn vader heeft uit een eerder huwelijk zonen, die hebben allebij 2ki... >>


Kindsdeel

Mijn moeder is overleden en ik ben onterft, nu weet ik dat ik recht he... >>


erfrecht

de vraag is als je als kind getekend hebt , als (hoofderfgenaam) om ... >>


Contantenverklaring ook indien je bent onterfd?

Hallo, Ik weet dat ik ben onterfd door mijn vader. Hij is vorig jaa... >>


Kan ik nog mijn kindsdeel opeisen?

Beste, Mijn vader is in 1997 overleden, kan ik na al die jaren nu n... >>


adoptie volwassen kinderen van mijn echtgenoot uit erste huwelijk

Mijn man (gelijkgeschlachtelijke huwelijk)heeft twee kinderen uit eers... >>


Uitvaart en crematie

Mijn moeder is onlangs overleden en nu willen mij 4 zussen dat ik mij ... >>


Legitiem portie

Hoe lang is een legitiem portie (bij onterving) opeisbaar? In een n... >>


wat staat er in een verklaring van erfrecht

Na de dood vorig jaar van een van mijn ouders heeft een zus alle zaken... >>


Erfdeel kinderen bij samengesteld gezin

Mijn moeder is 2x getrouwd. Zelf heeft ze 3 kinderen en haar 2e echtge... >>


Kindsdeel en vruchtgebruik

In 1997 is mijn vader overleden zonder testament. Er is een boedelverd... >>


zijn er vormvereisten aan het opeisen van het moederlijk erfdeel bij o

Mijn schoonmoeder is circa 8 jaar geleden overleden. Mijn schoonouder... >>


Erfenis

Heb een vraag mijn man is overleden ik heb 2 dochters hebben zei recht... >>


Hypotheek met 50% onderpand

Als kinderen erven we 50% van ons ouders huis, de 50% hypotheekschuld ... >>


termijn opeisen legitieme portie

Mijn vader is vorig jaar augustus overleden. Hij heeft als enige erfge... >>


kinderen overleden familielid gelijke rechten?

Geachte Heer, Zijdelings ben ik betrokken bij de afhandeling van een ... >>


Eigen huis,langst leven akte

Mijn moeder zit door dementie permenent in een zorgthuis het huis word... >>


Erfenis

Geachte heer, Mijn opa is onlangs overleden. Hij had twee kinderen, m... >>


vrijwilig uitbetalen kindsdeel

Ikheb dezelfde vraag als degene hier boven. alleen graag een richtlijn... >>


Kindsdeel en kopen huis

Beste, Mijn schoonvader is vorig jaar overleden en heeft in zijn te... >>


kindsdeel erbelasting

Beste, in 1990 is mijn schoonmoeder overleden. Vrij snel daarna hebbe... >>


Kindsdeel

Mijn vader is overleden in 1995 Er is geen testament .zij waren getro... >>


Echtenote uitgesloten van erfenis van mijn vader

Mijn vader heeft in zijn testament mijn moeder als enige erfgename uit... >>


aanspraak erfdeel vader

Mijn ouders hadden een langstlevende testament .Mijn vader is 16 jaar ... >>


rente over kindsdeel erfenis

Mijn overleden vrouw en ik hebben een langstlevendentestament. Ik wil ... >>


wat is mijn kindsdeel als vader overleden is maar wel samenwoont zonde

Mijn vader is kort geleden overleden nu moeten zaken geregeld worden ,... >>


Erfrecht kleinkind.

Mijn moeder is door haar moeder (mijn grootmoeder) onterft. Heb ik dan... >>


Vervalt mijn kindsdeel ?

Mijn vader is onlangs overleden (moeder reeds overleden). In een schri... >>


geeft een testament impliciet onterving van een dan nog niet bekend ki

Ik heb een testament waarin met naam en toenaam iemand aangewezen is... >>


erfenis

geachte, mijn opa is een jaar geleden overleden welke nog 1 zoon ha... >>


wat kan ik het beste doen om niet met mijn moeders schulden op gezad

Mijn moeder blijkt een schuld te hebben van 65.000 euro en zij lijd aa... >>


Een kind bevoordelen in de erfenis

Wij zijn een gezin met 5 kinderen. Na het overlijden van mijn moeder, ... >>


erven

hoe gaat het met verdelen ,als mijn moeder vroeger van onze vader is g... >>


kinds deel

Hallo, Mijn biologische vader is vorige week overleden. mijn vader i... >>


kan mijn vader mij onterfven?

ik woon in het buitenland en heb een vraag.ik ben sinds mijn 6de t.m 1... >>


uitbetalen kindsdeel

Mijn moeder gaat naar een verzorgingshuis en wil daarom aan ons het ... >>


erfrecht van een natuurlijk kind

Goedendag, Heeft een natuurlijk kind dezelfde rechten als kinderen di... >>


erfrecht

Mijn vrouw is overleden, uit haar eerder huwenlijk had ze twee kindere... >>


Getallen

Ls, Wat is de legetime portie van b.v. € 300.000,- bij onterving ? ... >>


erfrecht

Geachte lezer(es) Acht maanden geleden is mijn vader overleden. Ik ha... >>


kind

mijn broer heeft geen contact met mijn moeder maar wil wel een aandeel... >>


afwachten of actie ondernemen

Hallo meneer Griend, onlangs hoorde ik dat mijn moeder is overleden,... >>


Kind echtgenoot recht op erfenis

Dag, Heeft het kind van mijn, inmiddels overleden echtgenoot, recht... >>


testament

Mijn vader is pas overleden, en mijn ouders hebben een testament op la... >>


erfenis van spullen

Geachte heer van de Griend, even een vraag mijn schoonvader is 21 sep... >>


moeder overleden

hallo mijn moeder is overleden in mei dit jaar en ik ben de oudste van... >>


vader overlijdt, moeder leeft, is er kindsdeel?

mijn vader leid aan kanker en komt binnen een jaar te overleiden. Mi... >>


onjuiste informatie

mijn exman is 4 jaar geleden overleden onze kinderen 13 en 17 jaar. z... >>


geen testament

Mijn vader is erg,ziek en,komt,te overlijden.hij laat een vrouw achte... >>


Kindsdeel vader testament moeder

Hallo, begin 2010 is mijn vader plotseling overleden. hij was al eni... >>


erfenis blokkeren of uitstellen

Mijn papa moest geopereerd worden, hij kan niet op zijn rug leggen. Mi... >>


Opeisen kindsdeel

Ik heb een broer, zus en een stiefmoeder. Mijn moeder is in 1980 al ov... >>


hennen halfbroers/zussen recht op een kindsdeel

UIt het eerst huwelijk zijn 2 kinder geboren man overleden vrouw her... >>


kindsdeel

beste , een van mijn oders is overleden.heb ik nu recht op mijn kinds ... >>


Weigeren moeder over verdeling of testament te praten.

Mijn moeder is hertrouwd en uit dat huwelijk zijn 2 kinderen onstaan. ... >>


vaders deel opvragen

mijn moeder is opgenomen in een verpleeghuis, ik ben enigs kind en wil... >>


erfenis na hertrouwen vader

Mijn vader is in 2009 overleden en is in 2007 hertrouwd. Nu heeft hij ... >>


Wat gebeurt er als mijn vader zou hertrouwen

Mijn moeder is 3 jaar geleden overleden,er is een testament op de lang... >>


goederen erven

Beste, mijn zus en ik willen graag kleding, sieraden en foto's e.d van... >>


Stiefkind erfdeel

Na overlijden van mijn vader die hertrouwd was in gemeenschap van goed... >>


Erfenis verwerpen

Beste expert, Mijn vader heeft ontzettend veel schulden en is vorig... >>


Erfenis kinderen

De vriend van mijn moeder is kortgeleden overleden. Ze waren niet getr... >>


ongelijke verdeling erfenis

Situatie is een moeder en 2 volwassen zonen. In het testament van moed... >>


recht onterfd kind

Kan een kind, dat door ouder via testament onterfd is, hiertegen in be... >>


kindsdeel faillisement

Het familiebedrijf wat mijn ouders gesticht hebben en nu gerund wordt ... >>


verkoop huis na overlijden pa en eerder willen opnemen kan dit

mijn vader is onlangs overleden mijn moeder al 20 jaar terug dus hij ... >>


testament

geachte, toen ik nog niet geboren was zijn mijn ouders getrouwd en ... >>


Wettelijk kindsdeel

Als kort voor diens dood de erflater (langstlevende) alle goederen aan... >>


Erfrecht

Mijn vader heeft een tetament op laten maken voor ons wij zijn met z,n... >>


Buitenechtelijk kind

Goedemiddag M, Mijn vader en moeder zijn 36 jaar geleden gescheiden o... >>


kindsdeel

Mijn vader is in 2005 overleden. Mijn moeder heeft het huis nu te koop... >>


asurne

Beste, mijn vriend en vader van mijn zoontje is overleden en de asu... >>


overlijden vader

Mijn vader is overleden zijn stiefkinderen laten niet weten wt er op z... >>


vaderskindsdeel opeisen

Kunt U mij vertellen hoe ik voor mijn dochters het kindsdeel van mijn ... >>


kindsdeel

mijn vader is 3,5 jaar terug overleden. Inmiddels is het koophuis verk... >>


Onterft/alles naar goed doel.

Mijn vader is overleden woonde nog alleen met hulp en ik ben enigst ki... >>


erfenis

In 1995 is vader overleden. Vader had bedrijf waarin 3 zonen werkten, ... >>


ex schoonzonen

Hebben mijn exschoonzonen recht op erfenis als ik kom te overlijden, i... >>


Beschikbaar gedeelte van 1/100 testament

Hoe groot bedraagt het beschikbaar gedeelte van een 1/100 testament? ... >>


verkoop appartement

Mijn vader is overleden en nu heeft mijn moeder het appartement, kan m... >>


erfegename

Ik heb een vraag over geregistreerd partnerschap. Mijn vriendin en ik... >>


erfrecht van stiefkinderen.

mijn vader is onlangs overleden,was gescheiden van mijn moeder en hert... >>


Erfrecht

De kinderen van mijn broer hebben een andere familienaam aangenomen. ... >>


onterven

mijn bomma is deze week gestorven , ik en mijn broer willen ons onterv... >>


kindsdeel en erfbelasting

Goedenavond, Mijn vader is vorig jaar overleden. Mijn moeder leeft no... >>


vader overleden

mijn vader is overleden en 30 jaar geleden gescheiden van mijn moede... >>


onterfen

beste,mijn papa is gestorven.mijn mama heeft de boerderij en grond ver... >>


langstlevende testament, echtgenoot eerder overleden.

Mijn moeder is onlangs overleden. Zij had een langstlevende testament,... >>


Kindsdeel

Aansluitend op vraag & antwoord 27857 Weduwnaar met 3 kinderen, ver... >>


Erfrecht

Goedenavond,mijn stiefvader is al enige tijd overleden. Mijn moeder e... >>


kindsdeel opeisbaar?

Mijn vader heeft jarenlang samengewoond en in die tijd een testament o... >>


Rente op kindsdeel

Mijn vader is in 1978 overleden zonder testament. Mijn moeder en mijn ... >>


Heeft een peetkind recht op een kindsdeel (legitime portie?)

Mijn vader is onlangs overleden. Hij is gescheiden van mijn moeder, la... >>


kindsdeel

Weduwnaar met 2 kinderen trouwt met weduwe met 1 kind, krijgen vervo... >>


Onterfen door stiefmoeder?

Geachte heer Van de Griend, Mijn vader is niet meer bij machte om b... >>


trouwen

ik ben weduwe en wil weer gaan trouwen, omdat ikgeen notarielle testam... >>


aanspraak ex man

Ik ben al 7 jaar gescheiden . Heb 2 kinderen van 27 en 23 jaar en sind... >>


rente over hetopeisings bedrag kindsdeel

mijn vrouw is 9 jaar overleden ,het huis is 7 jaar geleden verkocht,be... >>


uitbetaling kindsdeel

Mijn moeder is 94 jaar, sinds 4 jaar weduwe en na vaders testament vru... >>


Oprenten

Wat is het voordeel van oprenten van het te vorderen kindsdeel... >>


overlijden van mij vader die mij heeft erkend maar niet meer bij mij w

mijn vader is gistern overleden ik ben 16 jaar en woon bij mijn moeder... >>


Kindsdeel/erfenis

Geachte heer/mevrouw, mijn vader is, toen ik 2 was, overleden. Hij... >>


Plichten na onterving?

Geachte lezer, Mijn vader heeft mij en mijn 2 minderjarige kinderen o... >>


kindsdeel

Mijn vader is onlangs overleden. Er is circa 80.000,- spaargeld. Mijn ... >>


Vordering kindsdeel uitbetalen na overlijden langstlevende

Mijn moeder is overleden in 1998. Wij, 5 kinderen, hebben toen een stu... >>


huis verkoop

mijn vader is 2 jaar dood nu gaat mijn moeder het huis verkopen moet z... >>


nalatenschap

Mijn moeder van 82 is nog in leven. Haar huis staat te koop. Wij zijn ... >>


excecuteur

hallo, vraagje over de testament -excecuteur? mijn broer was bewind... >>


erf recht van uit een afgestaan kind

heeft een vroeger afgestaan kind en door anderen geadopteerd kind nog ... >>


ervenis van ervenis

mijn opa is ruim 30 geleden overleden en was toendertijd hertrouwd. hi... >>


UITBETALEN KINDSDEEL

Is het mogelijk het kindsdeel van mijn (stief)kinderen uit te betalen ... >>


belasting/successie

mijn vader heeft in zijn leven een potje gespaard van zo'n 50.000 euro... >>


kindsdeel bij overlijden moeder (samenwonend)

hallo. wij zitten met de volgende vraag:Mijn vrouw haar moeder is onl... >>


bewindvoering testament vader

Mijn ouders maakten samen testament op, waarin ik onder bewindvoering ... >>


langstlevende ouder geeft geld uit

In augustus 2010 is mijn moeder overleden. mijn vader heeft de zorg di... >>


afhandeling erfenis

Mijn ouders zijn overleden en zij hadden een langstlevende testament. ... >>


opeisen erfdeel

Bij het overlijden van mijn vader hebben wij een vordering gekregen op... >>


testament

Is het gebruikelijk dar er 4 van de 10 kinderen het testament van de n... >>


kindsdeel opeisen na 16 jaar geen contact met vader

goedeavond, onze vader waar wij al bijna 16 jaar geen contact meer me... >>


onterfen

Mijn zwager is alleen en wil zijn kind onterven,hij heeft recht op de ... >>


Kindsdeel veiligstellen of gedeeltelijk opeisbaar?

Mijn vader is in maart overleden en ik heb heel lang geen contact geha... >>


legitieme portie

Ik heb de volgende vraag: Mijn vader is meer dan 15 jaar gelden ove... >>


2 kinderen meer geven dan een derde kind

Mijn zus zit in de bijstand. Mijn vader heeft haar onterfd omdat zij h... >>


kindsdeel bij hertrouwen ouder

Beste heer van de Griend, Mijn ouders zijn 20 jaar geleden gescheiden... >>


weigering executeur/enig erfgename van uitbetaling legitieme portie

De executeur/enig erfgename benoemd bij testament weigert de uitbetal... >>


testament

Mijn vader is in juli overleden. Met zijn tweede vrouw (dus niet mijn ... >>


legitieme portie

Mijn schoonvader is overleden in 1998. Mijn schoonouders hadden een te... >>


Testament moeder

Onze moeder is 15 jaar geleden overleden.Ouders hadden langlevende te... >>


Overdragen erfrecht

Mijn oma is onlangs overleden. Bij haar woonde nog twee inwonende kind... >>


overlijden zonder voldoende verzekering

Geachte Heer van de Griend, Graag zou ik uw advies will over het vo... >>


erfenis bij overlijden 1 van de ouders.

Hallo, Onze vader is 10 jaar geleden overleden op jonge leeftijd. O... >>


moederlijk erfdeel opeisen

In het testament van mijn moeder staat de bepaling dat het erfdeel ope... >>


moeder overleden met testament echtgenoot niet mijn vader, hoe nu gara

Mijn moeder is overleden tijdens haar 2e huwelijk, in het testament st... >>


voogdij en erfenis

Indien je bent aangewezen om zorg te dragen over de erfenis van de doc... >>


KIndsdeel?

Mijn man komt uit een gezin van 4 kinderen. Ouders zijn zo'n 25 jaar g... >>


kindsdeel

mijn vader is drie jaar terug overleden. ik ben een kind van het eerst... >>


uitkopen van kinderen

geachte ik had een vraag mijn zusje is sinds een jaar overleden. ... >>


kindsdeel?

Mijn oma is overleden. Ze woont in Zuid Afrika. Wij staan niet in haar... >>


Vraag nummer: 26442

Ik heb nog 1 vraagje aan u, ik heb alleen door de telefoon via mijn br... >>


Vraag nummer: 26440

De notaris is volgens mijn broer wel op de hoogte, hij heeft volgens h... >>


Vraag nummer: 26437

n.a.v. uw antwoord wil ik graag weten waar ik een testemant op kan vra... >>


testament

Mijn moeder is een maand geleden overleden, nu zegt mijn broer dat er ... >>


onterven?

mijn oma is januari 2011 overleden we hadden onlanks geen contact meer... >>


verdeling erfenis

Mijn moeder is onlangs overleden en om alle zaken af te handelen wil i... >>


kindsdeel opeisen

Goedemiddag,ik wilde graag weten of ik mijn kindsdeel kan opeisen nu m... >>


gevolgen van verwerpen erfenis

De enige dochter heeft de erfenis van haar vader, die gescheiden was, ... >>


Opeisen "vaders" erfdeel

L.S. Mijn vader is in 1994 overleden,mijn moeder was enige erfgenaam ... >>


Opeisen legitieme.

Is er een wettelijke termijn waarbinnen de erfgenamen de vordering van... >>


onterven kind na overlijden 1e ouder

Mijn ouders hadden een testament opgemaakt waarbij de kindsdelen naar ... >>


Broer wil kindsdeel opeisen

Hallo, Mijn moeder is afgelopen jaar overleden. Het contact tussen ... >>


kindsdeel na scheiding

Geachte heer, mevrouw, Mijn vader en moeder hebben samengewoond (s... >>


Overleden?

Hoe weet ik of mijn vader is overleden? We hebben al heel lang geen co... >>


kind in het buitenland

Ik ben gescheiden en mijn vader is overleden waar ik geen contact meer... >>


opeisbaarheid legitieme portie

Kan een onterfd kind zich na het overlijden van beide ouders als credi... >>


kindsdeel

Ik heb geen goed contact meer met mijn vader maar mijn vader is mij no... >>


Veiligstellen legitieme portie

Geachte heer Van de Griend, Mijn vader is overleden. Hij heeft uit... >>


erfenis afwijzen kosten begrafenis

Mijn ex (10 jaar geleden gescheiden), vader van mijn 3 kinderen (nu 13... >>


kindsdeel

Geachte heer mevrouw, mijn broer woont nog bij me moeder in, en mij... >>


erfrecht van een niet erkend kind

Mijn kleinkind wordt door haar vader niet erkend, wel wordt door hem a... >>


Kindsdeel

Geachte LS, Is het mogelijk om mijn kindsdeel op te eisen als mijn ... >>


Legitieme massa

Behoort onroerend goed (een huis b.v.) tot de legitieme massa en kan... >>


deblokkeren van erfenis

Mijn vader is in 2004 overleden en heeft mij een erfenis achter gelate... >>


Erfenis

Ik heb een vraag mbt de erfrecht/kindsdeel. Ik vind het toch in de lit... >>


kindsdeel na overlijden ouder

Hallo, Mijn vader is in 1999 overleden. Mijn moeder heeft nieuwe rela... >>


Voogdij / Erfenis

Casus: Mijn zoon woont bij zijn moeder. Hij draagt mijn achternaam en ... >>


vraagje spaarrekening

geachte, een paar jaar geleden is mijn vader overleden. ongeveer 21j... >>


onterven

moet je een bericht of een formulier waar je voor moet tekenen van de ... >>


erfrecht in het buitenland

Geachte meneer, ik wil u graag een situatie voorleggen. Mijn vriend ko... >>


erfenis en bewindvoerder

Binnenkort word mijn vader begraven, veel contact is er de afgelopen j... >>


kindsdeel

Jammer dat u mijn vraag niet begrijpt. Er was dus een langslevende te... >>


Kindsdeel

Oke hartelijk dank maar dat is allemaal bekend, er is maar 1 kind en e... >>


Rechten van kind uit eerste huwelijk bij een geregistreerd partnerscha

Ik ben 31 jaar gehuwd geweest. Uit dit huwelijk is onze (enige) zoon (... >>


opeisen kindsdeel

Toen mijn moeder in 2005 overleed, leerde mijn vader enkele maanden na... >>


kindsdeel

Ik ben de enige erfgenaam van mijn overleden zuster die zelf geen kind... >>


zus onterven

Mijn ouders zijn 35 jaar geleden gescheiden, en ik heb ook nog een zus... >>


opeisen kindsdeel kleinkinderen 2

Mijn vrouw de moeder van mijn 2 kinderen is overleden. Kan ik nu voor... >>


opeisen kindsdeel kleinkinderen

Mijn vrouw de moeder van mijn 2 kinderen is overleden. Kan ik nu voor... >>


verjaring

September 2002 is mijn echtgenoot overleden. Uit zijn voige huwelijk i... >>


kindsdeel uitbetaling uitzondering

mijn moeder heeft uit een vorig huwelijk 2 kinderen, is later met mijn... >>


ondertekening brief met saldo bankrekeningna overlijden

In 2008 is onze vader overleden. Hij en mijn moeder hadden een langstl... >>


opeisen kindsdeel bij faillissement

Kan een curator bij overlijden van één van de ouders van gefailleerd... >>


Erfrechten stiefkinderen bij scheiding

Mijn vrouw is voor ons huwelijk getrouwd geweest en heeft hieruit 3 ki... >>


voorschot op erfenis

Mijn vader is na de scheiding hertrouwd met een veel jongere vrouw. De... >>


opeisen kindsdeel vader van stiefmoeder

is mijn kindsdeel van mijn vader die in 2003 is overleden opeisbaar nu... >>


Kindsdeel en Gift

Is het mogelijk om je kindsdeel van je overleden ouder te ontvangen va... >>


overlijden vader

mijn moeder is overleden in 2006. Zij was getrouwd met mijn vader. In ... >>


erven

mijn vader is overleden ,hij was op huwelijks voorwaarden getrouwd zij... >>


onterven kind met naam van nieuwe vader?

Mijn man heeft uit een erder huwelijk twee inmiddels volwassen kindere... >>


kindsdeel

Mijn vader is 7 jaar geleden overleden. Mijn broers en ik hebben toen ... >>


Beheer weigeren

Mijn vader is onlangs overleden en heeft een 10-jarig beheer ingesteld... >>


kindsdeel

grootvader in leven, moeder niet meer in leven, vader in leven, ik be... >>


kindsdeel

hallo mijn schoonouders zijn allang gescheiden nu was mijn schoonva... >>


recht op kindsdeel

mijn vader is in augustus overleden. mijn moeder al enige jaren gelede... >>


onterven/kindsdeel opeisen

Mijn vader is een aantal jaren geleden overleden en toen heeft mijn mo... >>


recht op kindsdeel? alles is nu van zijn partner en nu???

Mijn vader is zeer kort geleden overleden en nu zit ik toch met een pa... >>


opeisen legitieme portie

mijn moeder is overleden,mijn vader weer hertrouwd.vader is nu overled... >>


Ingangsmoment van plaatsvervulling

Mijn moeder is overleden en als haar dochter, zal ik haar plaats innem... >>


kleinkinderen uitsluiten van erfenis

Vader en moeder hadden drie kinderen. Vader is overleden en helaas ook... >>


vruchtgebruik

Mijn vader is na het overlijden van moeder getrouwd op "eigen goed" h... >>


kindsdeel na verkoop van huis in duitsland

geachte heer ,mevrouw, ik heb een vraag me moeder is twee jaar gelede... >>


kindsdeel uitbetalen voor het overlijden van langstlevende

Mijn moeder is in 2009 overleden. Mijn zus en ik hebben ieder recht op... >>


schulden bij overlijden

Het kindsdeel, bij overlijden van vrouw van reeds overleden man, is da... >>


kindsdeel uitbetalen

Geachte Heer/Mevrouw, Vorig jaar is mijn man overleden. De erfbelas... >>


Nalatenschap

Geachte heer/mevrouw Mijn vader is overleden bij een auto ongeluk. ... >>


Kindsdeel

Als je op trouwt in gemeenschap van goederen hebben kinderen van mijn ... >>


Verwerpen erfenis moeder.

Mijn moeder loopt tegen de 80. Als ze komt te overlijden zal ze alleen... >>


erfenis

Iets meer dan vijf jaar geleden is mijn vader overleden. Mijn broer wa... >>


opeisen legitieme portie

Alhoewel ik onterft ben heb ik dus wel recht op een legitieme portie. ... >>


kinsdeel opeisen

na mijn vaders overlijden, is er ruzie ontstaan tussen mijn broer, mij... >>


uitbetalen kindsdeel

De overleden man van mijn zuster had geen testament. Mijn zuster had w... >>


recht op kindsdeel?

1998 hertrouwd mn moeder in gemeenschap van goederen met mn stiefvader... >>


kindsdeel terugeisen

3 jaar terug is mijn moeder overleden. We hebben afstand via de notari... >>


kindsdeel opeisen,in leven ouder

Ouders gescheiden rond 1975. Wu zyn met 5kinderen. Onlangs is myn vade... >>


kindsdeel opeisen,in leven ouder

Ouders gescheiden rond 1975. Wu zyn met 5kinderen. Onlangs is myn vade... >>


Kindsdeel

Ik ben de enige erfgenaam en executeur testamentair van mijn overleden... >>


schuld aan moeder

Ik heb een schuld bij mijn moeder.Kan ik haar mijn kindsdeel geven om ... >>


Erfenis geadopteerd kind

Ik heb in 2007 mijn neef geadopteerd na de dood van mijn tante. Hij dr... >>


kindsdeel

Ik ben gescheiden van mijn man, koopwoning staat nu helemaal op zijn n... >>


Kindsdeel

Tante heeft voor haar door een aantal bedragen opgenomen van haar reke... >>


recht op kindsdeel

Mijn vader is hertrouwd. na het overlijden van moeders is er een kind... >>


voorkomen uitbetaling van legitieme portie

Mijn man heeft kindere,wij zijn getrouwd op voorwaarde van goederen,al... >>


opeisen kindsdeel

onlangs kwamen we erachter dat de vader van mijn man al in september i... >>


opeisen kindsdeel

Mijn vader is in september overleden. Zijn teede vrouw heeft de engels... >>


Opeisen kindsdeel

Beide ouders zijn met tussenpoos van enkele jaren overleden. Vader had... >>


kindsdeel

Kan ik het kindsdeel ook in gedeelten uitbetalen aan mijn dochter?... >>


kindsdeel

Als mijn vader een testament op de langst levende heeft, kan deze dan ... >>


Hoe kan ik het deel van mijn erfenis in bezit krijgen?

Geachte mevr./ meneer, In november van dit jaar is mijn biologische ... >>


Legitieme aandeel

Hebben een dochter en zoon die hun kindsdeel al hebben opgeeist en zij... >>


kindsdeel bij scheiding

Geachte meneer, mevrouw, Mijn overleden echtgenoot heeft een kind uit... >>


erfenis opeisen

kan ik mijn erfenis of kindsdeel opeisen als mijn ouders gaan scheiden... >>


Instemming onterft kind

Geachte, Ik heb de volgende casus: Een ouder komt te overlijden ... >>


kindsdeel en vruchtgebruik bij overlijden partner

wanneer de partner van mijn moeder bij haar overlijden alles erft en h... >>


Legitieme massa

Horen onroerend goed en banktegoeden tot de legitieme massa? Inmidde... >>


afkopen erfdeelvordering

Ik heb 4 vorderingen van de erfdelen van 4 kinderen van welke vorderin... >>


kindsdeel opeisen

mijn vader is hertrouwd en is nu overleden. kan ik mijn kindsdeel opei... >>


vader wil kindsdeel moeder afkopen

Geachte heer, mevrouw, Mijn moeder is 3 jaar geleden overleden en o... >>


Erfdeel legitieme portie

De situatie is het volgende. Grootvader is overleden (grootmoeder was... >>


kindsdeel uitbetalen

Moeder is overleden en vader wil kindsdeel uitbetalen. Er is geen test... >>


kindsdeel uitbetalen

Na overlijden van mijn moeder wil mijn vader de kindsdelen uitbetalen ... >>


uitbetalen erfdeel door vruchtgebruiker is schenking?

Mijn vader is overleden, moeder houdt het vruchtgebruik over de erdele... >>


verjaring kindsdeel.

Is er een verjarings termijn voor het opeisen van een kindsdeel.... >>


Opvragen berekening legitieme portie als legaat

Mijn partner is samen met 4 ( van de totaal 8) andere kinderen onterfd... >>


advies m.b.t. uitkering kindsdelen.

Mijn vader is in 1998 overleden waarop middels een testament op langst... >>


erfrecht na adoptie

mijn broer is kortgeleden overleden, hij was alleen staand. hij heeft ... >>


rente op erfdeel

per testament heeft mijn vader bepaald dat de legitime portie van mij... >>


deel van het ouderlijk huis

ons ouderlijk huis wordt verkocht.(is verkocht)nog voorkomen bij nota... >>


legetieme prtie

Een dame heeft 1 dochter en 2 klein kinderen van een overleden zoon. Z... >>


Hertrouwen vader na overlijden moeder

Mijn moeder is in 1986 overleden. Mijn ouders hadden een eigen woning.... >>


erfdeel tbv successiebelasting

Hoeveel is het erfdeel van moeder en kinderen indien vader is overlede... >>


kindsdeel na scheiding ouders.

Mijn ouders zijn lang geleden gescheiden. Bij toeva llas ik dat mijn ... >>


erfenis

Mijn biologische moeder en vader,zijn nooit gehuwd. Ze hebben apart va... >>


Kindsdeel

Mijn vader is overleden en er is geen testament. Mijn moeder krijgt du... >>


Wettelijke verdeling hypotheekschuld overleden vader

Mijn vader is onlangs overleden. Hij liet diens partner en een zoon (m... >>


Verkopen erfenis met kindsdelen

Ik heb een woning waarvan mijn kinderen (2) kindsdeel hebben. Sinds he... >>


Verdeling erfenis

Na het overlijden van mijn vader is nu ook mijn moeder overleden. Mijn... >>


Kindsdeel opeisen

Goedemorgen, Vader Anderhalf jaar geleden overleden. Voor de 2e ke... >>


Hoe moet ik het wilsrecht aanvragen

Geachte heer de notaris, Mijn vader gaat binnenkort hertrouwen. Nu ... >>


moeten allle kindsdelen tegelijkertijd uitbetaald worden?

Na het overlijden van onze moeder heeft onze vader als langstlevende h... >>


kindsdeel

hallo, ik heb een vraag mijn moeder is vorig jaar overleden. mijn ou... >>


verrekening rente bij uitkeren kindsdeel.

De vader van mijn vrouw is 26-6-2006 overleden, de erfenis gaat naar d... >>


ben ik erfgenaam? II

Beste mevrouw/heer, Dank voor uw reactie (15976). Het is alleen hel... >>


kindsdeel

Mijn vader is in sept 2007 overleden. Hij was toen getrouwed met M. Ze... >>


Onterven kleinkind ?

Gezinssutuatie: Moeder overleden in 2004. Pa nog in leven 3 kinde... >>


kindsdeel opeisbaar

Mijn schoonvader is in 2005 overleden. Mijn vrouw heeft geen contact m... >>


Oprenten erfdeel kind

Het langstlevende testament uit 1990 geeft geen beschrijving hoe een k... >>


Inboedel

Geachte heer/mevrouw, geldt ook voor de inboedel en persoonlijke z... >>


Taxatie woning

Geachte heer/mevrouw, na de dood van mijn vader heb ik niets verno... >>


Erfrecht

Geachte mevrouw, heer, Toen ik 4 jaar was zijn mijn ouders gescheid... >>


legitieme portie

Geachte heer, mevrouw. Ik heb onlangs te horen gekregen dat mijn oma... >>


langstlevende wil erfdeel uitbetalen

Goedendag. Mijn vader is overleden in 1994. Toen mijn moeder in 199... >>


Boedelvolmacht

Na overlijden van mijn moeder heb ik van de notaris een verzoek gekreg... >>


opschonen

goedemorgen, mijn vraag is het volgende, een testament is afgewikkeld... >>


Recht op kindsgeld

Hallo, Ik heb vanmiddag met mijn zus ( 20 ) eens een beetje gebabbe... >>


kindsdeel

mijn dochter is aan het scheiden.Nu werd er gesproken dat haar man rec... >>


vordering op langstlevende

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is in 2005 overleden. hierdoor heb ... >>


kindsdeel

Onze vader is overleden. Hij woonde samen met een vrouw met wie het ee... >>


kindsdeel

mijn vrouw is in 2008 overleden wij waren in gemeenschap van goederen ... >>


Hoe is inzichtelijk of vorderingen reeds zij uitbetaald

Door het vooroverlijden van mijn vader (1979) ben ik erfgenaam van de ... >>


onverplichte aflossing legitieme portie

Onlangs overleed mijn echtgenote. Er is een testament uit 1986, waardo... >>


gevolgen kindsdeel

Mijn moeder wil (bij leven) overgaan tot uitbetaling van de kindsdelen... >>


legitieme portie - móet je contact maken?

Ik ben van plan om mijn legitieme portie op te eisen na het onlangs ... >>


legitieme portie

hallo, vorig jaar heeft mn vader zelfmoord gepleegd. hij had mij en mn... >>


uitbetaling legitieme portie

Mijn moeder heeft mij onterfd. Nu zegt de notaris die de nalatenschap ... >>


Erfdeel opeisen

Mijn vader is in 2005 overleden en er was een testament opgemaakt, waa... >>


rechten kindsdeel

een kind wat niet erkent is na geboorte heeft hij/zij dan rechten bij ... >>


uitbetaling erfenis

Geachte, Mijn vader is zo'n 15 jaar geleden overleden en in zijn te... >>


kindsdeel

Mijn vader is in september 2008 overleden. Ik ben zelf 52 en mijn vade... >>


kindsdeel

hallo,mijn vader is overleden is voor de tweede keer getrouwd,heeft da... >>


Vordering bij overlijden langstlevende

Geachte heer Van de Griend, graag leg ik u het volgende voor. Mijn... >>


bepaling hoogte kindsdeel

Onze vader is onlangs overleden en hij laat drie dochters achter.De ou... >>


rente van kindsdeel

In vervolg op mijn vraag, zie 15490 wil ik vertellen, dat volgens de n... >>


rente kindsdeel, wanneer uit betalen

Wanneer ik overlijd, zit het geld van de kindsdelen in het huis dat mi... >>


legitieme portie

Mevrouw/mijnheer, Mijn ouders hebben vijf zoons. Na het overlijden... >>


recht van erven voor stiefkinderen

Onze stiefvader (niet op papier) heeft vlak voor zijn overlijden zijn ... >>


hoe ermee om te gaan, waaraan te denken, wat komt er allemaal bijkijke

mijn vader woont samen. onbekend is of er een notariele akte of samen... >>


wettelijk kindsdeel

Mijn vader is onlangs overleden en heeft zijn 2 oudste dochters( mijn ... >>


kindsdeel overleden partner

Mijn man is vijf jaar geleden overleden. Voordien is zijn vader overl... >>


naamsverandering en erfrecht

Mijn man heeft 2 kinderen uit een eerder huwelijk die intussen de naam... >>


kindsdeelmoeder

In 1988 is onze moeder overlden. In de erfenis werd een kindsdeelbesch... >>


rente over erfdeel vader

Op 11-1-2005 is mijn vader overleden en deze had een ouderlijke boedel... >>


Erfrecht

Geachte heer / mevrouw, Mijn schoonmoeder is weduwe en op zeer hoge... >>


kindsdeel

myn vraag is myn moeder is 17 jaar geleden overleden heb nooit iets va... >>


kindsdeel

hallo als mijn vader overlijdt(zeer ziek op dit moment) hij is gesc... >>


15373

de vraag was : kan ik voorkomen dat de erfenis van mij aan mijn kinde... >>


Kan je als kind ook eigenaar worden van je vaders huis in Suriname

Mijn vader heeft een huis in Suriname. Nou vraag ik me af als hij niet... >>


hoe kan ik afstand doen van mijjn kindsdeel

Geachte lezer, Hoe kan ik het beste afstand doen van mijn kindsdeel... >>


verkoop woning door stiefvader

Mijn moeder is bijna 12 jaar geleden overleden.Zij had een woning geko... >>


heb ik recht?

Mijn moeder is overleden en was getrouwd in gemeenschap van goederen.h... >>


legitieme kindsdeel

kun je het legitieme kindsdeel ook nog op eisen als je ouders al zijn ... >>


Kindsdeel opeisbaar door 1ste vrouw na overlijden kind en vader?

Beste, Mijn vader is overleden en doordat hij een testament had is ... >>


Onterven kleinkinderen

Geachte heer, mevrouw, De gezinssituatie: Vader overleden 2002 Mo... >>


Heeft het zin om wilsrecht in te roepen

In 2002 is mijn moeder overleden. Er was geen testament. In 2004 verko... >>


terugvorderen bijstand bij overlijden langstlevende ouder

Geachte heer, mevrouw, Bij overlijden van de eerste ouder ontstaat ee... >>


erfenis bij niet op papier samenwonen

Geachte heer, Na het overlijden zijn wij ,de 4 kinderen erachter geko... >>


onterving

ik ben enig kind en alleen mijn moeder leeft nog, 87j waar ik al 12 ja... >>


opeisbaar kindsdeel

goedendag. mijn vader is augustus 2009 overleden. maar aangezien h... >>


erfrecht

mijnvader overleed 4 jaar geleden. Een groot vermogen bleef achter en ... >>


afstand doen van kindsdeel

Vraag: zelf heb ik een ernstige ziekte en geen lange levensverwachting... >>


na het tekenen van een boedelvolmacht

Ik heb een boedelvomacht getekend na het overlijden van mijn vader. Z... >>


Verkrijgen legitieme deel bij overlijden langstlevende

Mijn vader is in 2003 overleden waarbij zijn 2e vrouw alles heeft geer... >>


kindsdeel opeisen

Mijn moeder is in 2008 overleden en mijn vader heeft het huis verkocht... >>


Mede tekenen als voogd van minderjarige zoon ihkv kwijtschelding erfen

Ik ben enige tijd gescheiden. Nu is de moeder van mijn ex komen te ove... >>


tekenen voor VVE

Geachte Notaris, Mijn moeder heeft nadat mijn vader was overleden een... >>


opeisbaarheid kindsdeel

In 83 is vader overleden. In 2009 moeder. Nu na 8 maanden overlijden ... >>


kindsdeel

hallo geachte l,s als de laatste ouder nu ook overleden is en de kinde... >>


kindsdeel

ik had een vraag over kinds deel ,als een kind al bij leven haar kinds... >>


Kindsdeel opvragen

Mijn vader heeft zijn huis 2 jaar geleden verkocht aan mijn broer, dez... >>


legitieme portie

Wanneer kan ik mijn legitieme portie opeisen. Biologische moeder in 20... >>


niet opeisbare vordering moet dat toch gezien worden als vermogen?

mijn vraag is: ik heb een vordering op het erfdeel van mijn vader van... >>


kindsdeel opeisbaar na opname stiefmoeder in bejaardenhuis

Nadat mijn moeder is overleden, is mijn vader hertrouwd. Hij overleed... >>


vordering na overlijden vader op stiefmoeder

Mijn moeder overleden 01-2003 langstlevende testament 2 kinderen en va... >>


Successiebelasting

L.S.; Vader overleden juli 2009. Mijn 2 broers zijn erfgenamen via te... >>


Studeren en erfenis

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is ernstig ziek en zal niet lang ... >>


erve verdeling

moeder overleden vader langstlevende dus erft.moeder & vader gehuwd 2... >>


erfenis en echtscheiding

Geachte heer, mijn exvrouw eist de erfenis die zij tijdens ons huwelij... >>


kindsdeel

Vader in 1993 overleden zonder testament.Moeder leeft nog. Is ook nog ... >>


Erfrecht kinderen

Mijn vader is onlangs overleden en mijn zus en ik zijn samen de enige ... >>


erfrecht stiefkinderen

L.S. Als uitvoerder van het testament van niet hertrouwde broer die v... >>


onterven

Geachte Dame, Heer, is het mogelijk om mezelf te onterven van mijn oud... >>


opeisen kindsdeel

Mijn vader is twintig jaar geleden overleden. Zes jaar voor zijn overl... >>


Opeisen kindsdeel

In september 2000 is mijn broer overleden. In juni 2001 is mijn moeder... >>


testament ouders

Hallo, Ik heb de volgende vraag aan u; Mijn ouders hebben in het... >>


kindsdeel

Van mijn moeder kunnen we €100.000 lenen voor onze hypotheek. Ze wil ... >>


vrijwillig uitbetalen kindsdeel

Onlangs is mijn echtgenoot overleden. Er is geen testament en ik ben, ... >>


wanneer kindsdelen opeisen.

Na het overlijden van mijn moeder had ik recht op een kindsdeel van on... >>


kindsdeel

Geachte mevr /mr Onlangs is mijn vader overleden,hij wilde al meer da... >>


kindsdeel opeisen

Mijn vader is overleden en heeft in een testament bepaald dat zijn vri... >>


Moederskindsdeel opeisbaar

Onze Vader is twee jaar geleden overleden. Voor de 2e keer getrouwd.... >>


bedenktijd al dan niet inroepen legitieme portie

Geachte heer/mevrouw: Na overlijden van mijn vader bleek ik onterfd t... >>


kindsdeel opeisen

Mijn moeder is 12 jaar geleden overleden mijn vader afgelopen septembe... >>


kindsdeel overleden moeder

Mijn moeder is in 1981 overleden. Mijn stiefvader op 24 november jl. w... >>


erfrecht kinderen

Afgelopen week is de gescheiden man van een kennis van mij overleden. ... >>


boedelbeschrijving

Ik heb een vraag betreffende boedelverdeling en-beschrijving. Mijn do... >>


kindsdeel

Onze situatie: broer en zus, vader is 6 jaar overleden en was gescheid... >>


Kindsdeel opeisbaar

Mijn vader is 3 maanden geleden overleden. Ik ben zijn oudste dochter ... >>


testament

De oma van mijn vrouw is onlangs overleden.De vader van mijn vrouw is ... >>


kindsdeel

Bij het overlijden van mijn moeder hebben mijn zussen en ik ons kindsd... >>


ontstaan recht op kindsdeel

Kan een kind van de ouders het legitieme portie (of deels) opeisen voo... >>


kindsdeel

mijn ouders zijn gescheiden,vader is hertrouwd. inmiddels is hij ov... >>


kindsdeel erfenis

Bij oma's begrafenis te horen gekregen dat mijn moeder in 2005 is over... >>


erven stiefkind zonder testament

L.S. Ik ben een kind uit het eerste huwelijk van mijn moeder. Ik be... >>


erfrecht

Ik ben door mijn stiefvader geadopteerd, nu is mijn eerste vader overl... >>


Opeisen legitieme portie

Mijn moeder heeft van haar geld veel aan mijn zuster weggegeven. Enige... >>


kindsdeel

mijn moeder overleedt in 2006,mijn vader binnen nu en 4 dagen. op zij... >>


Kindsdeel

Mijn moeder is oppieuw getrauwt,met deze man heeft zij een kroeg. Maa... >>


Afzien van erfenis en eventuele giften

Geachte notaris van de Griend, Helaas ontbreekt mij enige kennis op... >>


verjaring

is de verjaring 5jaar na het verkrijgen van je erfdeel ook als een rec... >>


erfrecht geadopteerd kind

Erft een kind, wat direct na de geboorte ter adoptie gegeven is, van d... >>


kindsdeel opeisen

Geachte heer/mevrouw, Situatie: ouders eigenaar van koopwoning, moe... >>


onterft

Mijn vader (was gescheiden en niet hertrouwd) is overleden (juli 2009)... >>


Kinds deel

Goede avond. Bij deze zou ik graag antwoord willen weten over het kin... >>


opeisen erfdeel bij persoonlijk faillissement/schul sanering

Kan het kindsdeel worden opgeeist bij persoonlijk faillissement en of ... >>


kindsdeel

Mijn moeder heeft een van de zonen bij testament uitgesloten van de er... >>


kindsdeel na scheiding en hertrouwen

Mijn ouders zijn 25 jaar geleden gescheiden. Vader is hertrouwd. Als ... >>


kindsdeel

Hallo Mijn vraag gaat over kindsdeel.Mijn schoonvader van 55 jaar hee... >>


erven bij overlijden vader,stiefmoeder leeft nog

mijn ouders zijn gescheiden,vader is getrouwd met andere vrouw. mijn ... >>


onkosten verhalen op niet-erfgenaam

Als onterfd kind heb ik een beroep gedaan op mijn wettelijk kindsdeel ... >>


Oude erfrecht

vader in 1996 overleden, moeder hertrouwt 1999 in gemeenschap van goed... >>


Waar blijft het kindsdeel

Goede dag, Er zijn 4 kinderen 2 kinderen zijn onterft. 1 van de 2 ont... >>


kindsdeel

we zijn met 4 kinderen: als onze vader komt te overlijden wil 1 van de... >>


kindsdeel

ben geregistreerdpartnerschap aangegaan met weduwnaar met twee volwass... >>


erfrecht kindsdeel

Ik ben voor de tweede kee getrouwd.We hebben een testament gemaakt op ... >>


Inzage legitieme portie

L.S., Heb ik recht op inzage in de legitieme portie voordat ik deze e... >>


Kunnen rechten stiefkind verjaren?

Hallo allemaal, Mijn vraag handelt over de volgende familiesituatie... >>


kindsdeel uitbetalen

Ik ben enig erfgenaam. Mijn moeder heeft bij testament laten vastlegge... >>


kindsdeel opeisen

Mijn broer heeft de erfenis van mijn overleden moeder geplunderd waar... >>


Kindsdeel opvragen

Mijn moeder is in juli j.l. overleden.(vader leeft niet meer) Mijn zu... >>


Recht op erfenis?

Mijn moeder is 19 juli j.l. overleden in een verpleeghuis. Mijn enige... >>


onterven kindsdeel

mijn schoonvader is overleden.het kindsdeel van mijn overleden man gaa... >>


inboedelverdeling

Hallo Mijnheer/Mevrouw, Mijn vader is vorig jaar september overlede... >>


Rente kindsportie

Vanaf 1976 heb ik recht op vadersportie, deze heb ik toendertijd niet ... >>


kindsdeel

bijna 2 jaar geleden is mijn moeder overleden, er was geen testament z... >>


Kindsdeel opeisen

mijn ouders zijn gescheiden toen ik 3 was, en het kontakt is stuk gelo... >>


Kindsdeel opeisen bij hertrouwen en verkoop bedrijf

Mijn schoonmoeder is in januari 2005 overleden. Mijn vrouw en haar zus... >>


onterving

als er een testament opgemaakt is waarin het kind van mijn man uit zij... >>


recht op legitieme portie

Na de scheiding van mijn ouders in 1958, is mijn vader hertrouwd en he... >>


kindsdeel wordt niet uitbetaald

Hallo, Mijn "stiefmoeder"weigert na het overlijden van mijn vader m... >>


kindsdeel.

moeder is sinds 1997 niet meer wilsbekwaam en heeft toch in 1999 een t... >>


successierechtenop niet eisbaardeel

betaal je eenmalig successierechten en nadien over dat bedrag elk jaar... >>


leitieme portie

als bij testament geregeld is dat er diverse legaten zijn en dat de re... >>


Ben ik onterfd?

Goedendag, Ik heb al 9 jaar geen contact meer met mijn vader gehad. ... >>


klopt het antwoord op vraag 13779?

Dag, Klopt het antwoord op deze vraag wel? De kinderen hebben benific... >>


kindsdeel

Moeder is overleden in 2006.Vader wegens ziekte heeft ons gemachtigd.Z... >>


uitbetalen schuld nalatenschap

Door het overlijden van mijn echtgenoot is er uit zijn nalatenschap vo... >>


Kindsdeel en toestemming ouderlijk huis

Hallo, IK heb een vraag Mijn vader is 19 juni 2008 overleden .Hij h... >>


een kind weigert te tekenen om huis te verkopen

gezin met 4 kinderen, vader overlijden, nu wil moeder het huis verkope... >>


onterven adoptiekind

Goededag, ik ben in 1971 geboren en als baby van een paar maanden o... >>


Kindsdeel opeisen

Mijn vader en ik hebben geen goed contact meer en heeft nog geen jaar ... >>


heeft aanvechten L.L.testament zin als aan alle zorgplicht is voldaan.

vader overleden,heeft kinderen uit 2 eerdere huwelijken 3e huw met sti... >>


kindsdeel

Mijn vrouw heeft op geen enkele manier nog contact met haar wettelijke... >>


onterving

Mijn overleden vader heeft 2 van zijn 3 dochters onterfd en de overgeb... >>


erfrecht adoptiekind

Wij hebben 24 jaar geleden, in mijn 2de huwerlijk, mijn dochter uit he... >>


Hoe kom ik aan een vordering op papier.

Bij overlijden van vader (zonder testament) is de wettelijke verdeling... >>


mijn moeder wil mij niet mijn kindsdeel geven.wat kan ik er aan doen

mijn vader is in januari 2003 overleden.en ik en mijn broer heeft de k... >>


erfenis vader

Na het overlijden van mijn moeder is mijn vader voor de 2e keer getrou... >>


tussen de wal en het schip

Omdat er een testament is opgemaakt met een zogenaamde obv, en opengev... >>


onterven adoptie kind

Hallo als ikadoptiekind onterf heeft zij dan geen recht meer op erfgoe... >>


Kindsdeel opeisbaar bij hertrouwen?

Situatie: Vader van 2 kinderen gescheiden, opnieuw getrouwd (in gemeen... >>


taak executeur

Vervolg op vraag 13609, Is deze schuld (een vordering van een kind ... >>


hoelang is een vordering opeisbaar

hoelang is een vordering opeisbaar mijn oma is overleden en de kinder... >>


kindsdeel

Situatie is : mijn vader heeft 2 kinderen uit zijn eerste huwelijk en ... >>


kan ik ergens recht op hebben

geachte heer/mevrouw, vandaag heb ik via via vernomen dat mijn vade... >>


onterven van de kinderen

Mijn vader is onlangs overleden. Nu blijkt dat hij samen met mijn moed... >>


Kindsdeel opeisbaar

Goedendag, Mijn vader is onlangs overleden. Hij is voor de 2e keer ge... >>


kindsdeel

Er is geen testament, er is wel een verklaring van erfrecht afgegeven ... >>


naam

een kind is getrouwd en neemt de achter naam van zijn vrouw aan blijf... >>


kindsdeel opeisbaar na hertrouwen van stiefmoeder

Goede middag, Mijn vader is 12 jr geleden overleden. Hij liet 5 kinde... >>


kinds deel opeisen

Mijn vader is op huwelijksevoorwaarden hertrouwd . Nu is mijn vraag,h... >>


Kindsdeel/erfrecht

Moeder overleden in 1995, kindsdeel van moeder bij vader in beheer geg... >>


erfenis

mijn opa is ongeveer 22 jaar geleden gestorven en wij kleinkinderen {2... >>


Waar heeft onterfde zoon recht op?

Ik heb een vraag: Vorige week is mijn opa overleden en deze had 3 kind... >>


hoe zit het met mijn kindsdeel als moeder gaat samen wonen met nieuwe

Mijn vader is een aantal jaar geleden overleden, er zijn 4 kinderen ac... >>


verwerpen erfenis

Geachte deskundige; Mijn moeder overleeft mijn vader al ruim 25 jaar;... >>


Kindsdeel bij overlijden opa maar onterving door langstlevende oma, re

Na het overlijden van mijn opa heeft mijn oma een nieuw testament opge... >>


kindsdeel

Als mijn vader komt te overlijden. kan ik dan mijn kinds deel opeisen,... >>


erfgename

ja dat testament is opgesteld op de langstlevende dus als mijn ma over... >>


Kindsdeel preferent?

Mijn vader is in 2005 overleden. Moeder kreeg als langstlevende mijn k... >>


verdeelsleutel

Graag zou ik van U vernemen welke verdeelsleutel geldt als 4 kinderen ... >>


erfgename

hoe zit het met erven als je ma een nieuwe vriend heeft ik ben enigst ... >>


erfgename

heb geen contact meer met mijn moeder sinds mijn pa is overleden ben ... >>


kindsdeel opeisen

Mijn moeder is overleden door een bedrijfsongeval, mijn moeder had gee... >>


kan door andere man erkend kind erven van biologische vader?

Ik wil graag weten of en eventueel hoe ik een kindsdeel kan erven van ... >>


belasting

Vader is in 1999 overleden en heeft alles aan moeder volgens langstlev... >>


erfrechtelijk deel van naamdraagster

Mijn vader is op 6 mei dit jaar overleden. Per 15-01-08 heeft hij een ... >>


erfenis weigeren

wat moet mijn kind doen om niets te erven als haar vader overlijd moe... >>


kindsdeel

testament langstlevende 1 kind wat gebeurt er als ik het huis verk... >>


naamsverandering,nog erfgenaam?

Hallo, Uit een eerdere relatie heeft mijn man een dochter.Het meisje ... >>


omvang legitieme portie bij een testament uit 2002

Mijn vader is onlangs overleden en heeft alles nagelaten aan één van... >>


erfrecht

hallo ik heb een vraag wij 4 kinderen hebben geen contact meer met onz... >>


verjaring

is het juist dat een verjaring ingaat na het verkrijgen en is die term... >>


erfdeel van ouders

Mijn beide ouders zijn overleden. Doordat ik mijn jeugd in een kind... >>


kindsdeel

geachte heer/mevrouw, Mijn stiefvader is 29-09-2002 overleden. Mij... >>


Boedelwaarde en vruchtgebruik

Voor het legitieme portie van een kind moet de waarde bepaald worden o... >>


opeisenkindsdeel in het buitenland

Mijn vader is in 2007 overleden in Duitsland (woonde er 9 jaar). Hij o... >>


deel veilig stellen

Mijn moeder is overleden in 1973,en er was geen testament mijn vader h... >>


recht op kindsdeel ?

Moeder 22 jaar geleden overleden.Vader intussen een nieuwe vriendin(ni... >>


verhuizen naar buitenland

geachte heeren/of mevrouw, nadat mijn moeder pas is overleden heeft m... >>


kindsdeel krijgen van langstlevende

Geachte Heer, Mijn vader is 4 jaar geleden overleden en heeft alles n... >>


Legitime deel

Mijn schoonvader is overleden. Er is een testament opgemaakt waarin ee... >>


Erfdeel bij verkoop huis

Na overlijden van mijn vrouws vader heeft ze d.m.v. een testament (opg... >>


Kindsdeel

LS Mijn vader is overleden. Hij was niet getrouwd en heeft geen sa... >>


kindsdeel

Mijn vader is in 1984 overleden,mijn moeder heeft toen de tijd ons kin... >>


kindsdeel

hallo, mijn vraag is me moeder is in jan overleden ze hebben een koop... >>


waardebepaling kindsdeel

Is een kindsdeel opeisbaar bij verkoop van het ouderlijk huis door mij... >>


kindsdeel opeisen

Ik stel deze vraag voor mijn man, zijn moeder is vorig jaar overleden,... >>


erven

Goede middag Ik ben falliet verklaart, nu is mijn vader in September ... >>


kindsdeell

Mijn vader is in 1978 over- leden, mijn moeder in 2008. In 1978 heb ... >>


kindsdeel eisen van mijn overleden ouders

Geachte, Mijn ouders zijn allebei overleden. Mijn moeder in 1999 en... >>


verjaring

Ik ben getrouwd in 2000 wij waren beide WED en WEDUWNAAR . In 2007 is... >>


kindsdeel opeisbaar

Mijn vader en moeder liggen op het ogenblik in scheiding. Mijn moeder ... >>


kindsdeel

De vader van mijn kinderen is onlangs overleden. Hij had een geregistr... >>


Weigeren uitvoering testament

Hallo, Mijn vader is 30-04 5 jaar geleden overleden en heeft ook ee... >>


samenwonende parteners

Goedemorgen mijn moeder heeft onlangs haar partner verloren er is een... >>


Boedelscheiding en kindsdeel

Ik ben enigskind uit een eerder huwelijk. Twee jaar na de dood van mij... >>


legitieme portie

2 van de 3 kinderen zijn onterfd zij ontvangen wel een legitieme porti... >>


contact verbroken

Mijn vader is twee jaar geleden overleden en had geen testament opgema... >>


Nalatenschap ouder/ouders

Mijn echte vader en moeder zijn vroeger getrouwd zoals vele dat deden ... >>


kindsdeel opeisen

Mijn ouders zijn heel lang geleden gescheiden. Mijn moeder is nu he... >>


erfenis

Vader 3 kineren bij 3 vrouwen. Kinderen zijn halfbroer/halfzus van elk... >>


legetieme portie

welke tijd staat ervoor dat de erfgename de legetieme portie moet uitb... >>


erven

de tweede man van mijn moeder is overleden mijn moeder is een jaar g... >>


kindsdeel

Mijn ouders leven allebei nog ( denk ik) Ik heb al heel lang geen con... >>


kindsdeel

Vraag: Rechten op kindsdeel Goedendag, mijn vader is recent overleden... >>


is een testament rechtsgeldig

geachte heer/mevrouw, Mijn vraag is , de ouders van mijn schoonz... >>


recht op kindsdeel

ik hoorde dat me vader al 2 jaar geleden is overleden. Hoe kan het dat... >>


Kindsdeel

Mijnheer, Mijn moeder is in 2000 overleden.Mijn ouders hadden geen te... >>


Kindsdeel

Pa is overleden 10 jr geleden, er was een langstlevende testament. ... >>


Veranderd testament, kort voor de dood

Geachte Notaris, Mijn schoonvader heeft minder dan 2 weken voor zijn ... >>


stiefvader

Mijn moeder was 4 jaar geleden voor de 2e keer getrouwd maar verleden ... >>


Legitieme kinderdeel opeisbaar

Legitieme kinderdeel opeisbaar? Kinderen zijn onterft zij hebben rech... >>


erven van overleden moeder

als een moeder 40 jaar geleden is overleden toen haar kinderen minder ... >>


tekenen onder dwang

Hallo, Mijn vader is overlededen toen hij 50 jaar oud was. Hij was w... >>


Langstlevende kent de waarde niet !

Mijn moeder is door het overlijden van mijn vader als langstlevende me... >>


Kindsdeel opeisen

6 februaii 2007 is onze vader overleden. Op dat moment was hij getrouw... >>


niet erkend kind

Ik ben gehuwd in gemeenschap van goederen en heb 2 zoons. Voordat ik m... >>


huwelijkse voorwaarden

Hallo, Het volgende: Mijn moeder is lange tijd geleden opnieuw get... >>


kindsdeel opeisen

mijn moeder is in 2004 overleden en had met mijn vader een testament l... >>


erfrecht bij verkopen huis

mijn ouders zijn gescheiden mijn vader is hertrouwd en inmiddels overl... >>


inzage financiele stukken bij onterving

Onze beide ouders zijn overleden en er is een testament waarin twee va... >>


kindsdeel

mijn moeder is weduwe en heeft het huis verkocht,kan zij nu het kindsd... >>


Kindsdeel opeisen

Ik wil heel graag weten of ik een deel van mijn kindsdeel kan opeisen.... >>


schenkingen inbrengen in ervenis

Mijn vader is vorige week overleden. In de voorafgaande 5 maanden heef... >>


Afstand van kinds erfdeel

vorig jaar is mijn vader overleden en om mijn moeder niet met nog meer... >>


Recht op nalatenschap kleinkinderen nog geldig?

Hallo, in 1988 is onze oma overleden, weduwe van opa. Oma had 2 ki... >>


erfrecht

Mijn ouders hebben sinds 1980 een testament op langstlevende. mijn vad... >>


schoonzoon recht op kindsdeel?

Graag zou ik van u vernemen, of mijn schoonzoon na mijn overlijden nog... >>


onterven, executeur, kindsdeel

mijn opa is voor 2e keer getrouwd, 2e vrouw op langstlevende en gemeen... >>


2 de huwelijk

Mijn zus kwam te overlijden. Haar man, mijn zwager, moest even z'n fru... >>


waardevolle sieraden

Geachte heer/mevrouw, In juli 2002 is mijn moeder overleden. Ik heb... >>


Vader 2x getrouwd, kinderen in beide huwelijken.

Geachte mijnheer/mevrouw, Mijn vader had kinderen uit 2 huwelijken,... >>


grootte van nalatenschap bij onterving

Als kind onterf is,Kan de ouder dan de nalaatenschap kleiner maken doo... >>


onterven

mijn vader is onlangs overleden [langstlevende] er is al geen 10 jaar ... >>


vragen over testament

L.s, Ik zit met een vraag.toen mijn moeder in 2004 overleed is wat zi... >>


onterfd en kindsdeel opeisen

Volgens mijn broer en zus ben ik onterfd via een testament. Mijn moede... >>


man onterfd

mijn schoonmoeder, weduwe, heeft haar zoon, mijn man, onterfd. Mijn m... >>


legitieme portie

geachte mijheer/mevrouw Sinds kort heb ik vernomen dat ik een legit... >>


mogelijkheden erfenis

Geachte heer, mevrouw. Onze moeder is op 33jarige leeftijd overlede... >>


kindsdeel aanvechten

mijn moeder is in 1983 overleden toen ik 13 was.Ze heeft mijn stiefvad... >>


geen communicatie mogelojk

na overlijden vader zijn 2 broers onterfd en 1 broer begunstigde exicu... >>


erfdeel opa bij overleden moeder

mijn moeder is overleden en haar vader gaat t niet meer heel lang redd... >>


erfdeel direct uitkeren

Geachte heer/mevrouw, Eind vorig jaar is mijn schoonvader overleden... >>


Kindsdeel halfzus

Mijn vader heeft 2 zonen en 1 ooit erkende dochter die biologisch niet... >>


erven na scheiding

Mijn schoonmoeder is 6 jaar geleden overleden. Mijn schoonouders hadde... >>


erfrecht na hertrouwen

Mijn moeder is in februari 2005 overleden. Toen had ik een goede verst... >>


opeisen kindsdeel na verplichte opname

Onze vader is jaren terug als weduwnaar hertrouwd en samen met zijn 2d... >>


kindsdeel

in 1990 vader overleden, nalatenschap op het langste leven, broer al i... >>


ontervbing na schrijven

Mijn oude rs zijn gescheiden. Ik heb geen contact meer met mijn vade... >>


Lening

Geachte heer/mevrouw, Enkele jaren geleden is mijn vader overleden.... >>


opvragen testament

Mijn schoonmoeder is vorige jaar op 01-09-2007 overleden. Door dit ove... >>


Erfenis bij vooroverleden ouder

Mijn oma is voor mijn vader overleden (opa was reeds overleden). Echte... >>


erfrecht

Oom heeft bij leven in '75 4 heren huizen verkregen van zijn moeder,b... >>


aanvechten

mijn zwager krijgt bij testament bepaald alleen kindsdeel. hij heeft a... >>


rente over kindsdeel

Mijn vader is een aantal jaren gelden overleden. Hij was in gemeenscha... >>


kindsdeel

Ik weet dat er veel vragen hierover gesteld zijn maar ik kan niet het ... >>


erfrecht

Mijn vader is overleden, hij had een testament in 1992, maar weet niet... >>


Uitbetaling kindsdeel

Mijn vader is in 2004 overleden. Mijn ouders woonden toen in een koopw... >>


stiefouder

MIjn vader is pas overleden, er is een testament destijds opgemaakt, w... >>


wanneer begint vervaltermijn

vader heeft in testament staan dat kindsdeel (legitieme portie) opeisb... >>


kindsdeel

Ik ben enigs kind. heb via via gehoord dat hij overleden is. Heb ... >>


kindsdeel zonder erkenning?

Ik heb een zoontje gekregen en de vader wilde het niet erkennen. wij w... >>


erfrecht en testament

Vanaf 1986 had onze moeder (weduwe) een relatie met een weduwnaar met ... >>


kindsdeel

l.s. mijn vrouw haar vader is in 1996 overleden samen met haar broer e... >>


kindsdeel

Ik lees de ene keer dat je gewoon onterft kan worden en de andere keer... >>


Kindsdeel

Mijn vader is afgelopen maandag overleden. Hij was voor de tweede keer... >>


verjaring kindsdeel

Geachte heer mevr, Mijn vader is 9 jaar geleden overleden kunnen wi... >>


kindsdeel

moeder vorig jaar overleden ze woonde samen en hadden een samensleving... >>


hoeveel % is het kindsdeel?

Hallo, 1 van mijn ouders is overleden (waren gehuwd in gemeenschap va... >>


Kids deel

Mijn vader is opnieuw getrouwd. Nu is hij helaas overleden. HIj was wa... >>


herroeping van afzien opeisen kindsdeel ?

Samen met mijn zus heb ik zes jaar geleden getekend dat ik zal afzien ... >>


kindsdeel opeisen

Mijn ouders zijn gescheiden, ik heb een zus en een broer. Nu is mijn v... >>


afwikkeling kindsdeel

Mijn moeder is 16 jaar geleden gestorven. Mijn vader leeft nog. Er was... >>


kindsdeel uitkeren buiten notaris om

Geachte, Mijn vader is in febr. 2008 overleden. Zijn echtgenote wil ,... >>


onterving

mijn vader is overleden mijn moeder en mijn broer leefde toen ook in... >>


Kindsdeel

Mijn vader is 11-6-2008 overleden. Ik zag hem een paar keer per jaar ... >>


erfrecht kleinkind

Mijn vader is in 1981 overleden.in 1982 zijn vader en in oktober 2003 ... >>


Erfrecht

Geachte heer van de Griend, Onlangs is mijn schoonvader overleden. ... >>


Legitieme portie opeisbaar voor overlijden?

Mijn vader is voor de 2e x getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Er i... >>


overlijden vader

mijn vader is in 1989 hertrouwd, hij heeft een hersentumor en is op ge... >>


Vordering

Mijn vader is een jaar geleden overleden. Moeder leeft nog. Nu heb i... >>


kindsdeel opeisbaar?

goede morgen 3 jaar geleden is mijn vader overleden en nu is ook in... >>


verblijvensbeding en testament

Vader is overleden, had een testament en samenlevingscontract van eind... >>


Welke rentepercentages moet ik bij m'n kindsdeel optellen?

Mijn vader is in augustus 9 jaar geleden overleden. Na de scheiding me... >>


legitiem deel uit overgenomen onderneming

Mijn opa en oma hadden een meubelzaak (B.V.), een werkplaats en een wo... >>


Opeisen legitime portie

Nog even een aanvulling op mijn eerdere vraag. Onmiddellijk opeisbaa... >>


Direct opeisbaar legitime portie

Onze vader is overleden. Paar weken geleden kreeg ik van de notaris d... >>


10750

Er is gebleken dat 2 kinderen eerder een behoorlijke schenking hebben ... >>


beroep doen op legitieme portie.

Mijn oma is in 1979 overleden,(langstlevende). Zij had 5 kinderen. Er... >>


kindsdeel

Mijn oma is een jaar geleden overleden. Zij had zes kinderen waarvan e... >>


Opeisen?

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is 10 jaar geleden overleden. Mijn ... >>


kindsdeel

Hallo, kan een buitenechtelijk kind dat niet erkend is door de biol. ... >>


aanvaarding erfenis, volmacht voor moeder

Mijn schoonvader is onlangs overleden en heeft een testament opgemaakt... >>


erfgeld van mijn vader's 2e vrouw?

Ik woon in Australia en heb mijn vader niet gekent. Het is pas, dat i... >>


kindsdeel

mijn moeder is onlangs overleden,zij was nog getrouwd met mijn stiefva... >>


Erfdeel aanhang van kinderen

De volgende uitsluitingsclausule in de verklaring van erfrecht: Voort... >>


overlijden vader

Mijn vader is overleden. Inmiddels ben ik 43 en ik heb mijn vader in ... >>


Erfdeel opeisen voor 2e huwelijk

Als antwoord op mijn vorige vraag met nr. 10655 geeft U aan 'Indien uw... >>


Erfdeel opeisen voor 2e huwelijk

Mijn vader gaat voor de 2e keer trouwen. Nu zijn mijn zussen bang dat ... >>


uitkeren kindsdeel

Mijn moeder wil mijn kindsdeel van mijn 10 jaar geleden vader uitkeren... >>


onterving

Volgens informatie was een notaris bij het oude erfrecht (dus voor 200... >>


Rechten Legitimarissen

Beste, Onlangs zijn wij, als afstammelingen, onterfd. Graag willen ... >>


termijn aanspraak ligitieme portie

mijn moeder is 5 jaar geleden overleden . zij heeft 4 zonen. 1 ervan i... >>


problemen met mijn moeder

ik wil mijn kindsdeel opeisen omdat mijn vader voor een paar jaar is o... >>


nieuwe echtgenoot heeft ons kindsdeel opgemaakt

Vader is overleden in 1995, had testament op langstlevende. Er was een... >>


Wat erven wij?

Mijn moeder is vorig jaar overleden. Kort voor haar overlijden heeft z... >>


kindsdeel

Ik ben uit het 1e huwelijk van mijn vader maar hij is inmiddels voor d... >>


onterft

ik hoorde van mijn zus dat ik zoveel mogelijk ben onterft maar is dat ... >>


Opeisen kindsdeel door kleinkind

Situatie: Oma en opa zijn getrouwd op langstlevende. Zoon is in 1990... >>


opeisbaarheid via rechter en in testament staat huwelijkse voorwaarden

Geachte heer Ik ben 53 mijn stiefmoeder 57 zij heeft alles geerft e... >>


verjaring recht op kindsdeel

Mijn partners man is in 2002 overleden. zij hadden samen een eigenhuis... >>


wat zijn mijn rechten?

Mijn oma is dement (opa overleden) en woont in een verzorgingstehuis. ... >>


kindsdeel niet gekregen

mijn vader is in 1980 overleden en tot op de dag van vandaag heb ik ge... >>


erfenis

Mijn ex en ik hebben 3 kinderen uit ons huwelijk. Nu gaat hij opnieuw ... >>


opeisen kindsdeel

Geachte heer, merouw Ondanks is mijn moeder overleden en heeft geen... >>


Opvragen sucsessie bedrag opa en oma

Geachte heer/dame, Mijn vrouw zit in de volgende situatie, opgevoe... >>


Overleden vader ( gescheiden ouders)

Geachte heer, mevrouw Ik 27, kind van gescheiden ouders woonachtig... >>


Kindsdeel ex-schoonouders bij echtscheiding

Vordering op kindsdeel uit erfenis ex-schoonvader (1/20) is bij scheid... >>


bedrag kindsdeel

Mijn vader is onlangs overleden. Hij was op huwelijkse voorwaarden get... >>


1e kinds deel

mijn vader is 2 jaar geleden overleden mijn moeder is weduwe kan ik zo... >>


erfrecht kindsdeel

onlangs is mijn vader overleden. Hij is sinds 1993 weduwnaar en had bi... >>


Kindsdeel

Geachte notaris, Mijn vader is twee jaar geleden overleden. Ik wil ... >>


Onterven in zwitserland

Mijn vader woont in reeds 17 jaar in zwitserland, sinds tijden heb ik ... >>


vriendin en moeders deel.

vader overleden. moeder vooroverleden. testament: baten en lasten word... >>


erfrecht kind eerste huwelijk

als de man uit een eerder huwelijk een kind heeft en zijn 2e huwelijk ... >>


onterven

Hallo, Mijn schoonvader had al een poos geen contact met ouders en zu... >>


Kindsdeel opeisen

mijn vraag is: hoelang moet ik wachten,of is een schappelijke tijd om ... >>


Kindsdeel bij 2e huwelijk

Mijn moeder is in 1992 overleden. Er was geen testament en mijn zus e... >>


onterving??

Geachte Hr/ Mevr. Mijn vader is pas overleden, hij heeft samengewoo... >>


onterven en opeisen kindsdeel

Tijdens zijn ziekte is mijn vader is vorig jaar hertrouwd op huwelijk... >>


Opeisen Legitieme deel

Het legitieme deel is te krijgen als de langslevende is overleden. Is ... >>


Kindsdeel overdraagbaar?

Geachte heer, Een van de kinderen die een kindsdeel heeft aanvaard ... >>


onterven na naamswijziging

Hallo De zoon van mjn huidige vrouw wil mijn naam aannemen.Hij is inmi... >>


kindsdeel

Geachte heer, Gaarne wil ik uw advies m.b.t. het volgende. Mijn zus ... >>


kindsdeel en onterving

Mijn man is onterf samen met onze kinderen, nu blijkt uit de administr... >>


onterven

ik ben enigst kind en opgegroeid bij mijn oma.mijn ouders hebben nooit... >>


legitieme portie

U stelt als antwoord op vraag 5598 dat de "Legitieme portie 1/2 van he... >>


informatie

Mijn moeder is vorig jaar januari overleden, ze had een testament tot... >>


erfenis opeisbaar na lange tijd?

mijn vader is onlangs overleden. 55 jaar geleden is zijn eerste vrouw ... >>


Kindsdeel uitbetalen

Geachte heer, mevrouw, Mijn moeder is reeds overleden waardoor mijn... >>


Hoe wet ik van overlijden

De vader van mijn ex-man is tijdens ons huwelijk overleden. Hij heeft ... >>


kindsdeel

wed:Als je na eerste huwelijk een tweede aangaat moet je dan eerst kin... >>


kindsdeel

Mijn man en ik zijn 10 jaar getrouwd ,geweest. uit eerste huwelijk he... >>


opeisen vankindsdeel

mijn ouders zijn na een huwelijk van meer dan 40 jaar gescheiden hij i... >>


kindsdeel verjaring

Indien het kindsdeel na overlijden 1e ouder niet opgeeist wordt bij hu... >>


berekening kindsdeel

Mijn vader 12 jaar geleden overleden hadden een eigen huis, moeder le... >>


Hoogte kindsdeel laten vastleggen?

De man overlijdt en laat zijn vrouw met 2 (volwassen) kinderen achter.... >>


kindsdeel erfenis

Mag de langstlevende het kindsdeel tijdens haar leven uitbetalen aan h... >>


kindsdeel

Geachte men,/mevr., Kan mijn man zijn deel van de erfenis alsnoh opei... >>


terugvorderen kindsdeel

Kan een door de ouder, bij leven reeds uitgekeerd kindsdeel teruggevor... >>


wilsrecht

mijn moeder is overleden en mijn stiefvader heeft nu hun samen gekocht... >>


kindsdeel krijgen?

mijn moeder is 3 jaar geleden overleden ,ze was hertrouwt mijn stiefva... >>


opeisen kindsdeel

Mijn moeder is 40 jaar geleden overleden, mijn vader is 16 jaar gelede... >>


kindsdeel opeisen

Mijn Vader heeft zijn huis verkocht en gaat gehuurd wonen.Mijn moeder ... >>


Kindsdeel van mijn vader

Geachte heer/mevrouw, Helaas is mijn vader kort geleden plotseling ... >>


nog recht op Kindsdeel

Mijn oma is onlangs overleden en mijn moeder en haar zus hebben hun ki... >>


buiten testament gelaten

mijn broer en ik zijn geadopteerd, maar blijken nu buiten het testamen... >>


kindsdeel van mijn moeder

mijn moeder is overleden. kan ik nu haar kindsdeel opeisen bij mijn om... >>


Legitime portie, doorlooptijd

Geachte notaris Van de Griend, Het opeisen van de legitime portie heb ... >>


Kindsdeel onterven

Mijn vader heeft mij onterfd, en als hij komt te overlijden gaat alles... >>


kindsdeel opeisen?

Mijn vader is dit jaar overleden. Hij heeft alles naar de langslevende... >>


onterfde kinderen inlichten?

Ik ben erfgenaam van een ( inmiddels overleden ) niet familielid. De k... >>


kindsdeel erfenis vader

Ik heb een vraag ik ben destijds na het huwelijk van mijn moeder door ... >>


Afstand doen van kindsdeel bij verkoop

Hallo, Mijn vader is in 1991 overleden. Toen zijn mijn moeder, zus... >>


Legetieme portie

Geachte heer of mevrouw, Als je beslist om als erfgenaam de erfenis... >>


Kindsdeel opeisen

Ik zit met een aantal moeilijke vragen Mijn vader is in 2001 overled... >>


kindsdeel

Hallo, Mijn moeder is overleden in 1984 zij had geen testament. Toen... >>


kindsdeel opeisen

Hallo, Mijn moeder is in 1984 overleden wij hebben toen ons kindsde... >>


Kind onterven?

Mijn man heeft uit een eerdere relatie een dochter. Zij is nu 12 en hi... >>


kindsdeel

mijn biologische vader is gestorven. Kan ik mijn kinsdeel opeisen terw... >>


onterven

mijn man is een van de 3 kinderen uit het vorig huwelijk van zijn vade... >>


recht op kindsdeel

Mijn vraag is het volgende. vorig jaar heeft mijn vader mij gezegd dat... >>


kindsdeel

Onze vader is dit jaar overleden en zijn derde vrouw gaat heel moeilij... >>


Kindsdeel na overlijden langstlevende

18 jaar na de dood van mijn moeder is mijn vader overleden. Vogens de ... >>


kindsdeel

Mijn moeder is vorig jaar mei overleden, had geen contact met haar. Al... >>


schenken kinddeel

Mijn vader is 5 jaar geleden overleden. Mijn moeder heeft onlangs het ... >>


kindsdeel erfrecht

Onze vader (70 jaar, gescheiden) is onlangs getrouwd met een hele jon... >>


ERFENIS en kindsdeel

MIN MA IS DRIE JAAR GELEDEN OVERLEDEN EN HAD OM 3MILLIOEN FR KASBONS N... >>


legitieme portie

Mijn vrouw ( goede kennis van overledene )is als enige erfgename benoe... >>


kindsdeel opeisbaar?

Geachte M., Mijn vader is dit jaar overleden er is een testament. daar... >>


rente over kindsdeel

Mijn vader is stervende. ik heb 1 zus. Mijn vader zijn 2e vrouw is 6 j... >>


kindsdeel afgepakt

mijn moeder heeft mijn erfrechtelijk deel gehouden toen mijn vader ove... >>


legitieme oud erfrecht

Mijn vader is onlangs overleden. het testament is 22 jaar geleden opge... >>


Kindsdeel vroegtijdig opeisen

Mijn ouders zijn gescheiden en mijn vader is uitgekocht door mijn moed... >>


Opeisen kindsdeel?

Mijn moeder is overleden en mijn stiefvader tot enige erfgenaam benoem... >>


kindsdeel opeisen

Mijn moeder is al geruime tijd overleden en nu gaat mijn vader voor de... >>


kindsdeel

geachte dhr ik heb een vraag over mijn kindsdeel opeisen. mij oma is ... >>


Opeisen kindsdeel bij hertrouwen

Mijn vader is vorig jaar overleden. Zijn vrouw op dat moment is niet m... >>


medeigenaar van mijn moeder haar spullen

Hallo Mijn vader is voor 2003 overledenHad geen testament.Mijn moeder ... >>


opeisen van kindsdeel

Hallo Mijn vader is voor 2003 overleden Hij had geen testament.Mijn m... >>


kindsdeel en samenwonen

Pas geleden is de man met wie mijn moeder samenwoonde overleden. Zij h... >>


legitieme aanspraak

Mijn vader is 15 jaar geleden overleden.wij ,mijn broer en ik hebben t... >>


kindsdeel opeisbaar?

man en vrouw en twee zonen. man overlijd in 2004. in testament staat... >>


kindsdeel opeisbaar?

Hallo Mijn moeder is 11 jaar geleden overleden en toen een kindsdeel... >>


geslonken vermogen en kindsdeel

Eind 2004 is mijn vader overleden. Er was geen testament. De erfgename... >>


opeisen of mede-eigendom?

Mijn moeder is in 1993 overleden. Mijn vaders is inmiddels hertrouwt. ... >>


opeisen kindsdeel

Mijn vader is voor de tweede maal getrouwd, met die tweede vrouw heeft... >>


Heb ik nog recht op mijn kindsdeel?

Mijn moeder was sinds 1991 hertrouwd, en had uit haar 1e huwelijk 2 do... >>


erf recht/ uitbetaling

mijn vader enigst kind en mijn moeder is overleden toen ik 16 jaar was... >>


kinsdeel opeisen van langstlevende

Mijn schoonvader is een aantal jaren geleden overleden. In het testame... >>


renteberekening over kindsdeel

geachte menner/mevrouw onlangs is mijn moeder overleden en zij heef... >>


Kindsdeel vragen

Ik heb een vraagje, kun je ook je kindsdeel vragen als je vader/moeder... >>


erfenis opeisen

hallo ik heb al een jaar of 8 geen contakt met mijn vader mijn vade... >>


verkoophuis na overlijden

Mijn vader is overleden en hij had een testamen voor langstlevenden. ... >>


opeisen kindsdeel zonder overlijden van ouder

Ik ben gescheiden. Mijn ex-vrouw heeft een vriend. Nu wil zij haar won... >>


Kindsdeel

Mijn vraag is eigenlijk voor een hele goeie vriendin van ons. Zij had ... >>


Kindsdeel

Is er een bepaald vast gesteld percentage voor het verdelen van een ki... >>


Onterveing en legitieme deel

Een weduwe kan één van haar kinderen onterven, maar wat wordt er ver... >>


Kindsdeel bij scheiding

Mijn ouders zijn vorig jaar gescheiden. Mijn moeder in bij haar nieuwe... >>


kindsdeel na 2de huwelijk?

Tot groot verdriet is in julie 2004 mijn moeder komen te overlijden. ... >>


oudste zoon neemt bedrijf over. Andere kinderen?

Mijn ouders hadden een eigen bedrijf, deze is overgenomen door m'n oud... >>


Opeisen van kindsdeel

Mijn vader is in 1999 overleden. Ik heb twee zussen. Mijn moeder is si... >>


onterving

Ik ben door mijn moeder onterft. Mijn kindsdeel van mijn vader (overle... >>


legitiem deel en schulden

Ik wil aanspraak maken op het legitiem deel (de kinderen zijn onterft)... >>


kindsdeel opeisen bij hertrouwen

mijn gehuwde ouders hebben 4 kinderen samen. Tijdens het overlijden va... >>


legitiemeportie

Hoe wordt het legitiemeportie berekent ,4 kinderen ,bij het overlijden... >>


kindsdeel opeisen

mijn en stiefvader gaan scheiden, er is geen testament, bezit eigen wo... >>


kindsdeel/verkoop woning

mijn moeder heeft een nieuw huis gekocht,het voormalig huis is nog nie... >>


kindsdeel opeisen bij samenwonen

Mijn moeder is 7 jaar geleden overleden. Er was een testament op de la... >>


KINDSDEEL of niet?

Ben enig kind , 24 jaar, van gescheiden ouders. Mijn moeder hertrouwd ... >>


erfdeel als schenking?

Geachte Mevrouw/Heer. Mijn vader is overleden en mijn moeder woont no... >>


successierechten en kindsdeel

Mijn vader overleed in 1987.Hij liet mijn moeder met vier kinderen ach... >>


Kindsdeel, Spaargeld opeisen

Vader is 10 jaar terug overleden, Moeder hertrouwd en 1,5 jr. terug ov... >>


kan moeder de woning zonder overleg verkopen

Geachte heer/mevr Mijn ouders hebben een testament oplaten maken op h... >>


mag moeder zonder toestemming haar huis verkopen

Geachte heer/mevrouw Mijn vader is voor 2jaar geleden overleden,ze ... >>


Kindsdeel afstaan?

Geachte heer/mevrouw, Mijn schoonvader is helaas te komen overlijde... >>


kindsdeel en onterven

mijn moeder heeft mij laten weten mij onterfd te hebben, hoe zit dat m... >>


boedelscheiding en kindsdeel

Mijn ouders zijn 16 jaar geleden gescheiden. Tot een definitieve boede... >>


ben ik erfgenaam ?

Min ouders zijn gescheiden.k heb mijn vader al 38 jaar niet gezien,hij... >>


inzage herroepen testament

M., Vanwege het overlijden van haar vader in augustus 2005 trad mij... >>


kindsdeel schenken?

mijn moeder vraagt of ze de helft van het kindsdeel al aan haar kinder... >>


uitbetaling kindsdeel

Mijn moeder is langst levende en 2 kinderen uit haar overl. echtgenoot... >>


kindsdeel bij hertrouwen

mijn vader is zes jaar geleden overleden, heeft vijf kinderen uit zijn... >>


kindsdeel van oma en opa

Geachte heer/mevrouw. Mijn moeder is ernstig ziek en vraagt zich nu... >>


'opeisen' kindsdeel

mijn moeder is 3jr geleden overleden. Alles is naar de langst levende ... >>


kindsdeel na 8 jaar opvragen?

Kan ik mjin kindsdeel na 8 jaar nog opeisen. dit heb ik nooit gedaan... >>


kindsdeel opeisen

kan ik mijn kindsdeel opeisen na de dood van mijn vader 12 geleden? m... >>


kindsdeel opeisen

Hallo, kan een kind bij overlijden van vader zijn kindsdeel opeissen?.... >>


kindsdeel opeisen van een ander

Mijn ouders zijn al lang gescheiden.Mijn vader wil gaan trouwen.Nu hoo... >>


Rekenvoorbeeld

Geachte heer of mevrouw. iK heb een casus voor mijn studie waar ik ... >>


kindsdeel opeisen van langstlevende (stiefvader)???

Mijn moeder is begin 2006 overleden. Zij had een man (niet mijn vader... >>


Opeisen van het kindsdeel

Geachte heer/mevrouw, Mijn ouders zijn gescheiden toen ik nog geen ... >>


kindsdeel opeisen tijdens leven

kan ik bij het in nog leven zijn van mijn vader toch mijn kindsdeel o... >>


kindsdeel bij verkoop

vader is overleden en moeder is verhuist,wil nu het ouderlijk huis ver... >>


kindsdeel opeisen

Mijn vader is drie jaar geleden overleden, zijn nieuwe echtgenote heef... >>


kindsdeel vader die mij niet wil kennen

Hallo, Ik heb een vraag over mijn kindsdeel. Mijn ouders zijn gesch... >>


veilig stellen van kindsdeel

Hallo, ik heb een vraagje. Mijn vader is kort geleden overleden. Hij ... >>


verkoop woning aankoop woning

mijn moeder gaat verhuizen wij 3kinderen hebben al die jaren medeeigen... >>


erfdeel bij 2e huwelijk

Mijn moeder is in 1999 overleden. Mijn ouders hadden een testament o... >>


kindsdeel en vruchtgebruik

Mijn vader is overleden. Mijn moeder is al 20 jaar geleden overleden.... >>


Waar vraag ik mijn kindsdeel op?

Mijn vader is 7 jaar dood en heeft een testament op laten maken. Zijn ... >>


ouderlijk huis en kindsdeel

een aantal jaren geleden heeft mijn broer het ouderlijkhuis gekocht mi... >>


kinderen onterven

kinderen hebben recht op hun legitieme portie als ze worden onterft. k... >>


onterven legitieme portie

Kan een kind onterft worden van zijn legitieme portie of heefthij daar... >>


onterven

Ik lees steeds, dat men kinderen wel kan onterven, maar dat zij desaln... >>


erfenis kindsdeel moeder

Tien jaar geleden is mijn moeder overleden. Mijn ouders waren in gemee... >>


kindsdeel opeisen

Mijn vader is overleden. en de verdeling moet gebeuren door 4 kindere... >>


Inzage testament bij leven van langstlevende

Geachte notaris, jurist, De volgende vragen in Uw website heb ik nog ... >>


Opeisen kindsdeel

Mijn schoonouders zijn gescheiden. Beiden leven nog. Mijn schoonvader ... >>


onterfen

Mijn vader heeft aangegeven dat hij mij gaaet onterfen. Recent is mijn... >>


kindsdeel opeisen bij samenwonen

Geachte, Mijn vraag is het volgende: in september 2002 is mijn m... >>


kindsdeel opeisen tijdens leven

geachte heer/mevrouw, Mijn ouders zijn gescheiden en heb geen conta... >>


legitieme portie opeisen

Bij uiterste wil heeft mijn oma besloten 2 kinderen te onterven (mijn ... >>


erfdeel eerste kinderen

Mijn vader is onlangs overleden.Na zijn scheiding is hij in het huweli... >>


wat te doen?

Geachte heer/dame, In november 2006 is mijn oma overleden.Zij laat ... >>


Recht op kindsdeel

Geachte, Onlangs is mijn vader overleden. Hij is Italiaan en is 15 ... >>


kindsdeel aanvragen

Geachte, Mijn vader is afgelopen jaar overleden, mijn moeder verblijf... >>


kindsdeel opeisen

na het overlijden van mijn vader heb ik 2 maal om mijn kindsdeel gevra... >>


onterfd?

mijn vader is overleden ,mijn vader wilde geen contact meer met mij, w... >>


beschermen kindsdeel

Mijn moeder is 3 jaar geleden overleden. Nu wil mijn vader gaan hertro... >>


kindsdeel Opeisen.

Mijn vader is dit jaar overleden en van de notaris hebben wij een test... >>


Kind onterfd?

Mijn vriendin 40 jaar oud kreeg een half jaar na het overlijden van ha... >>


legitieme portie opeisen

Mijn vrouw is 2 weken voor overlijden door haar Vader onterft dit tege... >>


Aansprak maken erfenis minderjarige.

12 jaar geleden is mijn vader overleden, nadat mijn moeder het huis he... >>


kindsdeel op polis?

Geachte, Gaarne uw reactie op beschreven situatie: Mijn moeder is ... >>


kindsdeel opeisbaar?

Mijn vriend zijn vader is overleden. De erfenis staat op de langstleve... >>


kindsdeel

Vader in 1978 overleden. Moeder leeft (nog) en heeft vruchtgebruik. Ko... >>


erfrecht kindsdeel

Mijn vader is in 1988 overleden.Ik ben een kind uit het eerste huwelij... >>


recht op kindsdeel van overleden echtgenoot

Heeft een weduwe recht op het kindsdeel van haar overleden man als haa... >>


legitieme portie direct opeisbaar, of overgangsrecht

Mijn moeder is overleden in 2006. Zij had met haar partner een notarie... >>


opeisbaar deel

Als er een testament is opgesteld toen beide ouders nog in leven waren... >>


schenkingen bij leven

Bij bepaling van bv de massa voor het legitieme deel wordt er vaak ges... >>


legitime portie opeisen

Geachte Heren.Mijn moeder is in febr.2oo6 overleden.Mijn vader is al l... >>


kindsdeel

De moeder van een vriend is pas overleden en woonde samen, geen testam... >>


Kindsdeel afgestaan en nu onterfd

Na het overlijden van vader hebben wij ons erfdeel (3 zussen) afgestaa... >>


verdeling

Beste meneer/mevrouw, Bij deze heb ik een vraag betreft verdeling v... >>


erfdeel stiefkinderen

Onlangs is mijn ( stief) vader oveleden, en 3 jaar geleden onze moeder... >>


kindsdeel opeisen

Mijn vader is in 1998 overleden. Zover ik weet hebben ik en mijn broer... >>


Erfeel kinderen

Geachte heer/mevrouw. Mijn vrouw komt uit een gezin van twee kinder... >>


bericht van notaris als onterfd kind?

krijg je van de notaris bericht als je als kind bent onterft. b.v.d... >>


kindsdeel

Hoeveel jaar na overlijden van 1 van de ouders blijft het kindsdeel we... >>


onterven/kindsdeel

Ongeveer 1 jaar geleden is mijn moeder overleden. Ons gezin, vader mij... >>


kindsdeel

Geachte heer/mevrouw, De vader van mijn kind is overleden. Hij is d... >>


nalatenschap en codicil

Mijn moeder is op 15 september j.l. overleden. Ons gezin is al sed... >>


samenwonen langstlevende

moeder overleden,vader gaat samenwonen in koophuis van nieuwe vriendin... >>


ben ik onterft???

Hallo, Mijn vader is 8 jaar terug vreemgegaan en opnieuw getrouwt m... >>


Recht op kindsdeel?

want daar vecht ik nu voor voor de erfrechtverklaringals de rechtbank ... >>


benefiiair aanvaarden moet ik dat doen???

mijn notaris heeft me deze keuze voorgesteld maar me vader heeft beest... >>


kindsdeel

Ik kreeg een overlijdenskaart van mijn broer met de mededeling dat mij... >>


legitieme portie

Goedemiddag, Mijn zus en ik zijn onterfd in het testament van mijn ... >>


kindsdeel/hertrouwen

Hallo, Het gaat om de volgende situatie. Vader 10 jaar geleden over... >>


kindsdeel verschillend

Een familielid heeft een testament opgesteld waarin een onevenredige v... >>


kindsdeel en hertrouwen

Geachte. Mijn moeder is vorig jaar overleden,mijn vader reeds toen ik... >>


Opvragen kindsdeel bij leven

Geachte m, Mijn vader is bij ons weggegaan toen we een 4 jaar was ... >>


opeisen kindsdeel

Mijn vader is jaren geleden bij ons vertrokken zonder nog eens iets va... >>


broer 'krijgt' zaak

mijn ouders zijn gescheiden, mijn vader is hertrouwd en heeft uit dat ... >>


kindsdeel/legitieme portie

vader is 18-6-2006 overleden heeft een testament op gemaakt en 2 stief... >>


kinds erfdeel

Geachte Heer/Mevrouw, Mijn ouders zijn 30 jaar geleden gescheiden, be... >>


legitiem kindsdeel

Wij zijn met 4 kinderen Moeder is onlangs overleden. Er is een testa... >>


Koop woning door langstlevende

L.S., Mijn moeder is kortgeleden overleden. Mijn ouders hebben een ... >>


legitime portie opeisen

Hoe moet ik de legitieme portie opeisen, moet dat via een notaris, en ... >>


kindsdeel bij verkoop

Mijn vader is al jaren geleden overleden , maar er was geen testament ... >>


kinderen uit eerste huwelijk

Mijn vader was gescheiden en had 3 kinderen uit dat huwelijk. Hij is ... >>


kindsdeel

mijn vader en moeder zijn 19 jaar geleden gescheiden. daarna is hij 2 ... >>


kindsdeel

hallo, mijn vader is 10 jaar geleden overleden. en hij had geen testam... >>


kindsdeel

bij wie moet ik zijn om mijn kindsdeel op te eisen. mijn vader is tien... >>


Onterven kinderen

Situatie: vader leeft nog, moeder is overleden. Aantal kinderen 4. ... >>


Opeisen kindsdeel/ schenking kindsdeel

Ik stel de vraag namens mijn moeder. Haar vader (mijn opa) is in 1998 ... >>


opeisen kindsdeel

Mijn vader had een huis gekocht welke vaststaat op de langslevende.Nu ... >>


legatieme portie

ouders overleden en 2 kinderen krijgen elk een zakenpand per testament... >>


kindsdeel

Mijn moeder is enige tijd geleden overleden. Mijn vader leeft niet mee... >>


Verjaring vordering op langstlevende ouder?

Mijn vader overleed in 1978. Ik was toen 12. Er was niets geregeld, ge... >>


Vader gaat samenwonen/trouwen

Mijn moeder is 3 jaar geleden overleden. Nu wil mijn vader weer gaan s... >>


kindsdeel opeisen

Hallo, Ik heb een vraagje. Mijn vader is ongeveer een jaar geled... >>


aanspraak op toekomstig kindsdeel

De vader van een hele goeie vriend van mij is gescheiden van de moeder... >>


onterven schoondochter en kleinkind

Mijn broer is overleden voor dat de echtscheiding rond was dit is voor... >>


beroep op legitieme aanspraak

kan ik een beroep doen op mijn legitieme aanspraak bij het nog in leve... >>


onterven

ik ben de oudste dochter uit een gezin van 5 kinderen , heb een moeili... >>


afwikkeling van de erfenis en legitieme portie.

In april 2005 is mijn vader overleden, in zijn testament ben ik voor e... >>


veilig stellen erfenis

Dank voor uw snelle reactie op de eerste vraag. HIk was er al bang voo... >>


onterfd en dan?

het laatste kontakt van mijn ouders was een brief met de mededeling da... >>


"veilig stellen erfenis

vader (88), sinds 1994 weduwnaar, woont sinds kort in een (huur)wonin... >>


onterven

Mijn stiefmoeder is overleden. Mijn (overleden) vader en mijn stiefmoe... >>


kindsdeel

Mijn vader is in 2000 overleden dus 6 jaar geleden er was geen testame... >>


mag stiefmoeder kindsdeel opmaken

Onze ouders zijn 25 jaar geleden gescheiden, vader is toen weer gehuwd... >>


Kindsdeel en plaatsvervulling

Vervalt het erfrecht aan de echtgenoot van het overleden kind indien b... >>


kindsdeel gebruiken bij koop huis samen met nieuwe partner

In 2003 is onze moeder overleden. In 2004 had vader al een nieuwe vrie... >>


verjaring kindsdeel

Bestaat er een verjaringstermijn voor het opeisen van je kindsdeel? b... >>


kindsdeel opeisbaar na scheiding

Mijn ouders zijn 4 jaar geleden gescheien en ik heb sinds dien geen en... >>


kindsdeel opeisen

Mijn moeder is 4 april 2006 overleden.. Ze had geen testament, en w he... >>


kindsdeel

Mijn moeder is vorig jaar overleden. Mijn vader denkt er nu over mij t... >>


kindsdeel erven/opeisen

Vader is in 2001 overleden. Mijn ouders hadden een testament voor de l... >>


erfrecht kinderen

Mijn vader is enkele weken geleden overleden. Mijn broer en ik zijn ki... >>


Nederlandse moeder (overleden),spaanse stiefvader. Met bezit in spanje

Mijn moeder is onlangs overleden. Zij en mijn stiefvader hebben een hu... >>


kindsdeel opeisen

Mijn zwager is net overleden.Hij is13 gehuwd geweest.Zijn vader is 10... >>


opeisbaar kindsdeel

Nadat mijn schoonmoeder is overleden is de broer van mijn vrouw in het... >>


onterving broer/zus

Kan een broer, die in het ouderlijk huis is blijven wonen na overlijde... >>


Kind onterven?

Na het overlijden van mijn moeder ben ik dus officieel wees. Ik was al... >>


Kan mijn moeder haar kindsdeel eerder opvragen.

Geachte heer/mevrouw Mijn oma is een paar jaar geleden overleden. ... >>


kindsdeel na 2e huwelijk

Mijn schoonmoeder is in 1990 overleden, en liet een echtgenoot en 2 ki... >>


Opeisen kindsdeel 1e ouder na overlijden 2e ouder

Wij zijn thuis met 5 kinderen. In 1993 is mijn vader overleden. Middel... >>


rente op kindsdeel

Mevrouw, mijnheer, Mijn vader overleed 25 jaar geleden. Mijn moeder i... >>


Kindsdelen opmaken door langslevende

Bij het overlijden van mijn vader gaat de erfenis naar de langslevende... >>


legitieme portie en gemeenschap van goederen

Mijn vader is pas overleden hij heeft mijn oudste zus als enig erfgena... >>


leegwaarde ouderlijk huis

Mijn vader en moeder hadden een langstlevende testament; bij het overl... >>


delen van kindsdeel bij verkoop huis

L.S. Mocht ik het huis verkopen, moet ik dan het kindsdeel uitbetalen... >>


kindsdeel opeisbaar?

L.S., Mijn ouders waren in gemeenschap van goederen getrouwd en bezat... >>


Waarde kindsdeel vaststellen?

Beste heer/mevrouw, Ik ben erg enthousiast over uw website www.uit... >>


ERFRECHT KLEINKINDEREN

MIJN SCHOONMOEDER IS OVERLEDEN (HAAR MAN IS AL LANGER OVERLEDEN) ZE HA... >>


hoogte kindsdeel

Ook in uw rubriek veel vragen over het zogenaamde kindsdeel. Weet daar... >>


kinsdeel opeisen later

Mijn vader is in 2000 overleden en er was een testament op de langstle... >>


kindsdeel opeisen

Hallo, Mijn moeder is onlangs overleden en nu willen wij (mijn broe... >>


kindsdeel opeisen

Ongehuwde man heeft bij testament X, moeder van zijn erkend kind, tot ... >>


kindsdeel opeisen/verdeling/meewerken

Geachte heer, mevrouw, Ik heb een vraag; Mijn schoonmoeder is nu... >>


kindsdeel opeisen bij samenwonen

Mijn vader is onlangs overleden. hij woonde samen met een vriendin, wa... >>


opeisen kindsdeel

Mijn schoonvader is 18 januari jl. overleden. Hij is getrouwd geweest,... >>


Kindsdeel (erkend) stiefkind

Is het juist dat een kind, dat door haar stiefvader is erkend (en zijn... >>


Opeisen legitieme portie

Ik heb bij de gevolmachtigde executeur mijn legitieme portie schriftel... >>


Erven stiefkind/halfbroer

Onze situatie is als volgt: Vader had uit een eerste huwelijk 1 kin... >>


opeisen kindsdeel

Geachte heer/mevrouw, Situatie: Vader,moeder, 4 kinderen. Vader o... >>


kindsdeel opeisen tijdens leven

Geachte heer, Mijn vader is onlangs overleden, en mijn moeder zit a... >>


kindsdeel en halfzus

mijn vader is stervende en mijn half zuster heeft voor hem gezorgt dra... >>


kindsdeel verkoop woning

L.S., Mijn vader is twee jaar geleden overleden en mijn moeder wil ... >>


blijft kindsdeel bij nieuwe partner

mijn overleden moeder was in gemeenschap van goederen getrouwd ik heb ... >>


opeisen kindsdeel????

Hallo graag leg ik u de volgende vraag voor!!! Mijn vader overleed 5 ... >>


onterfd kind niet op de hoogte gesteld

mijn vader is dit jaar overleden, ik ben onterft. mijn broer heeft al... >>


Kindsdeel opeisen

Vorig jaar is mijn vader overleden. Hij was van tafel en bed gescheide... >>


kindsdeel bij hertrouwen

ONZE VADER IS MAART 2005 OVERLEDEN, VOOR ZIJN OVERLIJDEN HEEFT HIJ MIJ... >>


kindsdeel opeisen van een ander

ik heb een vraag mijn vaer is 7 april overleden mijn moeder al vele ja... >>


Kindsdeel

Geachte Notaris Mijn moeder is overleden begin dit jaar ik moest het ... >>


erfenis kind gehuwde ouders

myn moeder is juist overleden en was getrouwd met myn stiefvader .ze h... >>


Vader en stiefmoeder

Hallo, Ik heb veel gezocht maar voor mij geen echt duidelijk antwoord... >>


legitieme portie opeisen

geachte hr mijn vader is dit jaar gescheiden van zijn tweede vrouw,... >>


hoe zit het met het kindsdeel?

Ik heb een vraagje? Mijn moeder is 5 jaar geleden overleden en ik wa... >>


interen op kindsdeel via vruchtgebruik

Mijn moeder heeft in haar testament bepaald dat na haar overlijden mij... >>


Kindsdeel opeisen

Mijn moeder is onlangs overleden, mijn vader leeft nog, nu vraagt hij ... >>


opeisen legitieme portie

Mijn vader is overleden. Hij was hertrouwd en heeft de dochter van zi... >>


Erfrecht halfbroer

Hallo, na het overlijden van mijn vader is er een vraag gerezen omtr... >>


belastingteruggave rente erfdeel kind

De in de loop der jaren opgebouwde rente over het kindsdeel van een 19... >>


Onverplichte aflossing kindsdeel

In 2001 is mijn vader overleden. Deze had een testament gemaakt waarin... >>


gedurende leven voorkomen van het niet erven

Mijn vader heeft in zijn testament bepaald dat mijn zus zijn vermogen ... >>


opeisen kindsdeel

Stiefzoon van mijn echtgenote eist nu zijn kindsdeel op van zijn in 19... >>


kindsdeel opeisen

vader is gestorven. woonde samen met een vrouw. samen hadden zij een t... >>


rente kindsdeel

Geachte Heer ik heb net de vraaggesteld: mijn vader is overleden, ik... >>


rente kindsdeel

in het testament van mijn vader staat dat mijn moeder 6% rente moet be... >>


erfenis opeisbaar

Mijn vader is onlangs overleden en mijn moeder is dement en opgenomen ... >>


kindsdeel

bij overlijden van de laatste ouder, waar heb je dan als kind minimaal... >>


Berusting

De levenspartner van mijn moeder is overleden. In zijn testament benoe... >>


Kindsdeel verwerpen

Als ik afzie van mijn kindsdeel heb ik dan helemaal geen recht meer op... >>


afzien van kindsdeel

mijn moeder ligt op dit moment zwaar ziek (longkanker) in het zh het i... >>


Kindsdeel opeisen

Beste notaris Wanneer heb ik recht op mijn kindsdeel, wanneer mijn... >>


recht op kindsdeel na overlijden gescheiden vader

Vader is tien jaar geleden gescheiden en woont samen met vriendin (met... >>


Kindsdeel bepalen

Hoe wordt de grootte van het kindsdeel bepaald? Ik ben enig kind. ... >>


Kindsdeel opvragen in het buitenland

Mijn moeder is overleden. Mijn vader woont in Spanje en is inmiddels h... >>


kindsdeel opeisen tijdens leven

De vader van mijn echtgenoot is niet de biologische vader, maar wel de... >>


erfdeel opeisen tijdens leven.

Goedemorgen, Mijn beiden ouders zijn nog in leven en hebben een langs... >>


Huis op naam stiefmoeder toch in erfenis

Mijn vader is onlangs overleden. Hij was in gemeenschap van goederen g... >>


Moeten alle erfgenamen meewerken?

mijn vader is onlangs overleden op 21 januari dit jaar en mijn moeder ... >>


Kindsdeel en recht op inzage

Mijn vader is overleden en sinds zijn ziek zijn getrouwd met een man. ... >>


Opeisbaar kindsdeel

Mijn moeder is 2,5 jaar geleden overleden en sinds die tijd is de rela... >>


Kindsdeel of legitieme portie

Geachte Heer, Ik ben er kortgeleden achtergekomen dat mijn vader al... >>


Verwerpen en fiscaliteit

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is 4 maanden overleden. Mijn vade... >>


Kindsdeel opeisen bij vruchtgebruik

Moeder is 3 jaar geleden overleden en had een langstlevende testament.... >>


wat erft het kind uit eerste huwelijk

Wij zijn gehuwd in beperkte gemeenschap van goederen waarbij de woning... >>


ouderlijk huis verkoop en erfgenamen

mijn vader is in 1998 overleden. Mijn moeder woont nog steeds in het z... >>


kindsdeel en onterven

Mijn schoonvader wil niets meer met ons te maken hebben en wil zijn zo... >>


kindsdeel opeisen bij samenwonen

Ik, als weduwe, wil gaan samen wonen, met een weduwnaar. Kunnen mijn ... >>


kindsdeel en langstlevende testament.

mijn moeder is pas overleden. Nu gaat onze vader het huis verkopen en ... >>


Onterfd kind eist legitieme portie niet op.

Onterfd kind eist legitieme portie niet op. Heeft dit dezelfde rechts... >>


kindsdeel opeisen zonder testament

Mijn huidige echtgenoot en ik zijn beiden eerder gehuwd geweest en heb... >>


kindsdeel opvraagbaar

Mijn vader is overleden, mijn moeder is nu geplaatst in een verzorgteh... >>


Hertrouwen, erfrecht - kindsdeel

Mijn vader is 1,5 jaar geleden overleden. Mijn 65-jarige moeder heeft ... >>


onterven kind

Ik zou mijn zoon waar al jaren geen kontakt meer mee is willen onterve... >>


kindsdeel in eigendom

Mijn moeder is 18 jr geleden overleden.Er zijn 3 kinderen en ze had ge... >>


voogdij en geld

Een zus van mij is overleden, zij was weduwe zonder kinderen dacht ik,... >>


onterven kinderen

Ik heb inmiddels twee jaar een flinke ruzie met mijn ouders en mijn zu... >>


Kindsdeel opeisen

Hallo, Mijn schoonvader is reeds 36 jaar overleden en mijn schoonmo... >>


opeisbaarheid kindsdeel bij dementie langstlevende

Mijnheer Heb al eerder een soortgelijke vraag gesteld waarop tot nu... >>


kindsdeel geadpoteerde kinderen

indien biologische vader is overleden, kinderen zijn geadopteerd verva... >>


legitieme aanspraak natuurlijk kind

Naar aanleiding van de beantwoording van de vraag over legitieme aansp... >>


kindsdeel opeisen bij hertrouwen

Hallo, mijn moeder is twwe jaar geleden overleden. Ze hadden geen test... >>


kindsdeel opeisen bij hertrouwen

wij hebben bij de notaris getekend dat we geen aanspraak maken op moed... >>


kindsdeel opeisen bij samenwonen

mijn vader is drie jaar geleden gestorven. nu gaat mijn moeder binnenk... >>


Bestaan kinderen verzwegen

bij het opmaken van het testament van mijn oom en zijn partner hebben ... >>


onterving en inroepen legitieme portie

Geachte lezer, met mijn moeder die een jaar geleden overleden is ha... >>


opeisen kindsdeel door ex

Geachte heer,mevrouw, Mijn vader is in januari 2001 overleden. Mijn... >>


kindsdeel in woning opeisen

Zowel vader/moeder overleden. Gezamenlijk met 4 broers en zus erfgenaa... >>


Kindsdeel na vaststelling vaderschap

Hallo, Ik heb een vraag mijn vader heeft mij nooit kunnen erkennen. N... >>


Wilsrechten

In het nieuwe erfrecht zijn zgn wilsrechten vastgelegd. Mijn vader is ... >>


Erfenis geadopteerde zoon

Een familielid is in 1942 geadopteert, en heeft de naam van zijn adopt... >>


Dient bewindvoerder beroep te doen op legitieme?

Dank voor uw antwoord op vraag 7195. Voor mijn begrip: bewindvoerder... >>


termijn kindsdeel opeisen

geachte heer, mevrouw, is er een termijn gesteld waarbinnen het kin... >>


kinsdsdeel uitbetalen?

Situatie: Mijn man is overleden. Daarna is het kindsdeel vastgesteld. ... >>


Kindsdeel opeisen

Goedenavond, Mijn moeder is overleden in 1991. Er was geen testamen... >>


kindsdeel/ langstlevende nieuwe vriend

Mijn vader is overleden. er is waarschijnlijk een testament met recht... >>


kindsdeel opeisen

onzen moeder is 2 jaar geleden overleden. in haar testament heeft haar... >>


opeisen kindsdeel

mijn moeder is het enige levende kind van mijn oma, wegens onmin in de... >>


kindsdeel opeisen

Mijn vader is in 2002 hertrouwd en in 2003 overleden. Hij had geen tes... >>


vader overleden - mijn deel opeisen

Geachte, Vorig jaar is mijn vader overleden en sinds enkele maanden i... >>


Kindsdeel opeisen

Op 4-7-1989 is mijn vader overleden, er was een testament opgemaakt wa... >>


schulden vader

sinds een aantal. jaren hebben mijn zus en ik geen contakt met onze va... >>


kindsdeel uitbetalen

bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag,maar het is mij nog niet ... >>


opeisen kindsdeel na huwelijk moeder?

Onze moeder is vorig jaar hertrouwd. Uit haar 1e huwelijk zijn mijn br... >>


Kindsdeel opeisen

2 jaar geleden is onze moeder overleden. Onze vader, waar we geen cont... >>


Taak kantonrechter bij gehandicapt kind

Onze zoon is zwaar gehandicapt, Daar hij nauwelijks geld kan opmaken,(... >>


Kindsdeel opeisen

als i9k mijn huis verkoop,wil ik een huis huren en het geld,na aftrek ... >>


onterven kind

mijn vader woont sinds 1,5 jaar in frankrijk met een nieuwe vriendin. ... >>


kindsdeel gescheiden vader

gescheiden vader woont bij andere vrouw,als deze vader komt te overlij... >>


wat is het kindsdeel jaren later

Mijn vader is in 1982 overleden. Mijn moeder had een testament op de l... >>


kindsdeel en informatieplicht

Hallo, Kan ik bezwaar maken tegen mijn kindsdeel? Ik heb het idee dat... >>


Kindsdeel grootouders opeisen

Geachte heer/mevrouw, Mijn ouders zijn sinds kort gescheiden. Ik he... >>


Kindsdeel niet erkende kinderen

Geachte heer/mevrouw, Mijn vader heeft mij nooit erkend. Nu vraag i... >>


Erfdeel opeisen

Onze moeder is in 2001 gestorven. Mijn ouder zijn gehuwd in gemeenscha... >>


aangenomen kind

hallo, mijn eerste vrouw had reeds een kind toen we trouwden ik heb... >>


kindsdeel stiefkind

Ik ben enig kind uit het 1e huwelijk van mijn vader. Er werd geen tes... >>


kindsdeel bij hertrouwen

Mijn vader is nu nog getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Hij ligt n... >>


legitieme portie opeisen

Geachte heer, Indien ik mijn kinderen ontef en zij aan de erfgename e... >>


Legitieme

geachte heer, helaas is mijn vader onlangs overleden en heeft hij v... >>


Recht op kindsdeel?

Mijn vader is 12 jaar geleden naar het buitenland verhuisd en is een a... >>


opeisen kindsdeel bij nieuw huwelijk

Mijn moeder is al bijna 15 jaar geleden overleden. Mjn ouders hadden e... >>


Uitkereing Erfenis/legitieme portie

Geachte Notaris Hierbij wil ik u vragen welke stappen ik kan ondernem... >>


erfrecht minderjarige

Mijn vader is overleden toen ik 5 jaar was. Mijn vader is van 1982. ... >>


kindsdeel opeisen bij nog in leven zijnde ouder.

Mijn ouders hadden een langstlevende testament. Moeder is gestorven ee... >>


legitieme aanspraak/langstlevende testament?

Kan een moeder haar huis verkopen en één van haar dochters in de kou... >>


afstand doen erfenis?!

geachte,mijn vrouw heeft nog een moeder in leven en een zus.lZowel met... >>


kindsdeel opeisen

Geachte heer, Mijn vraag luidt als volgt;mijn moeder is anderhalf j... >>


Kindsdeel opeisen

Geachte heer/mevrouw. Mijn ouders zijn gescheiden. Ik woon bij mijn... >>


vader maakt alles op

5 jaar geleden is mijn moeder overleden, ze had een langstlevende test... >>


kindsdeel en waarde huis

hallo, ik heb even een vraag over de situatie van vraag 6779 ook... >>


kindsdeel overleden vader

Ik zou graag willen weten of de kinderen van mijn man, uit een eerder ... >>


kindsdeel en rente

hallo, in 1994 is onze moeder overleden en mijn ouders hadden geen ... >>


alsnog uitbetalen kindsdeel/vruchtgebruik

mijn vader is al overleden en mijn moeder heeft het 'vruchtgebruik' va... >>


vastleggen erfenis kind

Mijn man is vorig jaar overleden. Op dat moment hadden wij een kind va... >>


Opeisen kindsdeel bij levende ouders

Al jaren heb ik gebroken met mijn ouders om hetgeen ze me vroeger hebb... >>


kindsdeel opeisbaar??

vader overleden in 1990.Wij, 3 kinderen, hebben toen afstand gedaan va... >>


legitieme aanspraak

Ik heb door ruzies al jaren geen contact meer met mijn ouders , broer ... >>


Uitbetalen kindsdeel

Moeder is 15 jaar geleden overleden. Enkele jaren daarna heeft vader a... >>


erfdeel verschillend tussen kinderen

hallo, mijn vraag is of het ook mogelijk is het ene kind meer te late... >>


erfenis van ouders en onterven

Sinds zes jaar is er nauwelijks contact tussen mij en mijn ouders. Ik... >>


kindsdeel verwerpen

Geachte heer, mevrouw, Mijn vader is vorige week overleden. Hij was... >>


waarde van niet opeisbaar kindsdeel

waar moet ik heen om erachter te komen of mijn moeders kindsdeel wat n... >>


berekening waarde erfdeel

nu het erfdeel van mijn moeder vrijkomt hoe wordt dat nu berekend van ... >>


Kindsdeel tijdens leven opeisen

Mijn ouders zijn gescheiden. Ik heb geen contact meer met mijn vader. ... >>


kindsdeel opeissen

mijn vader is 22 jaar geleden overleden ik was toen 8 jaar. toen mijn... >>


Verschil kindsdeel bij onterven

Als ik mijn testament zou veranderen en mijn dochter zou onterven, wat... >>


Erfdeel ouders na eigen scheiding

ik ban in 1972 getrouwd,2jaar later overlijd mijn moeder,en in 1984 be... >>


rechten van het kindsdeel/vruchtgebruik

Mijn ouders zijn gescheiden en mijn vader heeft een nieuwe partner. Zi... >>


kindsdeel opeisbaar na hertrouwen

hallo, mijn moeder is voor de 2e keer getrouwd.In dit huwelijk is e... >>


Erfenis vader/kindsdeel

Mijn vader is in 2000 overleden en heeft in het testament beschreven d... >>


kindsdeel tijdens leven ouders.

is het mogelijk om mijn kindsdeel op te vragen als beide ouders nog le... >>


langstlevende testament en schulden

Goedemiddag, Mijn moeder is overleden er is een langstlevende test... >>


onterven kind

Graag zou ik het volgende willen weten: mijn vader is een vermogend ma... >>


kindsdeel opeisen

mijn moeder is 8jaar geleden overleden. mijn vader heeft een tijdje e... >>


Erfdeel ouders na eigen scheiding

Ik ben 10 jaar geleden gescheiden. Een maand voordat de scheiding werd... >>


vervolg op vraag 6580

Ik begrijp dat na overlijden van de stiefmoeder de vordering + rente u... >>


kindsdeel opeisen bij tweede echtgenote

Vader aantal jaren geleden overleden. Voor de 2e keer getrouwd. Uit ... >>


opeisen kindsdeel

Mijn schoonmoeder is vorig jaar overleden. Mijn schoonvader had al sne... >>


kindsdeel opeisen bij scheiding ouder

Moeder is 12 jaar geleden overleden. Wij 2 kinderen (toen nog minderja... >>


onterving en som eeneens

Als je onterft bent en je weet niet de reden en je voelt je sterk bena... >>


kindsdeel opeisen

mijn ouders hebben nu 17 jaar geleden met mij gebroken en willen niks ... >>


Informatie voor kinderen uit 1e huwelijk

Geachte heer/mevrouw, Mijn broer en ik zijn kinderen uit het 1e huw... >>


waarom geen antwoord op vraag

Ik heb de vraag met titel boedelbak zo duidelijk mogelijk bij U gestel... >>


Boedelmachtiging intrekken

Na het overlijden van onze moeder heb ik van mijn broer en zus een boe... >>


Erfdeel is weggeschonken

In 2001 kregen wij(4kinderen) ons kindsdeel van vader die in 1972 was ... >>


vruchtgebruik/kindsdeel

geachte heer.... mijn vader is enkele jaren geleden overleden en heef... >>


kindsdeel opeisen

Mijn vader is 8 jaar geleden overleden.Nu gaat mijn moeder een geregis... >>


kindsdeel opeisen

Mijn vader is reeds 17 jaar geleden overleden, mijn moeder leeft nog ,... >>


erfenis kinderen

Situatie Mijn beide ouders zijn overleden. Uit het eerste huwelijk ... >>


Moet ik naar notaris als mijn hertrouwde vader is overleden?

Mijn dochter van 25 heeft al jarenlang geen contact met haar vader geh... >>


moeder verkoopt huis

Mijn moeder wil het huis verkopen. Vader is al verschilende jaren dood... >>


waarde van niet opeisbaar kindsdeel

Onlangs is mijn vader overleden. De levenspartner van mijn vader (mijn... >>


schulden erven

Geachte heer, Mijn moeder is 2 maand geleden overleden op 48 jarige... >>


Verkoop huis en kindsdeel

Situatie. Ouders gescheiden in 1986. Mijn moeder hertrouwd in gemeens... >>


kindsdeel bij verkoop woning

Mijn vader is 5 jaar geleden overleden. Hij was 2 jaar daarvoor hertro... >>


sofinrs nodig voor aangifte?

Hallo, Mijn vader is overleden en mijn moeder heeft onze sofinrs gevra... >>


Opvragen kindsdeel uit huwelijk vader

Hallo, Mijn ouders zijn gescheiden. Daaruit zijn 2 kinderen voortgek... >>


legitieme portie opeisen

Vooruitlopend op het bekendmaken van een testament waar we vrijwel zek... >>


kindsdeel opeisen vóór overlijden

Geachte Heer/Mevrouw. Gaarne zou ik van u willen weten hoe ik mijn ki... >>


Recht op erfenis vader?

Geachte mevrouw/mijnheer, Ik heb een vraag aan u. Mijn moeder is in... >>


opvragen kindsdeel

Mijn vader is dit jaar overleden. Mijn vader is voor de derde keer he... >>


Erfrecht wanneer contact reeds 5 jaar verbroken is

Mijn vader is zopas overleden. Er is onenigheid tussen mij en mijn oud... >>


legitieme portie/verwerpen

Als ik de erfenis van mijn ouders verwerp ten gunste van mijn kinderen... >>


moeder gaf alles weg

In 2001 overleed onze vader, waarna moeder alles kreeg. Onze zus heeft... >>


opeisen kindsdeel na samenwonen moeder?

Mijn vader is 6 jaar geleden overleden. Nu gaat mijn moeder samenwonen... >>


recht op vaders erfenis na verwerping

Hallo mijnheer, onze vader is eind maart van dit jaar overleden. Zijn ... >>


kindsdeel overleden moeder in erfenis Oma

hallo.. heb een vraagje? mijn moeder is 5 jaar geleden overleden... >>


kinderen uit eerste huwelijk

ik heb 2 kinderen uit mijn eerste huwelijk. Mijn ex man is onlangs ove... >>


kindsdeel krijgen voor overlijden langstlevende

kan ik mijn kindsdeel vragen? mijn vader woont alleen en mijn moeder i... >>


kindsdeel opeisbaar

L.S. mijn ouders zijn gescheiden toen ik 1jaar was (40 jaar geleden).... >>


kinsdeel + verkoop ouderlijk huis

Mijn moeder overleed 20 jaar geleden. Mijn vader wil nu het ouderlijk ... >>


vruchtgebruik/verblijvingsbeding

Geachte notaris, Mijn vader is vorig jaar overleden. Hij liet twee ... >>


Kindsdeel opeisen 2e huwelijk

L.S., Mijn vader is onlans overleden. Leefde in zijn 2e huwelijk. ... >>


legitieme aanspraak/kindsdeel

Al eerder heb ik gemaild over dat onze oom overleden is en dat hij zij... >>


Kindsdeel opeisbaar?

ls, Nadat mijn moeder in 2003 is overleden is mijn vader alleen achte... >>


kindsdeel opeisen

Mijn vraag is: Mijn man is 4 jaar geleden overleden, we hadden samen ... >>


kidsdeel eerste huwelijk

hallo ik ben Christina nu 31 jaar ,mij moeder is overleden toen ik 8 j... >>


testament papa/moeder hertrouwd

Hallo,mijn vader is in 1995 overleden.Heeft een testament opgemaakt.Wa... >>


machtiging rechter voor verwerpen

Mijn schoonvader is overleden. Mijn man en zijn drie zusters gaan de e... >>


onterft en toch plichten

mijn opa heeft mijn vader onterft en wij zijn met hem onterft mijn om... >>


kindsdeel bij hertrouwen

Mijn moeder is 2 jaar geleden overleden, mijn vader is vorig jaar hert... >>


kindsdeel uitkeren

mijn ouder hebben een testament op de langstlevende. Vader is vorig ja... >>


rechten en plichten/verwerpen

Geachte mevr., heer, Mijn recalcitrante schoonmoeder (86 jr) wil na... >>


kindsdeel voor verbouwing

mijn vader is 15 jaar geleden overleden ik heb drie broers is het... >>


kindsdeel opgemaakt

mijn vader is twee jaar geleden overleden en deze heeft geen testament... >>


kindsdeel en langstlevende testament

.Goedemorgen, Mijn vader is overleden in september 2004, hij had... >>


erfrecht & kindsdeel

Mijn vader is 10 jaar geleden overleden en met mijn moeder heb ik (ook... >>


zwager weigert erfenis

Mijn schoonmoeder is deze week overleden. Ik ben getrouwd met de midde... >>


verwerpen erfenis vader/erfenis oma

Ik en mijn zus hebben de erfenis van mijn vade, 3 maanden geleden verw... >>


naar de notaris na overlijden

Mijn vader is onlangs overleden. Ik ben enig kind, mijn ouders zijn in... >>


KINDSDEEL NA ACHTERNAAMSVERANDERING

IK HEB TWEE ZOONS DIE WILLEN DE ACHTER- NAAM VAN HUN VERZORGER/STIEFVA... >>


opeisen van kindsdeel overleden vrouw?

Mijn man's eerste vrouw overleed 2 jaar na haar vader. Haar kindsdeel ... >>


kan een kindsdeel worden verschoven/vervallen?

een moeder is overleden, 6 jaar geleden. Er was een testament was opge... >>


plaatsvervullend erfgenaam

In 1997 ben ik gescheiden. Nu is de vader van mijn 2 dochters vorig ja... >>


hartstichting als erfgenaam

mijn vader is overleden en nu laat hij alles na aan de hart stigting k... >>


zichzelf laten onterven

Mijn zuster heeft zich zelf notarieel laten onterven , voor in geval d... >>


kindsdeel opeisen vóór overlijden

ben gescheiden. wil huidige woning handhaven,kan ik nu al mijn kindsde... >>


Kan mijn moeder mij onterven?

Mijn broer is recent overleden,wij zijn nu nog met zijn vieren.Door ru... >>


kindsdeel voor mijn zoon?

Mijn partner is 4 jaar geleden overleden. Wij hadden een samenlevingso... >>


onterven? legitime deel?

Ik heb begrepen dat je wel een kind kan onterven maar niet het legitim... >>


succesie recht en legitieme portie

goeden avond bij deze mijn vraag.Mijn vader is in 99 overleden en mij... >>


Aanvechten testament/kindsdeel

mijn overleden vader handelde alles op naam van een stichting en was ... >>


deel opvragen van overleden moeder

Moeder overleden 01 okt 1975. Vader heeft testament gemaakt na ruzie ... >>


kinderen mede-eigenaar?

Mijn man is in 2002 overleden. We hadden geen testament. Ik ga nu mijn... >>


kleinkind erft ipv overleden ouder??

mijn vader is overleden in 2000 zijn moeder, mijn oma is in 2004 overl... >>


onterven kleinkinderen

Daar onze oudste zoon in het jaar 2001 is overleden en hij een kind ha... >>


recht op kindsdeel

Mijn vader is onlangs overleden . In zijn testament heeft hij gesteld... >>


Successierechten kinderen bij langstlevende testament

Vorig jaar is mijn vader overleden. Mijn ouders hebben indertijd een l... >>


Opeisbaarheid kindsdeel (zonder testament)

Geachte heer, mevrouw, Mijn moeder is ongeveer 8 jaar geleden overl... >>


Kindsdeel in erfenis in Belgie

Beste, Mijn zus is vorig jaar overleden. Zij had van mijn ouders een... >>


is onterving mogelijk?

Mijn vader is een jaar geleden overleden, zijn vrouw een half jaar gel... >>


opeisen en beschikken over kindsdeel

Mijn moeder is 2 jaar geleden overleden, en mijn vader 1 1/2 maand gel... >>


Testament onder invloed drugs

L.S., Mijn moeder liet op 6 oktober vlak voor haar door een testame... >>


Erfrecht na overlijden 2e echtgenoot

Een vrouw wordt weduwee van haar tweede echtgenoot in gemeenschap van ... >>


kindsdeel opeisen

Mijn moeder is op 10-9-2003 overleden mijn vader spreek ik nooit. Kan ... >>


Opeisen kindsdeel

Beste Notaris, Mijn vader heeft sinds kort een nieuwe vriendin na het... >>


opeisbaarheid vordering

Mijn vader is hertrouwd in gemeenschap van goederen.Uit zijn eerste hu... >>


kindsdeel direct opeisbaar

Op 4 april kreeg ik dit antwoord:. De kindsdelen van uw vader zijn pas... >>


gevolgen van direct opeisbaar kindsdeel

Mijn vader woont samen met mijn stiefmoeder in een koophuis. Als mijn ... >>


kindsdeel zonder testament

Hoi ik heb een vraag over het kindsdeel. Mijn moeder is 7 jaar gelede... >>


onterven na overlijden

indien er geen testament is van overleden ouders, kunnen broers dan e... >>


kindsdeel overleden ouder

mijn moeder is 5 jaar geleden overleden. na 1 1/2 jaar is mijn vader w... >>


hoogte erfdeel kinderen

Sorry, maar ik heb net en mail verstuurd met een verkeerd email adres.... >>


kindsdeel opeisen

Mijn moeder is drie jaar geleden overleden. Mijn vader heeft een vrien... >>


kindsdeel opeisbaar

Mijn vader is onlangs overleden. Ze hadden hun huis verkocht 6 maand v... >>


Kindsdeel opeisen bij erfgenaam langstlevende

Ik kreeg bericht van een notaris dat mw. Y het kantoor volmacht gegeve... >>


Nog te betalen successierechten

, Totaal vermogen ouders (huis en spaarpot) 390.000,- euro Pa over... >>


successierechten over niet opeisbaar kindsdeel

Geachte heer In de afgelopen weken is het een aantal keren voorgekome... >>


"tijdelijk" afstand doen van Kindsdeel

Ca. 5 jaar geleden is mijn vader overleden. Kort daarna heeft mijn zus... >>


legitieme aanspraak/kindsdeel

Mijn moeder, heeft per notariele akte bepaald, dat na haar overlijden ... >>


kindsdeel

Onlangs is de vader van mijn schoonmoeder overleden, zij vermoedt dat ... >>


kindsdeel opvraging blokkeren

Geachte heer/mevrouw, Graag had ik wat advies gehad en wat antwoord... >>


kindsdeel opeisen

vb.Er is een familie met 4 kinderen waarvan de moeder nog maar alleen ... >>


Rechten van enig kind

L.S!, Mijn dochter is 7 jaar geleden erkend door haar vader, die ec... >>


erfdeel opvragen kind

Mijn ex-vriend en ik hebben en kind.Nu is onlangs ex-vriend(haar vader... >>


Hoe wettelijk is een kindsdeel?

Hoe bindend is een handgeschreven brief (niet notarieel vastgelegd) va... >>


erfenis en bijstandsuitkering.

mijn vriendin haar vader ligt op sterven. wij weten dat hij geen testa... >>


Kindsdeel nooit uitgekeerd

Mijn moeder is overleden dat ik nog minderjarig was. Mijn vader heeft ... >>


kindsdeel opeisen vóór overlijden

Hallo ik zit met een vraag. MIjn vader heb ik weinig contact mee en hi... >>


kindsdeel en testament

Ik had een vraag voor mijn vader. Zijn vader is 8 jaar geleden gestorv... >>


Kindsdeel opmaken?

Mijn stiefvader is dit jaar overleden. Hij had een testament gemaakt w... >>


kleinkind ook recht op kindsdeel??

De moeder van mijn vader is een tijd terug overleden en heeft een erfe... >>


kindsdeel opeisen

Mijn vader is hertrouwd (in gemeenschap van goederen) met een vrouw na... >>


terminologie

Geachte Heer, Dit is wis en waarachtig een heel snel antwoord op mi... >>


Kindsdeel ook voor aangetrouwden?

L.S. Mijn schoonmoeder overleidt.Mijn vrouw is haar enige overgebleve... >>


Krijg je automatisch bericht bij overlijden van tweede vrouw van je va

geachte Heer, Allereerst mijn hartelijke dank voor het( zo snel ) bea... >>


Opeisen kindsdeel voor overlijden

Geachte heer/mevrouw, Mijn vader zal binnenkort overlijden. Zijn er... >>


kindsdeel betalen?

Na mijn scheiding heb ik mijn deel van ons 'eigen' huis ontvangen. Nu ... >>


kindsdeel na tweede huwelijk vader.

Geachte Heer, Wij hebben als kinderen nergens aanspaak doen gelden ... >>


overlijden in duitsland

Vraag: hulp in duidsland op 6 okt j.l is mijn vader overleden in duit... >>


kinderen mede-eigenaar?

Mijn man is overleden. Onze kinderen uit eerdere relaties hebben we ... >>


kindsdeel als bloot eigendom

Mijn moeder is in 1993 overleden. Mijn ouders hadden een testament waa... >>


weigeren kindsdeel

Binnenkort wordt ik geconfronteerd met een erfenis van mijn vader waar... >>


kindsdeel na hertrouwen

Mijn vriend is in juli zijn moeder verloren, hieruit is een erfenis ge... >>


kindsdeel na hertrouwen

na het overlijden van mijn mama belooft mijn stiefpa dat ik het ene en... >>


Kindsdeel in de woning

Mijn moeder is in 1982 overleden. Er was geen testament en mijn ouders... >>


opeisen kindsdeel bij verkoop huis.

Geachte heermevr Op 7-6-2000 is mijn moeder overleden. Mijn ouders... >>


Hoogte van kindsdeel

Moeder en vader zijn gescheiden. Zoon 17 jaar woont bij vader. Moeder ... >>


Vordering verkoop huis oma

Mijn vader is 9 jaar geleden overleden. Het huis van zijn moeder is al... >>


Rente kindsdeel uitbetelen

Ouders waren in gemeenschap van goederen in 1947 getrouwd, 3 kinderen,... >>


kindsdeel opeisen vóór overlijden

bestaat de mogelijkheid nog steeds, als beide ouders nog leven en same... >>


successiebelasting over het kindsdeel

Geachte heer/mevrouw, Ik heb onlangs voor een kennis een aangiftefo... >>


recht op erfenis als kleinkind

mijn moeder wil na overlijden van haar ouders haar erfenis verwerpen v... >>


afwijzen kindsdeel

Geachte Heer, Al jaren heb ik geen contact met mijn moeder(weduwe) en... >>


onterven kleinkinderen

Situatie: Gezin, 4 kinderen. Moeder overleden. Vader nog in leven. Van... >>


kindsdeel opeisen

Mijn schoonouders worden nu al door een van de kinderen lastig gevalle... >>


Onterving kinderen en kleinkinderen

Ik ben een moeder van twee kinderen en drie kleinkinderen. Graag wil i... >>


opeisen kindsdeel

In 2001 is mijn moeder overleden. Ik kon toen nog mijn kindsdeel opeis... >>


Kindsdeel en levensverzekering

Ik heb een neefje van 18 jaar. Zijn vader en moeder zijn enige jaren g... >>


rentevergoeding na opeising

L.S. Mijn kindsdeel is opengevallen bij het overlijden van de langs... >>


onterving

hallo Ik ben de kleindochter van mijn dementerende oma. Mijn oma heef... >>


kan ik mijn kindsdeel nog opeisen

mijn vader is al een hel tijd dood, ik heb nooit een kinds deel gehad ... >>


legitieme aanspraak/kindsdeel

Mijn vader en moeder zijn 5 jaar geleden gescheiden. Helaas niet in go... >>


kindsdeel en onterft

geachte lezer, het volgende doet zich voor, Mijn vader is in 2002 ... >>


erfdeel en successie

Ik ben enig kind. Mijn ouders hebben een eigen woning. Als mijn moeder... >>


vroegtijdige "aflossing" kindsdeel

Mijn moeder is overleden in 1999 en er was een langslevende contrct. N... >>


onterven

Geachte Notaris ik heb al een geruime tijd geen contact meer met mi... >>


erfdeel opeisen

hallo mijn vader is 22- 11- 2004 overleden ze zijn beide in de eerste ... >>


opeisen kindsdeel bij immigratie vader

Gaeachte Heer/Mevrouw Ik wil u vragen kunnen kinderen hun kindsdeel o... >>


legitieme aanspraak/kindsdeel

In het nieuwe erfrecht is het percentage van het kindsdeel anders gewo... >>


al ontvangen kindsdeel en schenkingen

1 van de kinderen heeft haar/zijn kindsdeel 12 jaar geleden ontvangen.... >>


verdeling erfenis zonder kennisgeving

De moeder van mijn man is in mei 2004 overleden. Er zijn twee kindere... >>


Kindsdeel

Mijn moeder is vorig jaar oktober overleden. Mijn vader is inmiddels h... >>


uitbetalen kindsdeel

Bij het overliijden van mijn moeder (2000) is er een vordering van mij... >>


kindsdeel opeisen bij samenwonen

de moeder van mijn schoonmoeder is 4 weken geleden overleden, ze woond... >>


verwerping, naar wie gaat mijn deel?

Beste notaris, Dit betreft de nalatenschap van mijn vader. Ik en mi... >>


kindsdeel opeisbaar bij hertrouwen?

Mijn vader is in 1993 overleden en mijn ouders hadden een testament op... >>


kindsdeel na hertrouwen

ik heb een vraag een vriend van mij . zijn vader is pas overleden maa... >>


betalen vordering

Casus: Moeder is overleden in 2000 en had langstlevende testament (o... >>


kindsdeel als de ouders nog leven

is het mogelijk dat kinderen boven de 18 jaar hun kindsdeel opeisen al... >>


kindsdeel?

Vader overleden 2002 moeder was al overleden. 2 kinderen (dochter en ... >>


Opeisen kindsdeel na 15 jaar?

Ik ben enig kind. Mijn moeder is 15 jaar geleden overleden. In haar te... >>


successiebelasting over het kindsdeel

Mijn vraag is eigenlijk hoe het zit met de successierechten?? Het zit ... >>


Kindsdeel bij hertrouwen

Vader, 3 kinderen uit eerste huwelijk, tweede huwlelijk 1 kind geadopt... >>


Opeisbaarheid kindsdeel

Mijn vader is helaas pas geleden overleden. Samen met mijn broer zijn ... >>


legitieme portie

Situatie: Ouders hebben 2 kinderen.Vader overlijdt en 1 kind eist haa... >>


opeisbaarheid

volgens een akte van verdeling na het overlijden van mijn vader werd m... >>


kindsdeel vader

Mijn vader is in 1995 overleden. Mijn opa en oma (de ouders van mijn v... >>


bevoorrechting 1 van de kinderen

L.S. bejaarde moeder woont samen met 1 v.d. 3 volwassen kinderen. va... >>


wanneer is het kindsdeel opeisbaar?

geachte mevrouw, mijnheer, als een vader (gescheiden) hertrouwt onder... >>


Kindsdeel

Verleden week heb ik vernomen dat mijn moeder is overleden. Mijn vader... >>


verwerpen erfenis minderjarigen

Grraag zou ik advies willen bij de volgende situatie. Het betreft t... >>


langst-levende testament

wij hebben eind 1980 een langslevende testament op laten maken. vraag... >>


kindsdeel van stiefvader

Geachte Meneer/mevrouw, Daar mijn stief/plleegvader is overleden in... >>


erfdelen

In vervolg op vraag 4669 Mijn schoonvader overlijdt als eerst. Hij la... >>


Kindsdeel en schuldsanering

Ik beb een sanering, met drie jaar heb ik schoonschip. Als mijn vader ... >>


kindsdeel opeisen

Vorig jaar is mn buurvrouw op 47 jarige leeftijd overleden. Sinds 7 m... >>


kindsdelen bij tweede huwelijk

Mijn moeder is op latere leeftijd in gemeenschap van goederen gehuwd m... >>


n.a.v. 4624

Waarvoor moeten de kinderen dan tekenen als u zolas u het omschrijft, ... >>


Opeisen kindsdeel bij hertrouwen?

Ik ben sinds kort weduwe en mijn nieuwe vriend is weduwnaar. Is het zo... >>


onterving kinderen

L.S. Mijn moeder is inmiddels vijf jaar overleden en wij zijn, met dr... >>


volmacht en langstlevende testament

Mijn moeder laat ons dus voordat het Testament van mijn vader is geope... >>


Kindsdeel opeisbaar

Vader dit jaar overleden. Voor de 2e keer getrouwd. Uit 1e huwelijk ... >>


Kindsdeel opeisbaar

Vader dit jaar overleden. Voor de 2e keer getrouwd. Uit 1e huwelijk ... >>


kindsdeel opeisen

halllo ik heb een vraagje mijn moeder is al 7 jaar overleden en ik ... >>


Kindsdeel opeisen

Vader overleden dit jaar. Vader was hertrouwd en uit dit huwelijk 2 k... >>


opeisen kindsdeel bij scheiding

Wanneer jaren geleden bij het overlijden van een schoonvader (zonder ... >>


boedelvolmacht/berusting

Toen mijn vader overleed, heeft onze moeder ons kinderen een papier on... >>


Kan een ongeboren kind erven?

Oma is onlangs overleden. Daar moeder reeds eerder is overleden neemt ... >>


wanneer kindsdeel opeisbaar

Ik ben 11 jaar geleden gescheiden, na een huwelijk in gemeenschap van ... >>


kindsdeel

Mijn ouders zijn ongeveer 25 jaar geleden gescheiden en zowel mijn zus... >>


kindsdeel

L.S Graarne zou ik van u het volgende vernemen. Mijn ex.man gaat ei... >>


voortijdig afzien van kindsdeel

Mijn vader is stervende, nu heb ik al jaren geen contact meer met de f... >>


Kindsdeel na overlijden hertrouwde vader

Mijn vader is overleden kort geleden. Mijn ouders zijn gescheiden en m... >>


legitieme portie inroepen

Na het overlijden van mijn schoonvader bleek dat hij mijn man, enigst ... >>


kindsdeel

geachte heer/mevr mijn oma en opa zijn onlangs kort na elkaar overl... >>


grootte kindsdeel

Graag zou ik willen weten of aan mij en mijn zus bekend gemaakt had mo... >>


opeisen kindsdeel

Mijn vader is in maart 2002 overleden. Vervolgens is er nooit gesproke... >>


onterven via testament

Kan/mag een man zijn kinderen onterven als dit in zijn testament opgen... >>


erfenis minderjarige

Beste heer/mevrouw, Mijn moeder is overleden en heeft wat geld nage... >>


opeisen kindsdeel

Mijn moeder gaat binnenkort samenwonen waarbij de nieuwe partner in ha... >>


kindsdeel na scheiding

Na het overlijden van mijn moeder in 1996, heeft mijn vader, het huis ... >>


kindsdeel bij hertrouwen

Mag de 2e vrouw van mijn vader, na zijn overijden, al het geld opmaken... >>


vrijstelling successierecht

Wat is de hoogte van het bedrag dat is vrijgesteld van successierechte... >>


kindsdeel direct

mijn vader is voor de tweede keer getrouwt,als hij komt te overlijden ... >>


opeisen kindsdeel hertrouwde grootouder

Beste Notaris, Mijn opa (87) is vorig jaar een geregistreerd partne... >>


legitieme deel

Ik heb recht op een legitiem deel nu mijn vader overleden is. Moeder i... >>


kindsdeel

ik ben enig kind nu is mijn vader al 11 jaar geleden overleden en de ... >>


opa en oma mij onterfen ?

geachte meneer/mevrouw, Mijn vader is een aantal jaren geleden over... >>


Onterven en boedelverdeling

Als een kind onterft (via testament) is, is het (via testament) mogeli... >>


blijft een kind erfgenaam

Wanneer je al jaren geen contact hebt met jouw vader (of moeder), ben ... >>


wanneer kindsdeel opeisbaar

Graag zou ik willen weten wat te doen bij het overlijden vader 1 jaar ... >>


Erfdeel kleinkind

Mijn moeder is al enige tijd geleden overleden. Nu overlijd mijn groot... >>


Wanneer de keuze maken tussen aanvaarding of verwerpen

Geachte dames en/of heren, Onze vader is gisteravond overleden. Onze ... >>


Ontzetten ouderlijke macht en erfrecht

Zeer recent is mijn broer overleden, zowel hij als zijn ex echtgenoot ... >>


Inzage testament

Mijn vader is afgelopen jaar overleden. Hij heeft mijn broer onterft i... >>


Hoe kun je een kindsdeel opeisen?

Geachte heer/dame, Wij (4 kinderen) hebben jaren geleden het huis van... >>


legitime portie

geachte heer, mijn vader is 11 jaar geleden overleden, ik had in die ... >>


onterven

kan ik mezelf laten onterven van een ouder, en als die bijvoorbeeld ... >>


belasting en kindsdeel

Mijn vader is in december 2003 overleden. Er is een langslevenden test... >>


kindsdeel, wat is er over

Mijn vader is voor de 2e keer getrouwd en voor zijn overlijden bij een... >>


kan men kindsdeel opeisen?

Mijn moeder is in 1998 overleden, en nu is mijn vader ook overleden. I... >>


onterft

Mijn moeder heeft 4 kinderen 2 daarvan heeft ze onterft hebben die nog... >>


kind onterven bij naamswijziging

mijn moeder is gescheiden en hertrouwt, ik heb de naam van haar nieuwe... >>


opeisen kindsdeel

Geachte... Mijn stiefvader is op dit moment mentaal niet in staat z... >>


opeisen deel verkoop ouderlijk huis

Mijn schoonmoeder is onlangs overleden en woonde met 2 kinderen in een... >>


Schulden van vader over op kinderen?

De vader van mijn nichtjes is afgelopen zomer overleden. Hij had nogal... >>


onterving

Beste lezer, Aan het begin van deze maand is mijn vader overleden. Ui... >>


legitieme portie

Beide ouders zijn overleden.Stel dat er EURO 20.000 te verdelen is on... >>


Kindsdeel

Mijn moeder is in 1980 overleden, mijn vader is hertrouwd, nu is mijn ... >>


legitieme kindsdeel

Ik heb ergens gelezen dat als je als kind je legitieme kindsdeel opeis... >>


Erfrecht en schenking

Mijn vader is overleden 31.07.2002 had een test. langstlevende. gezame... >>


Erfrecht legitieme deel

er is in 1989 een testament opgemaakt door een vader met daarin 3 erfg... >>


Recht op kindsdeel?

Mijn ouders zijn al jaren gescheiden. Mijn vader is hertrouwd. Als hi... >>


Wilsrechten en andere vragen

Hallo, Mijn vader is in maart dit jaar overleden (2003) en was 9 ma... >>


kindsdeel bepaling

Wij hebben in de familie een probleem met de bepaling van het kindsdee... >>


kindsdeel/onterven

Mijn vader is pas overleden. Mijn moeder leeft nog en ik heb nog een b... >>


onterven zus

Mijn vader is in 1987 overleden met achterlating van een vrij ingewikk... >>


erfenis met schulden

Wij zijn er sinds kort achter gekomen dat onze ouders/schoonouders een... >>


Erfenis vanuit buitenland

Mijn vader(die ondertussen overleden is) is erfgenaam van een woning i... >>


Langstlevende testament en belasting

In 1990 vader overleden. Testament langstlevende. Vordering 6 kinderen... >>


verwerpen kindsdeel

Geachte meneer/mevrouw, Wat zijn de financiele consequenties als de... >>


onterven

Mijn opa heeft mijn moeder onterft mijn oma leefde nog en wist hier ni... >>


ja/nee testament en afschrift ja/nee

Vragen staat vrij. Zolang betreffende persoon nog leeft, zult u moete... >>


Onterft

Mijn vader, nog levend, heeft in zijn testament bepaald dat indien hij... >>


recht op kindsdeel

Mijn vader is opnieuw hertrouwd in gemeenschap van goederen. Huwelijk ... >>


Onterven kinderen

20 jaar geleden is mijn moeder overleden. Toen heb ik mijn moeders dee... >>


onduidelijke boedel

Geachte heer/mevrouw, De vader van mijn moeder is in februari 2003 ov... >>


plaatsvervulling

mijnheer/mevrouw mijn schoonvader 25augustus ov... >>


erfenis en echtscheiding

Mijn vader is in 1991 overleden. Hij had een testament op de lagstleve... >>


legitieme portie na overlijden echtgenote

Graag zou ik het volgende aan u vragen. In 1981 is een "langstlevende... >>


Termijn kindsdeel

In 1996 is mijn moeder overleden. De drie kinderen hebben toen geen va... >>


Kindsdeel maar geen informatie

Mijn vriendin heeft ooit een volmacht getekend om haar broer de nalate... >>


financiele afwikkeling kindsdeel

Vader in 1984 overleden. Blijven een moeder en twee volwassen kinderen... >>


testament aanvechten/kindsdeel

geachte heer,mevrouw mijn moeder is een aantal weken geleden overl... >>


termijn van afwikkeling

Ik heb , door het overlijden van mijn moeder een vordering op mijn st... >>


Kindsdeel {rechtenop}

Mijn vraag is, wat kan of moet ik ondernemen, mijn vader is onlangs ov... >>


rechten als erfgenaam

rechten/plichten Mijn vader is pas overleden en ik heb totaal geen in... >>


afdeling in aandelen

Op moment van overlijden van mijn vader had zijn aandelenpakket (het o... >>


testament langstlevende

Vijf jaar geleden is mijn schoonmoeder overleden. Vorige week de stie... >>


Kindsdeel

Mijn vader is al 19 gescheiden van me moeder, maar nu gaat hij opnieuw... >>


kindsdeel uitbetalen of schenken

mijn vrouw is begin dit jaar overleden. ze had een testament op de lan... >>


problemen stiefbroers/zussen

Na het overlijden van mijn stiefvader in 2000 maakten mijn 8 stiefbroe... >>


Waardebepaling Kindsdeel

Tien jaar geleden is mijn vader overleden en hadden mijn ouders een co... >>


uitbetalen vordering?

Mijn schoonvader overleed in 2001. Er was een testament op de langstle... >>


Legitieme portie, oud of nieuw erfrecht

Enkele jaren geleden heeft mijn moeder mijn broer onterfd en alleen de... >>


kindsdeel weigeren

januari 2000 is mijn vader overleden. Mijn ouders hadden een testament... >>


legitieme portie

geachte heer van de griend, ik heb een vraag over legitieme portie.... >>


kindsdeel gedeeltelijk uitbetaald?

geachte heer,mevrouw mijn moeder is in 1999 overleden ,mijn ouders ... >>


erfenis kinderen na scheiding

Ik ben gescheiden, en ik heb twee kinderen. Ik heb van mijn eigen hui... >>


recht op polis

Bij het overlijden van mijn vader ( moeder is 11 jaar geleden overlede... >>


opsporing/kennisgeving bij onterving

ik werk voor een nederlands bedrijf in het buitenland en gebrouilleerd... >>


legitieme portie opeisen

Notaris, Mijn vader is overleden en omdat we niet on speaking terms... >>


BEM clausule

Onze zoon is bij een bedrijfsongeval om het leven gekomen. Voor zijn z... >>


erfrecht kinderen ex-vriend

Mijn ex-vriend heeft geen contact meer met zijn kinderen in Engeland e... >>


erfrechten tov. biologische vader?

Heeft een kind wilsrechten tov. zijn voogd, wanneer bekend is, dat zij... >>


legitieme portie

Alsvast bedankt voor uw reactie, ik heb alleen nog 1 vraag. Is het... >>


Erfenis schulden vader

Hallo, Mijn ouders hebben schulden ivm faillisement en ik ben enig ... >>


schenkingsbelasting en/of inkorting ja of nee?

3jaar geleden heb ik van mijn vriendin (we woonde niet samen) een bedr... >>


leeft mijn vader nog

ik heb mijn vader 25 jaar niet meer gezien, geen contact, hoe kom ik a... >>


erfenis/kindsdeel/schenking

in het kort...moeder in verpleeghuis en geen wilsbeschikking meer, vad... >>


Kindsdeel belasting

Na het overlijden van mijn vader waarbij geen testament was hebben mij... >>


Opeisen vordering na overlijden vrouw

Geachte heer, Dit jaar overleed mijn echtgenote. 4 jaar geleden ove... >>


Wat is een kindsdeel?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages
Wanneer krijg je een kindsdeel?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages
Erfbelasting betalen over kindsdeel?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages

Stel zelf een vraag:


Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >