inzage bankrekening


15 januari 2014

Vraag nummer: 37021

mijn beide ouders zijn in 2009 overleden. mijn zus was gemachtigd en heeft na het overlijden van beide ouders de rekening op haar naam gezet. Ik wil inzage in de rekening maar krijg geen toestemming van mijn zus omdat het nu haar rekening is. Mag ik bij de ING eisen dat ik de rekening van mijn ouders inzie?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het lijkt mij dat u wel recht hebt op inzage. Verder is het vreemd dat de rekening op naam van uw zuster is gezet, want doorgaans vervalt de volmacht bij overlijden van de volmachtgever. Dat zou nagevraagd kunnen worden bij de bank. Misschien stond er een legaat in het testament.
Wijziging van de tenaamstelling geschiedt doorgaans pas na ontvangst van een verklaring van erfrecht. Indien u een volmacht hebt gegegeven aan uw zuster, zou het weer wel kunnen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.