Hoe wordt afwikkeling van nalatenschap in gang gezet?


23 december 2018

Vraag nummer: 56983

Geachte lezer
Mijn vader is vorige maand overleden. Ik heb niets te maken gehad met zijn begrafenis, omdat ik al heel lang geen contact met hem had. Ik ben zijn enige zoon, er is geen testament: wie zet de afwikkeling van de nalatenschap in gang en hoe gaat dat?

Antwoord:

Geachte heer,

Een bank vraagt meestal om een verklaring van erfrecht. Die wordt op verzoek van de erfgenamen opgesteld door een notaris. De notaris gaat op zoek naar de erfgenamen en schrijft die aan. Dat wil niet zeggen dat daarmee sprake is van afwikkeling. Dat doen de erfgenamen samen of een executeur of een gevolmachtigde.

Indien u wil weten of er reeds een notaris bij betrokken is, dan kunt u het boedelregister bij de rechtbank raadplegen. Via het CTR kan nagegaan worden of een testament is opgesteld en zo ja bij welke notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.